Fed-notulen zinspelen op hogere beleidsrente

De notulen van de Fed-vergadering van begin februari bevatten een belangrijke boodschap; een beleidsrenteverhoging is volgens de meeste leden dichtbij. Duitse ondernemers blaken van vertrouwen en in de VS boekte de verkoop van bestaande woningen een record in januari.

Al in maart?

De Fed-notulen zetten duidelijk de deur open voor een renteverhoging medio maart. Sinds begin februari is het economische plaatje in de VS alleen maar verbeterd. Dus een renteverhoging is te rechtvaardigen. Een mogelijke rem is het fiscale beleid van Trump. Daarover is nog niets bekend en dat maakt het lastiger monetair beleid te maken. Wellicht zal voor de Fed-vergadering van medio maart Trump zijn belastingplannen nog lanceren, maar dan is het nog onvoldoende duidelijk of het Congres met die plannen akkoord gaat. Financiële markten gaan ervan uit dat de Fed eerst meer inzicht in de daadwerkelijk fiscale stimulering wil. Een eerste beleidsrenteverhoging in juni blijft het meest waarschijnlijke scenario, waarna er later dit jaar nog twee zullen volgen. Een onverwachte verhoging in maart kan beleggers mogelijk een tijdelijke koude douche bezorgen.

Duitse Ifo-index swingt de pan uit

De Ifo-index, die het Duitse ondernemersklimaat meet, spurtte omhoog in februari. De stand van 111,0 punten komt overeen met een economische groei van dicht tegen de 3% op jaarbasis. Eerder deze week zagen we al dat de voorlopige inkoopmanagersindices uit Duitsland sterk aantrokken in februari. Een uitermate sterk verhaal waarbij de industrie de kar trok, in de bouw en detailhandel was de stemming gematigder. Export en industrie zullen ook de komende tijd goed blijven varen. Duitsland profiteert van de aanhoudende zwakte. Voor de consument is het even wat lastiger. Uit de Ifo-cijfers blijkt dat bestedingen lijden onder de oplopende inflatie. Die stijging is naar onze menig tijdelijk. Kortom, de economische groei in Duitsland lijkt zich te versnellen in het eerste kwartaal.

Recordverkoop bestaande woningen VS

De verkopen bereikten in januari een tienjaarshoogtepunt. Door de 3,3% stijging van de verkopen kwam het aantal verkochte woningen op jaarbasis uit op 5,7 miljoen stuks. Dat cijfer hadden we sinds begin 2017 niet meer gezien. De voortgaande banencreatie en hogere lonen jaagt de huizenmarkt aan. Nu de langjarige rente in de VS is gestabiliseerd, zien we kopers terugkeren. Het grootste probleem is de voldoende beschikbaarheid van bestaande woningen.

De situatie op de totale Amerikaanse huizenmarkt is recent minder sterk. Het vertrouwen bij aannemers daalde onverwachts in februari. Richting de toekomst sluipt er enige onzekerheid in. De ontwikkelingen omtrent het woningbezit zijn belangrijk voor het vertrouwen van burgers.

Van Lanschot maakt gebruik van cookies voor een goede werking van de site, voor tracking en voor het bijhouden van statistieken. Gaat u verder op de site? Dan stemt u erin toe dat wij cookies plaatsen. Lees meer over cookies bij Van Lanschot