Olieprijs naar vijfmaandsdieptepunt

De prijs voor een vat Amerikaanse olie ($ 44,80) fluctueert wederom hevig en dat zal zo blijven de komende weken, verwachten wij. In de VS is de arbeidsproductiviteit te laag en de Europese detailhandelsverkopen zaten in maart aardig in de lift.   
                    

Zwakke olieprijs kent diverse oorzaken

De steeds sneller stijgende productie in de VS zorgt voor een aanhoudend olie-overschot. Veel Amerikaanse productie is op voorhand al verkocht in de termijnmarkt en daarmee is het opbrengstrisico afgedekt. Dus vanuit deze hoek stroomt de olie rijkelijk.

Verder nemen de bedenkingen toe over de gemaakte afspraken over de olieproductiebeperkingen tussen de OPEC en haar partners. In de wereldwijde olie-exporten zien de experts nauwelijks een teruggang. Op 25 mei worden die afspraken geëvalueerd. In aanloop daarop zal de olieprijs volatiel blijven.

Onderhuids zien we wel een verbetering optreden in de oliemarkt. Door de toenemende economische groei neemt de olievraag harder toe dan voorzien. Een mogelijke tijdelijke verzwakking van de prijs richting de $ 40 per vat maakt de investment casus voor olie(-aandelen) aantrekkelijker. Het aanbod vanuit de VS zal bij dit prijsniveau minder hard oplopen, wat vervolgens kan leiden tot olieprijsherstel. Zoals wij eerder hebben gemeld, houden wij rekening met een olieprijs die tussen de $ 45 en $ 55 zal blijven bewegen de komende tijd.     

Amerikaanse arbeidsproductiviteit te laag

De Amerikaanse arbeidsproductiviteit (ex. landbouw) ging in het eerste kwartaal met 0,6% op jaarbasis naar beneden. Dat was niet geheel verwonderlijk na het matige economische groeicijfer en de relatief sterke banencreatie in die periode. Toch was de terugval onverwachts groot, aangezien gerekend werd met een onveranderde stand.

Ten opzichte van een jaar eerder is de productiviteit met slechts 1,1% gegroeid in de VS. En dat is te laag. Voor de gewenste economische groei (van 3% of hoger) is een productiviteitsgroei nodig van 2% of meer. Om dat te bereiken moeten er meer investeringen plaatsvinden, iets wat langzaam op gang komt. Dit proces krijgt nu meer tractie, doordat ondernemers optimistischer zijn en arbeid schaarser, maar wel duurder, wordt. De arbeidskosten per eenheid product stegen in het eerste kwartaal met 3% op jaarbasis. Dit is ook een niveau waarbij de inflatie wordt aangewakkerd.

Handelstekort VS onveranderd

Het Amerikaanse handelstekort bleef in maart nagenoeg onveranderd steken op $ 43,7 miljard en dat is een doorn in het oog van president Trump. Zowel de exporten als de importen namen iets af. Het rapport over de handelscijfers toonde wel aan dat de instroom van exportorders zich sterk ontwikkelde. Daarmee kan de handel mogelijk positief gaan bijdragen aan de economische groei in de VS dit kwartaal.

Consument eurozone geeft meer uit

De Europese detailhandelsverkopen stegen in maart iets meer dan verwacht, momenteel ligt het groeitempo op een nette 2,3%. In Spanje en Frankrijk werd de portemonnee meer getrokken in maart (+0,6%). In Duitsland werd een minimale vooruitgang van 0,1% geboekt. Voor het lopende kwartaal wordt een voortgaande gematigde consumptiegroei voorzien in de eurozone. Lichtoplopende lonen, een beperkte toename van banen en een weer inzakkende inflatiegroei ondersteunen de koopkracht van burgers. Gezien het heersende economische optimisme onder burgers gaan wij ervan uit dat de licht toenemende koopkracht zich vertaalt naar meer bestedingen.

Van Lanschot maakt gebruik van cookies voor een goede werking van de site, voor tracking en voor het bijhouden van statistieken. Gaat u verder op de site? Dan stemt u erin toe dat wij cookies plaatsen. Lees meer over cookies bij Van Lanschot