Duitsland draait als een zonnetje

De Duitse Ifo-index, de graadmeter voor het Duitse ondernemersvertrouwen, dikte in juni onverwachts verder aan. De orders voor duurzame goederen in de VS daalden met 1,1% op maandbasis in mei. Daaruit valt af te leiden dat de bedrijfsinvesteringen op een lager pitje komen te staan. Fed-lid Dudley waarschuwde voor oververhitting.

Duits ondernemersklimaat op recordhoogte!

De indicator voor het huidige heersende ondernemersklimaat in Duitsland, de BCI-indicator, sprong zelfs tot de hoogste stand sinds 1991 deze maand. Gerekend was op een kleine teruggang. Het is duidelijk dat Duitse ondernemers blaken van vertrouwen. De (export)industrie trekt alsmaar aan en de Duitse retailers zijn een stuk optimistischer. Afgaand op dit vertrouwenscijfer groeit de economie in Duitsland zelfs met 4% op jaarbasis. Dat is wat overdreven naar onze mening. Maar de boodschap is duidelijk: de Duitse economische groei versnelt de komende tijd en kan voor geheel 2017 op een fraaie 2,5% groei gaan uitkomen.

Orders duurzame goederen VS aan de zwakke kant

In dit cijfer zitten altijd de nodige plussen en minnen. Positief was dat de bestellingen voor motorvoertuigen 1,2% steeg op maandbasis, veel sterker dan verwacht. Minder goed nieuws was dat vliegtuigorders scherper afnamen dan voorzien. Uit de cijferbrij valt ook af te leiden dat bedrijven minder uitgeven. Het lijkt erop dat de investeringen in het tweede kwartaal slechts met 2% groeien op jaarbasis. In het eerste kwartaal lag dit nog op 7,2%. Nu de olieprijs daalt, komen investeringen mogelijk nog meer onder druk. Toch zijn we niet al te pessimistisch, diverse onderzoeken geven aan dat er voldoende intenties zijn bij ondernemers om te investeren.

Wel merken we op dat het economische groeiherstel voor dit kwartaal meer en meer van de burger moet komen.

Fed-lid Dudley waarschuwt voor oververhitting

Niet zozeer voor de economische groei of voor de arbeidsmarkt, maar wel voor de heersende condities op de financiële markten. Die zijn sterk versoepeld de afgelopen tijd volgens Dudley. Lagere rentetarieven, afgenomen risico-opslagen in de bedrijfsobligatiemarkten, minder strenge criteria bij bancaire  kredietverlening en recordprijzen van aandelen. Al deze factoren leiden tot monetaire stimulering. Het is daarom goed dat de Fed een stapje terugzet, teveel stimulering leidt tot oververhitting. Dit schept een andere invalshoek waarom de Fed zal doorgaan met geleidelijke renteverhogingen de komende tijd. Uiteraard onder de strikte voorwaarden dat inflatie en economische groei op peil blijven in de VS.

Van Lanschot maakt gebruik van cookies voor een goede werking van de site, voor tracking en voor het bijhouden van statistieken. Gaat u verder op de site? Dan stemt u erin toe dat wij cookies plaatsen. Lees meer over cookies bij Van Lanschot