Amerikaanse economie gaat voort op huidig groeipad

Het gaat nog altijd goed met de Amerikaanse economie. Gisteren kregen we de bevestiging voor deze uitspraak in de vorm een stijging van het aantal vacatures en de lichte groei van de groothandelsvoorraden. In China stegen de consumentenprijzen en dat is in onze ogen een goede ontwikkeling.

Nieuwe vacatures VS nemen toe

Het aantal nieuwe vacatures in de VS steeg afgelopen maart tot het aantal van 5,743 miljoen. En dat betekent, in vergelijking met de voorgaande maand maart, een lichte stijging. Ook als we de vergelijking maken met het door economen geschatte aantal van 5,670 miljoen is er sprake van een sterker dan verwachte stijging.

Deze cijfers maken ons duidelijk dat de verwachting gerechtvaardigd is dat de Amerikaanse economie de komende maanden blijft groeien. Werkgevers plaatsen immers geen vacatures als zij de kosten die gepaard gaan met het aannemen van nieuwe mensen niet terug kunnen verdienen. Met andere woorden zij denken de komende maanden verder te kunnen groeien.

Investeringen in Amerikaanse groothandelsvoorraden nemen toe

Ook als we kijken naar de ontwikkeling van de groothandelsvoorraden – deze stegen in maart met 0,2% op maandbasis – kunnen we stellen dat de Amerikaanse economie ook de komende maanden op het huidige groeipad blijft bewegen. Voorlopige inschattingen van door Bloomberg geraadpleegde economen gingen uit van een daling van 0,1%. Vooral autovoorraden, voorraden van professionele apparatuur en voorraden van duurzame goederen dikten aan. We zagen voorraaddaling in niet-duurzame artikelen en energieproducten.

Chinese consumentenprijzen stijgen licht

In China stegen de consumentenprijzen in april met 1,2% jaar-op-jaar. Dat is fractioneel hoger dan de verwachte 1,1% stijging, maar beduidend hoger dan de 0,9% prijsstijging die we in maart zagen. En daarmee is de grootste prijsstijging sinds januari dit jaar een feit. Vooral non-foodartikelen werden duurder, en de voedselprijzen daalden minder hard dan voorzien.

Het is een goede zaak dat er sprake van enige inflatie is. China is druk doende met een transitie van de eigen economie, van productie- naar consumptiegedreven. In dat licht bezien is het goed dat consumentenprijzen stijgen.

Van Lanschot maakt gebruik van cookies voor een goede werking van de site, voor tracking en voor het bijhouden van statistieken. Gaat u verder op de site? Dan stemt u erin toe dat wij cookies plaatsen. Lees meer over cookies bij Van Lanschot