Wereldwijde macrocijfers stellen gerust

Uit diverse hoeken en gaten stroomden macrocijfers de markt op. Die bevestigden de positieve vibe.

De stand van de Duitse ZEW-index, de sentimentsbarometer onder Duitse investeerders, was licht teleurstellend. In China kwamen de meicijfers naar buiten over de industriële productie, detailhandelsverkopen en investeringen. En die leverden geen echt nieuwe inzichten op. In de VS zagen we het vertrouwenscijfers van het midden- en kleinbedrijf en de producentenprijzen naar buiten komen.

Duitse investeerders houden vertrouwen

Duitse investeerders zien het vooral op het economische vlak iets minder zonnig in de komende tijd. Daarbij moeten we opmerken dat veel investeerders het economische sentiment nog wel zien aantrekken. De momenteel geldende economische factoren werden daarentegen als zeer goed beoordeeld. Verder leeft de verwachting dat de Duitse exporten de komende tijd sterker gaan aantrekken. De zeer bescheiden loongroei in Duitsland en het verdere economische herstel bij de grootste Duitse handelspartners zijn hierbij de trekkers.

Amerikaans MKB-bedrijf houdt de moed erin

De sentimentsgraadmeter voor het Amerikaanse midden- en kleinbedrijf, de NFIB-index, handhaafde zich in mei op een onveranderd hoog niveau. Een opvallend detail is dat lonen zich meer opwaarts gaan bewegen. Om aan personeel te komen moet er steevast meer betaald worden. 34% van de respondenten konden de openstaande vacatures niet ingevuld krijgen in mei en dat is het hoogste percentage sinds 2000. Die trend houdt aan want steeds meer bedrijven willen meer personeel aannemen. Dat zal de inflatie op enig moment moeten gaan aanjagen in de VS.

Producentenprijzen tenderen hoger

De producentenprijzen, geschoond voor allerlei volatiele componenten (o.a. energie), stegen in mei met 0,3% op maandbasis en dat was een stuk krachtiger dan verwacht. Gerekend was op 0,1%. Op jaarbasis bedroeg de stijging 2,1%. De grootste aanjager zijn de duurder wordende diensten in de VS. Daar bestaat een groot deel van de kosten uit personeelslasten. Ook hier worden de oplopende loonkosten meer zichtbaar. Dat zal de Fed vanavond bevestigen bij de toelichting op het rentebesluit.        

Chinese macrocijfers zijn in lijn

De Chinese industriële productie lag in mei 6,5% hoger dan het jaar daarvoor. De detailhandelsverkopen stegen 10,7% in die periode. Beide cijfers waren iets beter dan verwacht.

Een 'minpuntje' waren de private investeringen die groeiden met 6,8%. Dat was duidelijk onder de verwachtingen. De Chinezen mikken op 9%-investeringsgroei voor geheel 2017. De tegenvallende investeringen zijn direct te verklaren door het afknijpen van de kredietverlening. De Chinese beleidsmakers draaien momenteel de kredietkraan wat dicht om de al torenhoge schulden in de economie niet verder te laten oplopen. Van die ontwikkeling kan de economie de komende tijd meer tegenwind ondervinden. Een voorbeeld hiervan is de huizenmarkt. De prijzen in Beijing lagen 4,1% lager in mei dan in april mede door het afknijpen van financieringen.      

We merken wel direct op dat de Chinezen blijven doelen op een 6,5% economische groei voor dit jaar en als dat cijfer in gevaar komt dan zal er monetair weer extra gas worden gegeven. Immers, de zittende president heeft die groei nodig om aan te blijven. Die verkiezing vindt deze herfst plaats. Dus ja, de politieke agenda overheerst.

Van Lanschot maakt gebruik van cookies voor een goede werking van de site, voor tracking en voor het bijhouden van statistieken. Gaat u verder op de site? Dan stemt u erin toe dat wij cookies plaatsen. Lees meer over cookies bij Van Lanschot