Fed-rentegekakel wijst op snelle verhoging

De geluiden vanuit Fed beleidsmakers wijzen veelal een kant op; een snelle renteverhoging. Het laagterecord in het aantal aanvragen voor een werkloosheidsuitkering bevestigt de ruimte hiervoor. In de eurozone kregen economen een ‘verwacht’ inflatierapport over februari voorgeschoteld. Het activiteitenniveau in de Chinese dienstenindustrie groeide in februari minder hard. En dat lijkt een voorbode te zijn voor een kleine vertraging van de Chinese economie.

Fed treft voorbereidingen voor renteverhoging

Steeds meer Fed-leden pleiten openlijk voor een snelle renteverhoging. Ook behoren daartoe de meer gematigde ‘duiven’ binnen de Fed. De Amerikaanse economie (en de wereldeconomie) groeien voldoende, inflatie trekt aan en de Amerikaanse arbeidsmarktcijfers zijn uitstekend. Waarom geen verhoging nu? Het sentiment op de financiële markten is uitstekend en kan een ‘renteschokje’ wel verdragen. Ook is de monetaire munitiekist van de Fed leeg en door te verhogen raakt deze meer gevuld voor stimulering in de toekomst. Dus weinig reden om te wachten.

Amerikaanse arbeidsmarkt nog altijd robuust

De eerste aanvragen voor een werkloosheidsuitkering afgelopen week lagen op 223.000 stuks (verwacht: 243.000) in de VS. Kijken we terug over geheel februari dan zagen we prima cijfers voor de arbeidsmarkt. De banencreatie in de VS kan in februari richting de 240.000 stuks uitgaan. Erg sterk en daarmee verkrapt de arbeidsmarkt verder.    

2% inflatie in de eurozone? Geen paniek

De consumentenprijsinflatie in de eurozone tikte conform verwachting de 2%-grens aan in februari. Een stevige stijging en tevens het hoogste niveau van de afgelopen vier jaar. De - voor energie en voedsel geschoonde - kerninflatie bleef onveranderd liggen op 0,9%. Wij gaan ervan uit dat die kerninflatie de komende tijd ook zeer gematigd blijft. Een belangrijke indicator daarvoor is de arbeidsmarkt. De banencreatie was in januari zeer gematigd waardoor het werkloosheidspercentage in de eurozone op 9,6% bleef steken. Ook de loongroei in de eurozone vertoont weinig opleving, zelfs niet in Duitsland. De hogere consumentenprijsinflatie zal er waarschijnlijk toe leiden dat burgers simpelweg minder kunnen en zullen kopen. Dus de ECB moet alert blijven en zal het huidige monetaire beleid gewoon voortzetten in 2017 is onze mening.

Chinese dienstengroei zwakt af

De groei van de Chinese dienstensector lag in februari op het laagste niveau van de afgelopen vier maanden, aldus marktonderzoeksbureau Caixin. De instroom van nieuwe orders bleef weliswaar op een solide niveau liggen maar de prijsconcurrentie verhevigde. En dat kondigt veelal verslechterende marktomstandigheden aan.

De op het binnenland gerichte dienstensector is belangrijk omdat de Chinese economie (groei) steeds meer leunt op de consumptieve bestedingen. De beleidsmakers schroeven momenteel het ruime monetaire beleid wat terug en saneren onrendabele sectoren van de economie. Dat proces is noodzakelijk, maar moet mogelijk worden bijgestuurd als de economische groei te hard inzakt, dat wil zeggen tot onder de 6,5%. De Chinezen laten de groei duidelijk prevaleren. Dit weekend starten de jaarlijkse Chinese parlementaire partijbijeenkomst in Beijing. Daar worden de komende week de economische en monetaire doelstellingen naar buiten gebracht.

Van Lanschot maakt gebruik van cookies voor een goede werking van de site, voor tracking en voor het bijhouden van statistieken. Gaat u verder op de site? Dan stemt u erin toe dat wij cookies plaatsen. Lees meer over cookies bij Van Lanschot