Mayday voor Theresa May?

De beoogde politieke aardverschuiving, de meerderheid voor de Torries, draait uit op een nachtmerrie voor Theresa May. De ECB schroefde de economische groeiverwachting voor de eurozone licht hoger voor de komende jaren. Echter, de centrale bankiers zijn minder te spreken over de inflatieontwikkeling. Over inflatie gesproken, in China zitten producentenprijzen weer opnieuw in een neerwaartse spiraal. Dat wijst op een afnemende economische groei.

Mayday voor May?

De blufpoker van May om haar politieke macht te versterken met tussentijdse verkiezingen pakte averechts uit. Ze wordt nu opgezadeld met een ‘hung’ parlement waarin de Conservatieven geen meerderheid hebben en afhankelijk zijn van partijen met een eigen agenda. Dat komt de regeerbaarheid van het VK niet ten goede. Ook de positie van May zelf als leider heeft een forse deuk opgelopen.

De financiële markten reageren negatief en het Engelse pond levert daarop een dikke procent aan koerswaarde in op de euro. Wat zijn de verdere implicaties? Moeilijk te voorspellen. De beweeglijkheid van de Engelse financiële markten zal toenemen door de onzekerheid. Maar er zijn geen directe aardverschuivingen te verwachten. De aanstaande Brexit blijft nu meer in onzekerheid gehuld. En deze uitslag heeft simpelweg gevolgen voor de komende Brexit-plannen.  Met een meerderheid van de Torries was die ‘Brexit-onzekerheid’ veel kleiner geweest. Dan had de eigen agenda de boventoon gevoerd.

Ongewijzigd monetair beleid ECB

Zoals verwacht liet de ECB de drie belangrijkste geldmarkttarieven onveranderd. Ook het maandelijkse obligatie-inkoopprogramma van € 60 miljard gaat onverminderd door. Ten aanzien van de economische groei sloeg ECB-baas Draghi een positievere toon aan, die zal dit jaar voor de eurozone gaan uitkomen op 2,0% (was 1,8%). Ook voor de twee volgende jaren daarna ligt de groei op een redelijke niveau van 1,7%-1,8%. Geen vuiltje aan de economische groeilucht dus.  

Inflatie eurozone blijft zorgenkind

Draghi denkt niet langer aan verdere ‘renteverlagingen’. Dat woord verdween uit Draghi’s toelichting op het monetaire beleid. Het wekt de indruk dat het deflatiegevaar is geweken in de eurozone. Echter zijn de centrale bankiers niet overtuigd dat de bovengemelde economische groei gaat zorgen voor de gewenste kerninflatie van rond de 2,0% op jaarbasis. Sterker nog, voor 2017 en 2018 verlaagde de ECB de inflatie-aannames tot respectievelijk 1,5% en 1,3%. Lagere energieprijzen, maar ook een zeer bescheiden loonontwikkeling zijn hier debet aan.

Samengevat

De ECB zal zeer behoedzaam handelen om de economische opleving niet de kop in te drukken en daarmee het deflatiegevaar weer tot leven wekken. Verdere afbouw van het opkoopprogramma staat nog niet op de ECB-radar, laten staan renteverhogingen. Die laatste stap gaat pas mogelijk in 2019 komen. Dus vooralsnog zal de kapitaalmarktrente zich zijwaarts blijven bewegen de komende maanden.

Tegenvallende Chinese producentenprijzen

Voor de derde maand op rij zien we dalende prijzen aan de Chinese fabriekspoorten. In mei stegen de producentenprijzen met 5,5% ten opzichte van een jaar eerder. In april bedroeg die stijging nog 6,4%. De genoemde redenen voor de zwakkere prijsontwikkeling zijn de lagere grondstofprijzen, maar ook een afkoelende economische groei. De Chinese beleidsmakers nemen momenteel wat monetair gas terug, wat leidt tot onder andere hogere financieringskosten (minder krediet). Dat kost dus direct groei. Ook op het consumentenvlak is de prijsontwikkeling zeer gematigd met 1,5% op jaarbasis. Hiermee blijft de 3% inflatiedoelstelling ook ver buiten schot. Voor de komende maanden moeten we ons opmaken voor een geleidelijke, maar beperkte groeivertraging van de Chinese economie. Dat is op zich niet erg. Maar die trend zal de inflatieniveaus in de Westerse wereld blijven drukken. Dat ziet ook ECB-baas Draghi.    

Van Lanschot maakt gebruik van cookies voor een goede werking van de site, voor tracking en voor het bijhouden van statistieken. Gaat u verder op de site? Dan stemt u erin toe dat wij cookies plaatsen. Lees meer over cookies bij Van Lanschot