Beurzen: Forse aderlating voor PostNL

Het aandeel PostNL daalt deze ochtend flink in koers nadat het management de winstverwachting voor dit jaar neerwaarts bijstelde. Daarentegen zien we dat Europese banken, en dan vooral Scandinavische en Benelux-banken, het goed doen. Althans, dat beweert het Britse Barclays op basis van een uitgebreid onderzoek. In de VS zijn banken en nu speciaal Citigroup onderwerp van een grootscheeps overheidsonderzoek. Met alle mogelijke gevolgen van dien.

  • Forse aderlating voor PostNL
  • Europese banken houden elkaar in evenwicht
  • Citigroup onderwerp van onderzoek overheid

Forse aderlating voor PostNL

Het management van PostNL verraste zijn aandeelhouders vanochtend in negatieve zin door de winstverwachting voor 2017 neerwaarts bij te stellen. Verder zien we dat de aangekondigde uitgebreide samenwerking tussen Qualcomm en TomTom het aandeel van laatstgenoemde niets brengt en zijn wij benieuwd hoe de stammenstrijd bij Unilever zich ontwikkelt.

Winstverlaging bij PostNL

Een forse aderlating voor de aandeelhouders van PostNL (-6,2%). Vanochtend liet het management weten dat de onderliggende operationele winst dit jaar naar verwachting tussen de € 220 miljoen en € 260 miljoen uitkomt. Eerder ging men uit van een bandbreedte tussen de € 230 miljoen en € 270 miljoen.

Deze aanpassing komt bovenop de tegenvallende vierdekwartaalcijfers die het postbedrijf deze ochtend publiceerde. De omzet daalde met 5,0% tot € 955 miljoen, een tegenvaller omdat analisten die het bedrijf volgen gemiddeld rekenden op een omzet van € 955 miljoen. Dat gold ook voor het bedrijfsresultaat van € 110 miljoen (-25,0%).

In een toelichting verlaagde het management niet alleen de winstverwachting, maar herhaalde het dat PostNL het kostenbesparingsplan voorzet en tot 2020 jaarlijks enkele honderden banen schrapt.

Beleggers niet echt gecharmeerd van samenwerking TomTom

Het bericht dat TomTom (-0,2%) gaat samenwerken met het Amerikaanse Qualcomm op het gebied van zelfrijdende auto’s maakt geen indruk op Beursplein 5. Door gebruik te maken van de data van Qualcomm hoopt Tomtom autonoom rijden (en dan met gebruikmaking van TomToms kaarten) een spreekwoordelijke push te geven. Afgaand op de koersreactie deze ochtend denken beleggers 'eerst maar eens zien en dan geloven'.

Barst er een stammenstrijd los bij Unilever?

De poging van het Amerikaanse Kraft om Unilever (+0,7%) over te nemen heeft het aandeel van de Nederlands-Britse onderneming aardig op de kaart gezet. Zozeer zelfs dat het management van Unilever naarstig zoekende is naar maatregelen die de aandeelhouderswaarde positief beïnvloeden. Er dreigt zelfs een strijd los te barsten tussen de Nederlandse en Britse (groot-)aandeelhouders. Daarbij eisen laatstgenoemde een verhoging van de winst op korte termijn. De Angelsaksische aandeelhouders hebben een luisterend oor gevonden in financiële topman Pitkethly. Een afsplitsing van de voedingsmiddelendivisie zou daarbij tot de mogelijkheden behoren.

Marges personalcare-activiteiten blijven onder druk

De afgelopen jaren heeft de onderneming zich vooral gericht op uitbreiding van de personalcare-activiteiten. Een goede zaak, maar wel eentje waarvan de toegevoegde waarde voor de aandeelhouder nog moet blijken. Immers, de concurrentie in deze markt is hevig en daardoor zijn de marges dun. Daar zal naar onze mening niet veel verandering komen.

Europese banken houden elkaar in evenwicht

Een rapport van het Britse Barclays bevestigt onze visie op de Europese financiële sector. Banken uit het noorden van Europa hebben de voorkeur. Die voorkeur geniet het aandeel Glencore niet. Het bedrijf is nog altijd erg afhankelijk van de Chinese economie en daarvan weten we dat de groei structureel op een lager groeipad uit zal komen. Bij het Spaanse Endesa heeft het management oog voor de toekomst en dat verheugt ons.

Glencore te afhankelijk van China

De jaarresultaten die Glencore (-0,9%) afgelopen vrijdag naar buiten bracht, vielen hoger uit dan die van een jaar eerder, mede dankzij een omvangrijke kostenreductie en diverse marketinginspanningen. De winst voor rente, belasting en bij- en afschrijvingen (EBTIDA) steeg hierdoor met 18% tot $ 10,3 miljard. Daar droeg vooral de divisie Industrie in belangrijke mate bij.

Vooruitkijkend verwachten wij dat Glencore een uitdagend jaar tegemoet gaat waarbij men met name bij de metaal- en kolenactiviteiten de nodige tegenwind mag verwachten. Dat heeft in onze ogen voornamelijk te maken met de ontwikkeling van de Chinese economie. Een economie waar ’s werelds grootste handelaar in grondstoffen grotendeels van afhankelijk is. Aangezien deze economie een transitie doormaakt van een productie- naar een consumptiegedreven economie - met een bijbehorend lager groeipad – zal de vraag naar grondstoffen ook op een lager niveau gaan acteren. En daar komt ons inziens geen verandering in op korte en middellange termijn.

