Het gaat de goede kant op met de eurozone-economie

Dit keer aandacht voor het Europese macrofront. Kort gezegd geven de gisteren gepubliceerde data aan dat het de goede kant op gaat met de eurozone-economie. Huishoudens sparen wat voor de korte termijn, maar laten kansen om op lange termijn te financieren niet voorbij gaan. En met het ondernemersvertrouwen zit het ook goed. In de VS werden we gisteren met de publicatie van de orders voor duurzame goederen enigszins op het verkeerde been gezet. Vanavond maar eens horen of president Trump enige opheldering kan geven.

Huishoudens eurozone zetten meer geld opzij..

Afgelopen januari dikte de M3-geldvoorraad in de eurozone met 4,9% op jaarbasis aan. En dat is netjes in lijn met de 5,0% die door Bloomberg geraadpleegde economen gemiddeld voor mogelijk hielden.

Kijken we naar de bestanddelen van deze geldvoorraad dan zien we dat het vooral huishoudens zijn die meer geld opzij gezet hebben. Afgelopen januari steeg de omvang van hun totale voorraad spaargeld met 5,5% op jaarbasis. In de voorgaande maand december (2016) lag dit percentage nog op 5,2%. Daarmee kunnen we stellen dat huishoudens iets voorzichtiger zijn geworden. Geen onlogische ontwikkeling gegeven het onzekere economisch beleid van de nieuwbakken Amerikaanse president Trump. Maar laten we ook de harde woorden van de Britse premier May niet uitvlakken. Zij gaat voor een harde, zo niet keiharde Brexit. Dit zal ongetwijfeld gevolgen hebben voor de (economische) ontwikkelingen binnen de eurozone. Ontwikkelingen waar niet alleen de huishoudens rekening mee houden, maar ook het bedrijfsleven, niet zijnde financiële instellingen, rekening mee houdt. Ook daar zagen we dat er afgelopen januari meer geld opzij werd gezet.

..maar lenen meer met oog op de lange termijn

Ondanks dat de eerder genoemde huishoudens meer zijn gaan sparen, heeft dit geen negatieve invloed gehad op de kredietgroei aan dezelfde huishoudens. Deze groei bedroeg in de maand januari 2,2% op jaarbasis. Een groei die overeenkomt met de gemiddeld verwachte groei van door Bloomberg geraadpleegde economen. Met deze groei, die overigens de grootste is sinds januari 2007, komt het totaal uitstaande krediet op € 5,74 triljoen.

Hoe moeten we deze kredietgroei zien in het licht van de eerder genoemde groei van de M3-geldvoorraad. Dat is eenvoudig te verklaren. Op korte termijn doemen er zoals hierboven genoemd er een aantal onzekerheden op, maar op langere termijn zijn we met z’n allen toch positief gestemd over de koers van de eurozone-economie. Bovendien hebben we binnen de eurozone nog altijd te maken met historisch lage rentetarieven. Geld lenen voor langetermijninvesteringen als het kopen van een huis is daarmee lucratief. Zeker omdat we op middellange tot lange termijn een stijging van de rentetarieven in de eurozone voorzien.

Ondernemersvertrouwen eurozone naar hoogste stand sinds 2011

Met het ondernemersvertrouwen in de eurozone is vooralsnog niets mis. Zoals onze hoofdeconoom Luc Aben gisteren in zijn Blik Vooruit al aangaf werd op een lichte stijging van het vertrouwenspeil gerekend en die verwachting werd de afgelopen maand ook daadwerkelijk ingevuld. De overeenkomstige index kwam eind februari uit op een stand van 0,82 indexpunten. Daarmee is de hoogste stand sinds 2011 een feit.

Uit het onderliggende rapport wordt eveneens duidelijk dat ook het vertrouwen in de dienstensector het hoogste niveau van de afgelopen zeven jaar heeft bereikt. Een duidelijk teken dat alle neuzen in de goede van een verdergaand economisch herstel binnen de eurozone staan.

Orders Amerikaanse duurzame goederen laten diffuus beeld zien

In de VS ontwikkelen de orders voor duurzame goederen zich afgelopen januari boven verwachting. Waar door Bloomberg geraadpleegde economen uitgingen van een groei van 1,6% kwam deze in werkelijkheid uit op een groei van 1,8%. En daarmee tekent zich een duidelijk verschil af met de voorgaande maand december. In december was namelijk (en na revisie) sprake van een daling van het aantal orders met 0,8%.

Op zich een prima ontwikkeling ware het niet dat wanneer we dit percentage schonen voor de volatiele transportcomponent er vooralsnog sprake is van een daling van het aantal orders voor duurzame goederen van 0,2%. En ook hier tekent zich een duidelijk verschil op met het aangepaste decembercijfer van +1,1%.

De cijfers maken ons duidelijk dat de onzekerheid omtrent Trumps economische beleid invloed krijgen op het gedrag van investeerders (lees het bedrijfsleven). In licht bezien is het erg interessant te zien wat president Trump hierover zegt als hij vanavond tegenover het Congres staat. Verstoort hij zijn eigen feestje of niet?

Van Lanschot maakt gebruik van cookies voor een goede werking van de site, voor tracking en voor het bijhouden van statistieken. Gaat u verder op de site? Dan stemt u erin toe dat wij cookies plaatsen. Lees meer over cookies bij Van Lanschot