Fed-notulen bepalen rentebeeld VS

Beleggers maken zich op voor de notulen van de laatste Fed-vergadering. We moeten steeds meer rekening houden met een beleidsrenteverhoging van de Fed medio maart. En in Europa zijn de beleidsmakers bezig het Griekse schuldenprobleem opgelost te krijgen.

Leveren de Fed-notulen definitief bewijs?

Een goed verstaander heft aan een half word genoeg, zo luidt het spreekwoord. Yellen heeft al diverse hints gegeven dat het monetaire beleid toe is aan een verkrappende fase. Als de Fed-notulen  morgen verdere aanwijzingen geven voor mogelijke verkrapping, dan lijkt niets een renteverhoging in maart meer in de weg te staan. De economie draait immers op volle toeren, inflatie kruipt hoger en de arbeidsmarkt ondervindt meer krapte. Reden genoeg dus. De financiële markten sorteren deze ochtend al voor: de tienjaarsrente in de VS loopt op tot 2,44% en de dollar sterkt aan tot 1,058 ten opzichte van de euro. Die trend kan zich de komende weken verder doorzetten. Mede omdat de kans op een daadwerkelijke renteverhoging in maart op slechts 36% wordt ingeschat.

Dossier Griekenland

Op de achtergrond zijn Europese beleidsmakers met man en macht bezig het Griekse schuldenprobleem op te lossen. In juli moeten de Grieken € 7,5 miljard aan schuld aflossen en dat geld is er niet. Een snelle deal is gewenst, anders wordt het Griekse dossier een netelig verkiezingsonderwerp, dat het euro-experiment bedreigt. De Grieken daarentegen stellen zich hard op en willen geen euro extra meer bezuinigen. En dan is er het IMF, dat alleen geld wil verstrekken als Europa als schuldeiser een deel van de schulden kwijtscheldt. Dat laatste is onverteerbaar voor de Europese landen. Kortom, vele (hervormings)doelen zijn in het spel en de status hiervan wordt nu onderzocht door experts. De meest waarschijnlijke einduitkomst is dat er uiteindelijk een akkoord komt waarbij Griekenland opnieuw gelden ontvangt. We gaan op de oude voet verder en schuiven de echte problematiek gewoon even door. Tot op heden maken we ons niet al te druk over Griekenland. De onrustindicator, de Griekse tweejaarsrente, daalde tot 8,35%. 

Wel meer heisa over Frankrijk…

In Frankrijk loopt Le Pen snel haar achterstand in op haar rivalen. En dat geeft nervositeit. Het renteverschil tussen de tienjaarsrente van Frankrijk en Duitsland liep op tot 0,79%, de hoogste risicopremie van de afgelopen vier jaar. Als Le Pen aan de macht komt, volgt mogelijk het verlaten van de euro. De hernieuwde invoering van de Franse frank zou geen prettig vooruitzicht zijn voor houders van staatsschuld, waarbij mogelijk het grootste deel wordt omgezet van euro naar de nieuw te vormen munt. Gezien de grote achterstand van Le Pen, zeker voor de tweede definitieve ronde, is dit scenario gelukkig erg ver weg.

Van Lanschot maakt gebruik van cookies voor een goede werking van de site, voor tracking en voor het bijhouden van statistieken. Gaat u verder op de site? Dan stemt u erin toe dat wij cookies plaatsen. Lees meer over cookies bij Van Lanschot