Fed-notulen verrassen niet

Gisteren openbaarde de Amerikaanse centrale bank, de Fed, de notulen van haar jongste beleidsvergadering. Deze brachten ons geen verrassingen. De detailhandelsverkopen in de eurozone verrasten ons in positieve zin. Tenminste, als we deze op maandbasis bekijken.

Fed-notulen weinig verrassend

De notulen laten ons zien dat de Fed dit jaar mogelijkheden ziet voor nog een rentestap, maar over het tijdstip van deze stap wordt met geen woord gerept.

Overeenstemming over afbouw balans

Verder maken de notulen ons duidelijk dat er in de volle breedte van het beleidsbepalend orgaan van de Fed overeenstemming is over de afbouw van de nog altijd forse balans. Maar over het tijdstip van de start van deze afbouw is nog geen overeenstemming. Toch lezen we tussen de regels door dat een meerderheid voorstander is om deze voor het eind van het jaar te starten.

Inflatie komt, heb geduld

Over de inflatie-ontwikkeling – of beter gezegd het ontbreken ervan – heerst er duidelijk consensus onder de knappe koppen van de Fed. Deze dip in de inflatie-ontwikkeling is slechts van tijdelijke aard.

Afbouw op korte termijn geen must

We lezen verder dat er vraagtekens gezet worden bij de grootte van toekomstige rentestappen in verhouding tot de afbouw van de flink opgepompte balans. Blijft de Amerikaanse economie maar matig groeien en de inflatie beperkt, dan is de Fed geneigd het tempo van de toekomstige rentestappen te vertragen. Men is er immers niet bij gebaat de groei van de eigen economie te vertragen. Vooralsnog blijft het bij het zetten van de vraagtekens.

Stijgende detailhandelsverkopen in de eurozone

Naar nu blijkt zijn deze afgelopen mei met 0,4% op maandbasis gestegen. En dat terwijl door Bloomberg geraadpleegde economen gemiddeld rekening hielden met een groei van slechts 0,1%. Vooral de vraag naar brandstof trok aan. Logisch, gezien de huidige lage prijzen. Ook de vraag naar non-fooditems zat in de lift. Daarentegen daalden de verkoop van voedsel, drank en tabak.

Jaar-op-jaar lieten de detailhandelsverkopen een vlak verloop zien als we de vergelijking met de voorgaande maand april maken. In mei was er dus eveneens sprake van een groei van 2,6% jaar-op-jaar.

Al met al een prima ontwikkeling. De maandcijfers laten ons zien dat consumenten in de eurozone bereid zijn hun portemonnee te trekken, maar wel oog hebben voor ‘prijspakkers’, zoals we de laatste maanden zien bij de brandstofprijzen.

Van Lanschot maakt gebruik van cookies voor een goede werking van de site, voor tracking en voor het bijhouden van statistieken. Gaat u verder op de site? Dan stemt u erin toe dat wij cookies plaatsen. Lees meer over cookies bij Van Lanschot