Wachten op de Fed-show

Het is even rustig op macrogebied. Maar niet voor lang want vanavond komt de Fed met haar rentebesluit en toelichting naar buiten. We zijn benieuwd of de Fed direct hint op een aanstaande beleidsrenteverhoging. Verder zien we dat de banengroei in het Amerikaanse MKB afneemt, eerder deze week gold dat voor de kredietverlening. De werkloosheid in de eurozone daalde in maart nauwelijks wat we als teleurstellend moeten betitelen.
 

Het is de vraag of Yellen zich wat aantrekt van de zwakke economische groei over het eerste kwartaal. Wij denken van niet mede door de verwachting dat die groei zich herpakt dit kwartaal. Wel zien we de loonkosten meer en meer opwaarts tenderen in de VS. De hint dat bij de komende Fed-vergadering in juni de beleidsrente omhoog gaat is zeer te verwachten. Volgens diverse economen is de kans op een verhoging circa 66%.

5.000 minder werklozen in de eurozone

Ondanks de economische groeiversnelling in de eurozone wil het met de banencreatie niet echt vlotten. Met de daling van 5.000 werklozen in maart blijft het werkloosheidspercentage stug liggen op 9,5%. Economen hadden gerekend op een afname naar 9,4%. In Italië liep de werkloosheid zelfs weer op met 0,2% tot 11,7%. Spanje en Frankrijk stabiliseerden.

Daarnaast bij zien we in de eurozone dat de lonen gematigd aantrekken met rond de 1,7% op jaarbasis. Dat is beperkt en daarin wordt slechts een kleine versnelling tot 2,0% voorzien richting het jaareinde. Al met al gaat de arbeidsmarkt de (loon-)inflatie op korte termijn niet aanwakkeren. De ECB kan het ruime monetaire beleid gewoon voortzetten. En dat is een prettig vooruitzicht voor de Europese aandelenmarkten.

Industriële activiteit eurozone trekt aan

De eerste schatting van het industriële inkoopmanagersindexcijfer (PMI) van de eurozone laat een verdere stijging zien in april. Niet echt verrassend want het voorlopige cijfer wees min of meer dezelfde richting op. Wel opvallend zijn de prestaties van de afzonderlijke landen. Spanje en Italië trekken juist de kar. In laatstgenoemd land piekte de PMI-index zelfs op een hoogste stand sinds begin 2011. We mogen ons opmaken voor een flink hogere industriële productie in april en het is goed te zien dat de periferielanden meer aanhaken. 

Banengroei Amerikaans MKB neemt af, lonen stijgen harder

Het Amerikaanse MKB maakt een kleine pas op de plaats in april. De onzekerheid over de economie maakt ondernemers voorzichtiger. Dat uit zich in het aannemen van minder personeel, aldus een rapport van hrm-dienstverlener Paychex. De lonen binnen het MKB-bedrijf lopen versneld op, momenteel met 2,7% op jaarbasis.

De spanning over het Amerikaanse arbeidsmarktrapport voor komende vrijdag loopt op. Uit diverse hoeken van de economie komen iets mindere signalen voor de arbeidsmarkt, terwijl de opwaartse loontrend lijkt te versnellen. Vooralsnog gaan wij er vanuit dat de Amerikaanse economie voldoende krachtig blijft en dat de economische groei dit kwartaal herstelt van een zeer schraal eerste kwartaal. Noodzaak daarbij is dat het vertrouwen bij ondernemers en consumenten onveranderd hoog blijft.

Van Lanschot maakt gebruik van cookies voor een goede werking van de site, voor tracking en voor het bijhouden van statistieken. Gaat u verder op de site? Dan stemt u erin toe dat wij cookies plaatsen. Lees meer over cookies bij Van Lanschot