Een rustig macro-economisch gevoel

Dit keer niet enkel Amerikaans macro-economisch nieuws. Berichten vanuit de eurozone bevestigen het beeld dat we al langer zien, namelijk dat van een economie die niet gehinderd wordt door enige inflatie van betekenis en een ECB die blijft stimuleren. In de VS valt ons oog op de forse daling van de Philly Fed Index. Benieuwd of dit de start van een downtrend is. Gelukkig ontwikkelt de Amerikaanse arbeidsmarkt zich naar behoren.

Industriële activiteit regio Philadelphia daalt fors

Een forse daling. Dat kan gezegd worden van de Philly Fed Index in de maand juli. Stond de index – die de industriële activiteit meet - eind juni nog op een stand van 27,6 indexpunten, eind juli is de index gedaald tot 19,5 indexpunten. Dat is een forse aderlating en het betekent tevens dat de index harder is gedaald dan door geraadpleegde economen was voorzien. Gemiddeld genomen hielden zij rekening met een stand van 24,0 indexpunten.

De pijn zit vooral in de daling van het aantal ontvangen nieuwe orders. Deze subindex daalde van 24,0 indexpunten in juni naar 2,0 indexpunten in juli. En dat is geen goed teken. Temeer omdat eerder deze week de vergelijkbare indicator voor de regio New York - de Empire State index - exact hetzelfde beeld schetste.

Wij houden deze ontwikkeling nauwlettend in de gaten en zijn benieuwd of we deze ontwikkeling ook in andere regio’s gaan zien.

Aantal uitkeringsaanvragen daalt

Afgelopen week is het aantal aanvragen voor een initiële werkloosheidsuitkering met 15.000 gedaald tot het niveau van 223.000. En daarmee blijft het aantal aanvragen ver beneden het gemiddeld verwachte aantal van 245.000. Een goede zaak, want het laat wederom zien dat de Amerikaanse arbeidsmarkt robuust is en dat werkgevers in de VS het bestaande personeelsbestand maar al te graag op peil houden. Dat doen ze alleen als het vertrouwen er is dat men de personeelskosten (ruimschoots) kan terugverdienen.

Producentenprijzen in Duitsland stabiel

Vanochtend werd duidelijk dat de ontwikkeling van de Duitse producentenprijzen niet versnellen. Maand op maand zagen we een vlak verloop en jaar op jaar stegen de prijzen met 2,4%. En daarmee stegen de prijzen 0,1% harder dan was voorzien. In vergelijking tot de vorige maand stegen de prijzen minder hard in juni.

Voor Draghi betekent dit dat er voldoende ruimte is voor het accommoderende beleid dat de ECB al tijden voert.

ECB laat rente onveranderd

Dat mag geen verrassing zijn. Menig econoom hield met een dergelijk scenario al rekening. Tijdens de persconferentie werd duidelijk dat de ECB tot het eind van dit jaar maandelijks voor € 60 miljard aan obligaties inkoopt. Indien nodig zal de ECB die inkopen ook in 2018 voortzetten.

Binnen het beleidsbepalend orgaan van de ECB is men van mening dat diverse analyses, zowel economisch als monetair van aard, laten zien dat er nog altijd reden is om het huidige monetaire beleid door te zetten, lees geen haast te maken met het verhogen van de beleidsrente.

Van Lanschot maakt gebruik van cookies voor een goede werking van de site, voor tracking en voor het bijhouden van statistieken. Gaat u verder op de site? Dan stemt u erin toe dat wij cookies plaatsen. Lees meer over cookies bij Van Lanschot