Iets om in de gaten te houden

De Europese consument neemt zijn verantwoordelijkheid als we kijken naar de ontwikkeling van de detailhandelsverkopen in de eurozone. Verder zien we een stroom aan cijfers vanuit de VS. Het handelstekort liep terug en de fabrieksorders ontwikkelden zich volgens verwachting, maar onderliggend lijkt de investeringsbereidheid onder Amerikaanse ondernemers onder druk te komen. Iets om in de gaten te houden.

Europese detailhandelsverkopen raken op stoom

Het gaat de goede kant op met de detailhandelsverkopen in de eurozone. In februari werd een groei van 0,7% op maandbasis gerealiseerd. Daarmee werd de gemiddelde economenverwachting van 0,5% overtroffen. Consumenten hadden vooral trek in non-foodproducten. Maar ook food en tabak vonden gretig (+0,9%) aftrek. Er werd minder autobrandstof omgezet, maar dat is misschien wel logisch gezien de daling van de aan de olieprijs gekoppelde brandstofprijzen.

Handelstekort VS gekrompen

In februari kwam het Amerikaanse handelstekort uit op -$ 43,6 miljard. Dat is minder dan het verwachte tekort van -$ 44,8 miljard. Het teruglopen van dit tekort heeft voor een deel te maken met een lichte stijging (+0,2%) van de exporten. Daarentegen concluderen we dat de importen flink gedaald (-1,8%) zijn.

Fabrieksorders VS conform verwachting

Voor de derde maand op rij steeg het aantal Amerikaanse fabrieksorders. In februari zagen we een relatieve toename van 1,0% op maandbasis. Verder werd het groeipercentage van januari naar boven bijgesteld tot 1,5%. En daarmee werd in beide gevallen conform verwachting gepresteerd.

Transportorders krijgen vleugels

Onderliggend zien we vooral een flinke toename van orders voor transportmiddelen, als burgervliegtuigen. Schonen we de cijfers voor deze volatiele transportcomponent, dan blijft van het eerdergenoemde groeipercentage slechts 0,4% over.

Investeringsbereid onder druk

We zien ook dat de orders voor computers en aanverwante elektronische apparatuur flink aantrekken met een groei van 4,1% in februari. Verder valt op dat het aantal orders voor non-defensieve kapitaalgoederen met 0,1% daalde. Dit is in onze ogen iets om in de gaten te houden aangezien deze component als graadmeter voor de toekomstige investeringsbereidheid van het bedrijfsleven wordt gezien.

Van Lanschot maakt gebruik van cookies voor een goede werking van de site, voor tracking en voor het bijhouden van statistieken. Gaat u verder op de site? Dan stemt u erin toe dat wij cookies plaatsen. Lees meer over cookies bij Van Lanschot