Het Amerikaanse macrofront roert zich opnieuw

Voor de tweede achtereenvolgende dag komt al het noemenswaardige macro-economische nieuws van Amerikaanse zijde. Dit keer krijgen we een redelijk inzicht in de ontwikkeling van de Amerikaanse woningmarkt. Het aantal afgegeven bouwvergunningen stijgt, maar het aantal in aanbouw genomen woningen daalt daarentegen. Gelukkig gaat het met de industriële productie in de VS nog altijd de goede kant op.

Zit de klad in de Amerikaanse woningbouw?

Wel als we de maartcijfers voor het aantal in aanbouw genomen woningen mogen geloven. Ten opzichte van de voorgaande maand daalde het aantal met maar liefst 6,8% tot een geannualiseerd aantal van 1.251.000 woningen. Het moet gezegd dat de overheidsdienaren het februaricijfer opwaarts bijstelden. Dit zet de daling in een ander perspectief.

Economen geraadpleegd door Bloomberg hielden wel rekening met een terugval, maar kwamen gemiddeld uit op een daling van 3,0%. Vooral in het Midwesten van de VS was de daling het grootst. Ook hier is oplettendheid gewenst. De huizenmarkt is naast de consument een belangrijke pijler onder de Amerikaanse economie. Als projectontwikkelaars en bouwers minder huizen bouwen, is dat in onze ogen een teken dat zij verwachten dat de vraag naar nieuwbouwwoningen terug zal lopen. Dat kan een signaal zijn dat zij een vertraging van de Amerikaanse economie voorzien.

Bouwvergunning VS in de lift

Terwijl het aantal in aanbouw genomen woningen een flinke daling liet zien in maart, steeg het aantal afgegeven Amerikaanse bouwvergunningen met 3,6% op maandbasis. Daarmee werd de verwachte groei van 2,8% overtroffen. De toename van het aantal afgegeven bouwvergunningen was het grootst in het Westen, het Noordoosten en het Zuiden van de VS. In het Midwesten zagen we juist een flinke daling (-22,0%). Een duidelijke bevestiging dat de gemiddelde Amerikaan deze regio niet als aantrekkelijk woongebied bestempelt.

Een stijging van het aantal afgegeven bouwvergunningen is op zich een goede zaak, ware het niet dat er geen bouwverplichting is. Het kan dus nog wel even duren voordat deze vergunningen ook leiden tot echte bouwactiviteiten. Daarom is het voorgaande cijfer – het aantal in aanbouw genomen woningen – zo belangrijk.

Amerikaanse productie nog altijd op stoom

Met de Amerikaanse industriële productie gaat het de goede kant op. Althans als we afgaan op de gisteren gepubliceerde maartcijfers. In die maand dikte de productie met 0,5% aan op maandbasis. En dat was conform verwachting. In de voorgaande maand februari bleef de productiegroei beperkt tot 0,1%. De maartgroei kwam vooral op het conto van de nutssector, dat de productie met maar liefst 8,6% zag groeien. Een record. Aan de andere kant van het spectrum zagen we dat de productie van auto’s kromp.

Een productiegroei zou een positief teken zijn. Producenten produceren alleen als zij denken dat zij de geproduceerde goederen ook af kunnen zetten. En daarom is de krimp van de autoproductie opvallend. Het lijkt erop dat de Amerikaanse producenten er niet zeker van zijn dat de komende maanden hun auto’s afgenomen gaan worden. Dit bevestigt deels onze zienswijze dat de Amerikaanse consument de hand op de knip houdt.

Van Lanschot maakt gebruik van cookies voor een goede werking van de site, voor tracking en voor het bijhouden van statistieken. Gaat u verder op de site? Dan stemt u erin toe dat wij cookies plaatsen. Lees meer over cookies bij Van Lanschot