Hoofdeconoom Luc Aben blikt vooruit - week 17

Geen verrassingen vanuit Parijs. De aanvoerders in de peilingen, Le Pen en Macron, schoppen het zoals verwacht tot de tweede ronde op 7 mei. Blijkbaar heeft de nieuwe dramatische aanslag van vorige week Le Pen niet echt in de kaart gespeeld. Het risico bestaat natuurlijk dat zoiets over twee weken wel het geval kan zijn. Maar toch lijkt het redelijk om bij ons eerder geformuleerde centrale scenario te blijven dat Macron uiteindelijk de nieuwe Franse president wordt.

Macron wint, volgens ons centrale scenario 

In afwachting van de tweede en definitieve ronde, herhalen we daarom onze visie bij dit scenario. Die is positief. Macron is én Europees, én hervormingsgezind. Een Franse hervormingsagenda zou niet alleen de economie slagvaardiger maken, maar ook de Duitsers over de streep kunnen trekken om een meer groeigericht begrotingsbeleid te voeren. Waar vervolgens heel Europa van profiteert. Belangrijke vraag is echter of Macron na de parlementaire verkiezingen van juni een meerderheid achter zich kan verzamelen.

Hoe dan ook, in afwachting van de tweede verkiezingsronde verwachten we dat beleggers tevreden zijn omdat:

  • De toegenomen kansen op Macrons presidentschap ondersteunend werken voor (Europese) aandelen. Net als voor Europese bedrijfsobligaties.

  • Het renteverschil tussen Franse en Duitse staatsleningen kan afnemen. De risico’s op een Frexit of op protectionistisch beleid zijn immers kleiner geworden. Ook Spaanse staatsobligaties kunnen profiteren van de in wezen pro-Europese stemuitslag.

  • De lange rente in de échte euro-kernlanden (Duitsland, Nederland) kan stijgen omdat beleggers deze eerder opgezochte veilige havens durven te verlaten.

  • Qua sectoren kunnen vooral bankaandelen opgelucht reageren.

Hoe zijn we gepositioneerd?

Onze portefeuilles waren al gepositioneerd om van bovenvermelde verwachte marktreacties te profiteren. Recent verhoogden we bijvoorbeeld onze posities in Europese aandelen. Afhankelijk van de concrete portefeuille verfijnen we de allocatie nu door de opname van Franse staatsleningen. Terwijl we de rentegevoeligheid (duration) tegenover Duitse staatsleningen verminderen.   

Los van het Franse verhaal, hebben we de komende dagen verder de normale aandacht voor de reguliere economische data.

Dwingt sterk Europa ECB tot matigen?

Het Europese ondernemersvertrouwen is in jaren niet meer zo hoog geweest. Dat bleek vorige vrijdag nog maar eens uit de nieuwe Markit PMI’s. Zelfs de Franse score, toch lange tijd een zorgenkindje, doet het opvallend goed. Beter zelfs dan de Duitse. Maar helemaal onverwacht is dat niet. Duitsland kende namelijk een sterk eerste kwartaal. Zodat enige temporisering normaal is.

IFO-index weerspiegelt goede ontwikkelingen

De IFO-indicator, een andere belangrijke indicator voor het Duitse ondernemersvertrouwen, weerspiegelt al geruime tijd de degelijke gang van zaken. Vandaag krijgt die IFO een update. Er is geen enkele reden waarom die zou verrassen: ondanks dat een kleine terugval mogelijk is, zal de IFO blijven wijzen op degelijke groei. Wat dan goed nieuws is voor Duitsland, en voor de gehele eurozone. 

ECB ziet risico’s afnemen

Ook in de communicatie van de ECB sijpelt de aantrekkende economie door. Hoofdeconoom Peter Praet betoogde medio maart dat de economische vooruitzichten er sinds lange tijd niet meer zo goed uitzagen. Voorzitter Draghi stelde dan weer dat de neerwaartse economische risico’s fors afgenomen zijn. Of dat dan ook betekent dat er snel aanpassingen komen in het aankoopprogramma, of zelfs voorzichtig gefluister over toekomstige renteverhogingen, is een andere vraag.

Ter herinnering: het is de opdracht van de ECB om te sturen richting prijsstabiliteit. In concreto betekent dat een inflatie van net onder de 2%. Ondanks de betere economie zijn we daar nog niet. Sterker, vorige maand nam de kerninflatie juist af. Omdat die kerninflatie gezuiverd is voor de volatiele voedsel- en energieprijzen, geeft ze een duidelijker beeld van de onderliggende prijsdruk in een economie. Die blijft matig. Wat meteen de kans groot maakt dat de ECB tot eind dit jaar gewoon doorgaat met maandelijks voor € 60 miljard obligaties kopen. En vooraleer de rente hoger gaat, hebben we wellicht al twee keer oud & nieuw gevierd. 2019 dus.

Gaat ECB afbouwen?

Dat neemt niet weg dat Draghi op enig moment een langzame afbouw van het aankoopprogramma ter sprake zal brengen. Maar daar is het komende donderdag, als een nieuwe ECB-bijeenkomst op de agenda staat, wellicht te vroeg voor. We verwachten dit slechts vlak na de zomermaanden. Als de economische prestaties degelijk blijven tenminste. En als de lonen wat sterker toenemen. Dat lijkt toch wel een belangrijke voorwaarde om de inflatiedruk een structureler karakter te geven.

Amerikaanse groei niet in lijn met consumentenvertrouwen

Donderdag verwachten we een eerste inschatting van de Amerikaanse groei over het eerste kwartaal. De verwachtingen hierover zijn stelselmatig neerwaarts bijgesteld. Zo weerspiegelt de consumptie, hoewel die degelijk is, niet volledig het torenhoge consumentenvertrouwen. Ook op aantrekkende investeringen is het nog even wachten. In de energiesector trekken die weliswaar aan en ook de woningbouw draagt positief bij, maar het bredere investeringsvolume is vooralsnog matig.

Toch blijven de Amerikaanse groeivooruitzichten op het juiste pad. Op enig moment kan het consumentenvertrouwen de werkelijke uitgaven wel degelijk een zetje geven. Wat de investeringen betreft, daar zijn lichtpuntjes merkbaar dat die in de tweede jaarhelft een versnelling hoger kunnen schakelen. Daarnaast is er nog steeds het vooruitzicht van een belastinghervorming.

Toch schuilt in dit politieke verhaal ook een gevaar. Geconfronteerd met een multi-dimensionele realiteit zien we dat Donald Trump op vele domeinen bochten maakt. Richting meer pragmatisme en realisme. Als dat wordt volgehouden is dat zonder meer positief. Maar wat betreft de verkiezingsbelofte van lagere belastingen en grootschalige infrastructuurinvesteringen, dat is wel degelijk iets waar bedrijven, consumenten én beleggers op rekenen. Krijgt hij dat niet voor elkaar, dan kan de sfeer zo omslaan. Zowel in de reële economie als op de financiële markten. Trump kondigde deze week alvast meer nieuws aan over de belastingen. We zullen zien.

Van Lanschot maakt gebruik van cookies voor een goede werking van de site, voor tracking en voor het bijhouden van statistieken. Gaat u verder op de site? Dan stemt u erin toe dat wij cookies plaatsen. Lees meer over cookies bij Van Lanschot