Groeiend vertrouwen bij consument eurozone

In juni steeg het consumentenvertrouwen in de eurozone door tot het hoogste niveau sinds 2001. In de VS wordt het macrobeeld er niet duidelijker op. De Amerikaanse arbeidsmarkt ligt er sterk bij.

Veel positiviteit bij burgers in eurozone

Er zijn veel oorzaken aan te wijzen voor het groeiende consumentenvertrouwen in de eurozone. De mogelijke politieke onrust in de regio is met een sisser afgelopen. Langzaam neemt de werkloosheid af en lijkt de loongroei zich te versnellen. En recent zien we dat de koopkracht van de burger een extra impuls krijgt door de lagere inflatie. Afgaand op de huidige stand van de vertrouwensindex is een groeiversnelling van de huishoudelijke bestedingen te verwachten tot 2,5% op jaarbasis. In het eerste kwartaal lag die groei op slechts 1,6%!

Samengevat

Het groeit en bloeit in de eurozone. De eerdere bedenkingen over de consumentenbestedingen die economen hadden begin dit jaar kunnen naar de prullenbak. Het tweede kwartaal, maar ook de start van het derde kwartaal ziet er economische veelbelovend uit voor de eurozone.

Het economische vraagteken: de VS

In Europa zien wij een overtuigend opgaand macro-economisch beeld, in de VS liggen de kaarten helaas heel anders. De 'zachte' macrocijfers, zoals allerlei vertrouwensindicatoren, staan op hoogtepunten, terwijl de harde data de andere kant uitwijzen. De Citi Economic Surprise-index, die de kracht van positieve en negatieve macroverrassingen meet, tikte op de laagste stand sinds 2011. Daar zit een spanningsveld, zeker nu economen uitgaan van een sterk economisch herstel voor dit kwartaal en de tweede jaarhelft. Wij zien overigens dat die gedachte aan kracht begint in te boeten. Mogelijk dat later dit jaar de voorgestelde belastingverlagingen door Trump toch meer gewenst zijn voor de economische groei.

De eerste aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de VS kropen afgelopen week licht hoger. Met het aantal aanvragen van 241.000 stuks praten we nog steeds over een ijzersterke arbeidsmarkt. In een aantal sectoren, onder andere retail en auto's, zien we dat de zaken zich tegenvallend ontwikkelen. Dat zorgt voor een lichte toename van de aanvragen. Nogmaals gezegd, het sentiment in de arbeidsmarkt is nog opperbest.

Van Lanschot maakt gebruik van cookies voor een goede werking van de site, voor tracking en voor het bijhouden van statistieken. Gaat u verder op de site? Dan stemt u erin toe dat wij cookies plaatsen. Lees meer over cookies bij Van Lanschot