Fed-dilemma groeit

Het duale mandaat van de Fed van volledige werkgelegenheid en prijsstabiliteit begint meer en meer te knellen waarbij de inflatie het achterblijvende zorgenkind is. Daarbovenop kwamen nog de zeer matige detailhandelsverkopen over de meimaand. We zien dat er meer discrepantie ontstaat tussen de opvattingen van de Fed en de financiële markten.  

Terughoudendheid bij Fed

Keurig volgens verwachting duwde de Fed de beleidsrente 0,25% omhoog gisteravond. De  monetaire beleidsmakers verwachten nog een aanvullend rentestapje te doen later dit jaar. De leden van de Fed gaan ervan uit dat het belangrijkste geldmarkttarief rond de 1,4% schommelt eind 2017. Dat betekent nog een enkele renteverhoging in de tweede jaarhelft. Voor eind 2018 voorzien de Fed-leden een stand van 2,1%.

Overigens schatten de financiële markten de kans op een verdere renteverhoging dit jaar aanzienlijk lager in na het rentebesluit, die kans daalde tot richting de 40%. De groeiverwachting voor de Amerikaanse economie werd licht opwaarts geduwd naar 2,2% door de Fed. En dat is ook niet spectaculair.

Afbouw monetaire stimulering aangekondigd

Zeer geleidelijk wordt de monetaire stimulering van tafel gehaald. Dat tempo is bewust laag, want zo robuust is die Amerikaanse groei nog niet. Daarnaast maakt de Fed aanvang met het verkleinen van haar balans. Te beginnen met $ 10 miljard per maand en dat bedrag iedere drie maanden te verhogen met een extra $ 10 miljard tot maximaal $ 50 miljard op maandbasis. Die bedragen zijn niet groot, ten tijde van de obligatie-inkoop werd de balans maandelijks met $ 85 miljard vergroot. Naar verwachting neemt de Fed eind 2017 aanvang met de balansverkleining.

Inflatie blijft zorgenkind voor Fed

Op het duale mandaat van de Fed: volledige werkgelegenheid en prijsstabiliteit wordt niet volledig geleverd. De Fed gaat uit van een werkloosheidspercentage van 4,2% in 2018, waarbij zelfs sterke aanwijzingen dat dit cijfer onder de 4% duikt. Dus op dit vlak zit het wel snor. En dat vraagt een verkrappend monetair beleid nu de arbeidsmarkt duidelijk verkrapt.

De prijsstijging voor de persoonlijke uitgaven voor 2017 verlaagde de Fed naar 1,7% (was: 1,9%). Ergens begin 2018 verwacht Yellen wel de 2,0%-doelstelling te kunnen halen. De condities voor een hogere inflatie zijn zeker aanwezig, daarbij doelend op stijgende lonen aldus de Fed. Zoals eerder gemeld zijn de financiële markten daar minder van overtuigd.

Het inflatiemysterie...

De geschoonde consumentenprijsinflatie daalde in mei tot een tweejaarsdieptepunt van 1,7% op jaarbasis. We zagen prijsdaling over een brede linie in de VS. Vliegtickets, kleding, alcoholische dranken, medische voorzieningen en tweedehandsauto's werden allemaal goedkoper in mei. Dat is zeer ongebruikelijk zeker in tijden van volledige werkgelegenheid met licht oplopende salarissen! Dit onverklaarbare fenomeen laat economen in vertwijfeling achter. En kijkend naar de richting van de tienjaarsrente in de VS, die recent stevig is gedaald tot 2,13%, heeft de obligatiemarkt een andere zienswijze op inflatie dan Yellen.

Detailhandelsverkopen VS tegenvallend

De voor de volatiele componenten geschoonde detailhandelsverkopen bleven in mei onveranderd op maandbasis. Gerekend was op een lichte stijging van 0,3% op maandbasis. De Amerikaanse burger blijft zeer voorzichtig geld uitgeven. De aankopen van elektronische apparatuur lieten de grootste daling zien van de afgelopen zeven jaar. Bij de warenhuisketens ging de bestedingen met 1% zuidwaarts. De detailhandelsverkopen maken grofweg de helft van de huishoudelijke uitgaven uit. Een positieve noot was wel dat de verkopen van de voorgaande maanden stevig opwaarts werden herzien. Ondanks de mindere cijfers over mei voorzien wij een economische groei van rond de 2,5% op jaar basis voor het tweede kwartaal.      

Van Lanschot maakt gebruik van cookies voor een goede werking van de site, voor tracking en voor het bijhouden van statistieken. Gaat u verder op de site? Dan stemt u erin toe dat wij cookies plaatsen. Lees meer over cookies bij Van Lanschot