Endesa heeft oog voor de toekomst

Endesa (+0,3%) kwam afgelopen vrijdag met nette jaarcijfers naar buiten. Het Spaanse nutsbedrijf eindigde 2016 met een bedrijfsresultaat (EBITDA) van € 3,4 miljard. Eind 2015 was dit nog € 3,0 miljard.

De omzet lag met € 19,0 miljard weliswaar lager dan de € 20,0 miljard die in 2015 werd gerealiseerd, en de schuld (€ 4,94 miljard) was iets hoger dan eind 2015, maar dat zijn geen zaken die ons zorgen baren. Afgelopen jaar heeft de onderneming een 60,0%-belang in Enel Green Power Espana gekocht, wat voor de tijdelijke toename van de schuld zorgde. Die overname beoordelen wij als positief, aangezien we zien dat de wholesale energieprijzen de afgelopen periode negatief werden beïnvloed door een toenemende vraag naar groene energiebronnen als wind- en waterenergie. Deze vraagtoename leidde tot een prijsdruk van circa 20,0%. Met deze overname onderschrijft het management de vraagverschuiving en handelt daar ook naar.

Barclays bevestigt onze visie

Europese banken houden elkaar in evenwicht. Althans, dat zegt het Britse Barclays op basis van een zelfstandig uitgevoerd onderzoek. Uit dat onderzoek blijkt dat van de 32 onderzochte Europese banken 47% in het afgelopen vierde kwartaal van 2016 de verwachtingen heeft overtroffen en dat een even groot percentage ondermaats heeft gepresteerd.

In de kopgroep bevinden zich vooral de Scandinavische en de Benelux-banken, terwijl banken uit Italië en Frankrijk het zwakst presteerden. Een beeld dat zich ook openbaarde als we kijken naar de diverse kapitaalratio’s. Dan zien we ook dat banken uit de periferie van Europa, en dat zijn dan vooral Spanje en Italië, er in negatieve zin bekaaid afkomen.

Het onderzoek van Barclays bevestigt onze visie op de Europese financiële sector, zoals deze uitvoerig aan bod komt in onze jongste sectorvisie.

Citigroup onderwerp van onderzoek overheid

Wall Street ging redelijk rustig het weekeinde in. Citigroup is onderwerp van onderzoek door de Amerikaanse overheid en Berkshire Hathaway liet vierdekwartaalresultaten zien die tot de verbeelding spraken.

Berkshire Hathaway laat gemengde resultaten zien

De vierdekwartaalresultaten die Berkshire Hathaway (onv.) afgelopen weekeinde liet zien, waren in onze ogen enigszins teleurstellend. De winst per aandeel kwam in het vierde kwartaal uit op $ 2.665,00. En daarmee werd de winst per aandeel van een jaar eerder, deze lag op $ 2.843,00 per aandeel, niet overtroffen.

Gelukkig lag de boekwaarde van vergelijkbare A-klasse aandelen met een waarde van $ 172.108,00 wel 10,7% hoger dan een jaar eerder. Ook de vierdekwartaalomzet van $ 57,6 miljard zorgde voor een positieve noot, deze was 11,0% hoger dan in dezelfde periode een jaar eerder. Met deze vierdekwartaalomzet kwam de jaaromzet uit op $ 223,6 miljard, zo’n 6,0 % hoger dan die van 2015.

Resultaat per B-aandeel geven vertekend beeld

Kijken we naar de B-aandelen – en dat zijn de meest verhandelbare aandelen op de aandelenbeurs – dan meldt het investeringvehicle van Warren Buffet dat de nettowinst met 15% steeg in het afgelopen vierde kwartaal tot een bedrag van $ 6,29 miljard, oftewel $ 2,55 per B-aandeel. Analisten die het bedrijf volgen hielden gemiddeld rekening met een winst per B-aandeel van $ 1,82. Daarbij moet wel gezegd worden dat zij daarbij investeringen en derivaten buiten hun berekeningswijze houden. Dit vanwege de enorme (prijs)volatiliteit. De eerdergenoemde 15%-winststijging is ons inziens grotendeels afkomstig van een stijging van de boekwaarde van deze investeringen en derivaten.

Citigroup onder vergrootglas overheid

Citigroup (-1,8%) maakte afgelopen vrijdag bekend dat het door diverse Amerikaanse overheidsinstanties, waaronder beurswaakhond SEC, aan een onderzoek wordt onderworpen. Het onderzoek richt zich op het personeelsbeleid met betrekking tot het aannemen van buitenlandse werknemers.

Andere Amerikaanse banken zijn hierop ook onderzocht, omdat de Amerikaanse overheid vermoedt dat de onderzochte banken kinderen van Chinese beleidsmakers aan hebben genomen om zo interessante Chinese opdrachten in de wacht te slepen. En dat is in strijd met de Amerikaanse Foreign Corrupt Practises Act (FCPA). Door deze wet kunnen Amerikaanse bedrijven aangeklaagd worden voor overtredingen gedaan in het buitenland. Het eerdergenoemde ‘vergrijp’ valt hieronder en maakt de genoemde bank omkoopbaar. Een serieuze zaak die wij nauwlettend in de gaten houden.

Van Lanschot maakt gebruik van cookies voor een goede werking van de site, voor tracking en voor het bijhouden van statistieken. Gaat u verder op de site? Dan stemt u erin toe dat wij cookies plaatsen. Lees meer over cookies bij Van Lanschot