Oplopen Amerikaanse handelstekort niet fijn

Weinig nieuws onder de wereldwijde macrozon. Het oplopen van het Amerikaanse handelstekort is ons inziens het meest in het oog springende wapenfeit. Waarom?

Olie en import zorgen voor scheefgroei

De Amerikaanse handelsbalans is in januari licht verslechterd. Was het tekort in december 2016 nog $ 44,3 miljard, in januari liep dat tekort op tot $ 48,5 miljard. Dat was weliswaar conform verwachting, maar het is wel het grootste tekort sinds maart 2012. De achtergrond van deze verwijding wordt gevonden in de 2,3% toename van de import van consumentengoederen en van olie. Voor dat laatste moest dieper in de buidel worden getast. Als gevolg van de dure dollar bleef de exportgroei beperkt tot 0,6% in januari.

Wat moeten we hiervan vinden?

Zolang consumenten blijven besteden, is de kans groot dat de importen de exporten overschrijden en het tekort op blijft lopen. De kans op meer evenwicht achten wij zeer beperkt. Naar verwachting zal de Fed dit jaar overgaan tot een drietal renteverhogingen. Verhogingen die voor een sterke dollar zorgen en dus Amerikaanse goederen en diensten voor buitenlandse afnemers duurder maken.

Consumenten aan zet

Wat die consumenten betreft is het nog maar de vraag of hun bestedingspatroon op niveau blijft. Dat hangt sterk af van hun vertrouwen in de nabije toekomst. Dat is nu nog hoog, maar de bomen groeien ook hier niet tot in de hemel. En dus bestaat de kans dat de komende maanden het tekort blijft oplopen. En dat is niet goed voor de perceptie van de Amerikaanse economie.

Van Lanschot maakt gebruik van cookies voor een goede werking van de site, voor tracking en voor het bijhouden van statistieken. Gaat u verder op de site? Dan stemt u erin toe dat wij cookies plaatsen. Lees meer over cookies bij Van Lanschot