Kredietverlening eurozone wijst op stabiele groei

Kredietverlening en economische groei gaan hand in hand. Afgaand op de fraaie groei van de M3-geldhoeveelheid in de eurozone is een economische groei van 2% op jaarbasis geborgd voor de eurozone. De Amerikaanse olieproductie lag onverwachts lager afgelopen week en Japanners houden de hand op knip.
  

Kredietverlening eurozone robuust

Niet te hard maar voldoende, zo ontwikkelen de monetaire indicatoren over de meimaand. De 5,0% groei op jaarbasis van de brede maatstaf voor de geldhoeveelheid M3 is stabiel. Sinds het begin van het obligatie-opkoopprogramma (voorjaar 2015) schommelt dit cijfer gemiddeld rond die 5%, in de periode 2010-2015 lag dit gemiddeld rond de 2%! Anderzijds wijst het geldgroeicijfer ook op een aanhoudend gematigde inflatiedruk en bevestigt een economische groei van rond de 2%. Het is de private sector (vooral burgers) die de kredietverlening in de eurozone laat groeien, meer hypotheken en investeringen zijn hier debet aan. Kijken we naar geografische verschillen binnen de eurozone, dan lopen de kernlanden voorop met kredietverstrekking. Ook in Spanje is de kredietgroei weer ten positieve gedraaid, voor het eerst sinds 2009. Italië is en blijft in mineur en door de bancaire problemen is daar nog geen zicht op verbetering.

Amerikaanse olieproductie onverwachts lager

De prijs voor een vat WTI-olie steeg door tot bijna $ 45,- per vat. Reden was dat de Amerikaanse productie afgelopen week op dagbasis met 100.000 vaten afnam tot 9,3 miljoen vaten. Is dat structureel? Nee, tropische stormen en onderhoud legden diverse productieplatformen stil in de VS. Even een tijdelijke oprisping van de olieprijs, zo zien ingewijden deze beweging. Geen reden om eerder aannames te wijzigen. Meest waarschijnlijke scenario op korte termijn is een olieprijs van tussen de $ 40,- tot $ 45,- per vat.

Hand op Japanse knip

De Japanse burger houdt het geld in de zak. De detailhandelsverkopen stegen in mei zeer beperkt met 2,0% op jaarbasis, verwacht was een groei van 2,6%. Op maandbasis was er zelfs sprake van een stevige daling. De Japanse consumptie blijft achter vanwege de lage loonstijging in combinatie met een licht aantrekkende inflatie. Per saldo verslechtert de gemiddelde koopkracht van de burger waar bedrijven vervolgens op antwoorden met prijsverlagingen van producten. Het is de Japanse overheid nog niet gelukt deze vicieuze cirkel te doorbreken. Een absolute must om te komen tot een structurele economische groei voor Japan.

Van Lanschot maakt gebruik van cookies voor een goede werking van de site, voor tracking en voor het bijhouden van statistieken. Gaat u verder op de site? Dan stemt u erin toe dat wij cookies plaatsen. Lees meer over cookies bij Van Lanschot