Fed spreekt duiventaal

De verhoging van de Amerikaanse beleidsrente met 0,25% was al min of meer een gepasseerd station. Maar de groei- en inflatieverwachtingen voor de komende jaren hield de Fed verrassend genoeg ongewijzigd. De vrees voor snellere en meer verhogingen ging daarmee van tafel. Verder kwamen er in de VS data naar buiten over de inflatie en winkelverkopen. In Japan kwamen de centrale bankiers bijeen.

Fed spreekt duiventaal

Voor de komende drie jaar voorzien de Fed-officials een economische groei van rond de 2%. De inflatiedoelstelling van 2% zal in 2018 bereikt worden. Het werkloosheidspercentage zal de komende tijd rond de 4,5% uitkomen. Een zeer gematigde ontwikkeling van de Amerikaanse economie waarbij de inflatie keurig binnen de lijnen blijft. Uit de renteverwachtingen van Fed-leden valt op te maken dat er voor 2017 nog een tweetal verhogingen van 0,25% in het vat zitten.

Kijken we naar de harde data die momenteel uit de VS komt, dan lijkt de noodzaak tot snel verhogen steeds minder af te nemen. Volgens het groeimodel van de Atlanta Fed bevindt de economische groei in de VS zich op 0,9% op jaarbasis dit kwartaal. Dat is niet echt swingend en ligt ver af van de door de Fed beoogde 2%. Te snel en te veel verhogen van de beleidsrente kan direct grote economische gevolgen hebben. Het vertrouwen bij burgers en ondernemers neemt af. En dat kan vervolgens inflatie opleveren in een stagnerende economie (stagflatie), wat bijzonder vervelend is voor een centrale bank. Voorzichtigheid is geboden voor Yellen en haar discipelen.

Amerikaanse consumentenprijzen en detailhandelsverkopen

De kerninflatie voor Amerikaanse consumentengoederen (exclusief voeding en energie) steeg met 0,2% op maandbasis. Over het afgelopen jaar stegen die prijzen met 2,2%. Het relatief hoge cijfer komt door de lage vergelijkingsmaatstaf in 2016. Hoewel de prijzen in een stijgende lijn zitten, vormen ze vooralsnog geen bedreiging voor het monetaire beleid. Ook voorzien beleidsmakers geen versnelling in de inflatie op de kortere termijn. We zagen de tienjaarsrente in de VS terugvallen tot 2,5% na de gematigde uitspraken van de Fed over groei en inflatie.

De geschoonde detailhandelsverkopen stegen in februari met een magere 0,1% op maandbasis. Positief was dat het januaricijfer stevig opwaarts werd bijgesteld van 0,4% tot 0,8%. De Amerikaanse burger heeft veel vertrouwen maar blijft nog steeds voorzichtig met uitgeven. De detailhandelscijfers zijn voldoende, maar ook niet meer dan dat. Ze bevestigen het relatief trage groeipad van rond de 2,0% voor geheel 2017. Wel moeten we ons de vraag stellen wat er gebeurt als vertrouwensindicatoren voor de consument minder sterk worden? Blijft de consumptie op peil of schiet de burger direct in de verdediging?

Bank of Japan ligt op koers

Het monetaire beleid van de Bank of Japan blijft onveranderd ruim waarbij de bank doorgaat met het opkoopbeleid van financiële bezittingen, circa $ 700 miljard op jaarbasis. De economie trekt licht aan, maar moet nog aan het geldinfuus blijven. Het oplopende renteverschil met de VS (door de Fed-verhoging) is positief en verzwakt de Japanse munt. Volgens de centrale bankiers herstelt de economie langzaam en lijkt de binnenlandse vraag aan te trekken. Dat laatste is de absolute voorwaarde om duurzaam economisch herstel te krijgen. De grote trekker van de economie, de exporten, zitten in de lift door de aantrekkende wereldgroei en dat moet op den duur leiden tot meer investeringen in Japan zelf. Economisch gezien gaat het voorzichtig beter, maar de weg is nog lang. De Japanse aandelenmarkten zijn daar naar onze mening al ver vooruit gelopen op het herstel.

Van Lanschot maakt gebruik van cookies voor een goede werking van de site, voor tracking en voor het bijhouden van statistieken. Gaat u verder op de site? Dan stemt u erin toe dat wij cookies plaatsen. Lees meer over cookies bij Van Lanschot