Fed zet deur open voor renteverhoging

De Fed liet gisteravond de beleidsrente onveranderd. Echter, de kans op een renteverhoging in juni is gegroeid. Vooralsnog gaan de financiële markten uit van twee opwaartse rentestapjes voor de rest van 2017. De Amerikaanse dienstensector trok verder aan in april en het banenrapportcijfer van ADP was voldoende goed. In de eurozone groeit en bloeit het volop.

Fed wuift 'economische zwakte' weg

Zoals verwacht, typeerde de Fed de economische groeiverzwakking van het eerste kwartaal in de VS als een eenmalige misser. De fundamenten onder de economie blijven onverminderd sterk, waarbij de Fed rekent op een groeiherstel in het tweede kwartaal. De meest recente macro-indicatoren wijzen zelfs op een 3%-groei op jaarbasis voor het lopende kwartaal! Bij die groeiprojectie vervult de consument wel een sleutelrol, aldus de Fed.

Aangaande de inflatieverwachtingen gaf de Fed gemengde signalen af. De lonen raken door de arbeidsmarktkrapte in een meer opwaartse trend, wat mogelijk inflatie aanwakkert, maar de Fed ziet ook prijsdruk door een felle concurrentiestrijd in diverse sectoren. Denk daarbij aan prijsoorlogen bij telecomproviders, supermarktketens en de markt voor tweedehands auto's.

Wij denken dat de Fed niet afwijkt van de ingeslagen renteweg en geleidelijk aan de beleidsrente verhoogt met een eerste stapje in juni. Dat is overigens ook de opvatting van de financiële markten.

Amerikaanse dienstensector op volle stoom

De stijging van het inkoopmanagersindexcijfer voor de Amerikaanse dienstensector pakte voor april forser uit dan voorzien. De huidige indexstand van 57,5 punten is krachtig en vertaalt zich naar een economisch groeitempo van meer dan 3%. De dienstensector bepaalt voor bijna 90% het Amerikaanse BNP en is daarmee van cruciaal belang. Verder laat het indexcijfer zien dat de nieuwe orderontvangst krachtig doorzet. Kortom, een prima cijfer.

Amerikaans banenrapport voldoende goed

De grote vraag is: hoe ontwikkelt de arbeidsmarkt zich in de VS? Het rotsvaste vertrouwen van consumenten in de economie hangt direct samen met die arbeidsmarktontwikkeling. En we weten dat diezelfde consument nog maar mondjesmaat zijn toegenomen koopkracht daadwerkelijk uitgeeft. De eerste inleidende beschieting, het banenrapport van salarisstrookverwerker ADP, was voldoende goed. Het aantal banen in de private sector nam met 177.000 stuks toe. We moeten de komende tijd rekening houden met een lagere groei, simpelweg omdat het aantal beschikbare mensen voor de arbeidsmarkt begint af te nemen en hogere loonkosten hun tol eisen. Ondernemers lijken de extra productie meer te gaan invullen met investeringen dan met meer personeel. Dat zouden we binnenkort moeten gaan terugzien in een toenemende arbeidsproductiviteit. 

Eurozone-economie groeit conform verwachting

De 0,5%-economische groei op jaarbasis voor de eurozone is fraai te noemen, Spanje gaat daarbij aan kop met 0,8%. Duitsland meldt pas volgende week het groeicijfer. De verwachting is dat daar de  groei ook rond de 0,8% op jaarbasis ligt. Kijken we naar de onderliggende groeicomponenten, dan merken we op dat het handelsoverschot minder bijdraagt. De investeringen daarentegen trekken steviger aan. Een prima ontwikkeling. Het geeft aan dat ondernemers optimistischer zijn over de toekomst en meer afzetperspectieven zien.

Voor het tweede kwartaal verwachten we een vergelijkbare groei voor de eurozone van rond de 0,5% tot 0,6% op jaarbasis.                      

Van Lanschot maakt gebruik van cookies voor een goede werking van de site, voor tracking en voor het bijhouden van statistieken. Gaat u verder op de site? Dan stemt u erin toe dat wij cookies plaatsen. Lees meer over cookies bij Van Lanschot