Macrocijfers VS bevestigen toenemend inflatiegevaar

Een ware traktatie van Amerikaanse macrocijfers. De consumentenprijsinflatie, indicaties over het industriële activiteitenniveau, winkelverkopen en het vertrouwensindexcijfer uit de aannemerij.

Sterke stijging consumentenprijzen VS

De consumentenprijsinflatie (zonder voeding en energie) steeg met 0,3% op maandbasis in januari en dat is de grootste stijging van de afgelopen vijf maanden. Op jaarbasis kwam deze inflatiemaatstaf uit op 2,3% en dat lag beduidend boven de 2,1% taxatie. Als we de energieprijzen en voeding meerekenen dan komen we nog hoger uit. Het heeft er alles van weg dat de inflatie versnelt. Gisteren waarschuwde Yellen al expliciet dat het achterop raken van inflatiebestrijding schadelijk is voor de economie. Als de inflatiegeest uit de fles is, valt deze moeilijk te bedwingen. De kans op een beleidsrenteverhoging in maart neemt zienderogen toe.

Nog een opsteker... de hogere winkelverkopen

De Amerikaanse detailhandelsverkopen stegen met 0,4% op maandbasis in januari. En dat was aanzienlijk beter dan de getaxeerde 0,1%. Ook het cijfer over december werd opwaarts herzien (+1,0%). De aantrekkende banenmarkt, lichte loongroei en het sterke vertrouwen in de nieuwe regering voeden de bestedingen. Voor de korte termijn blijven deze trends heersen en voorzien wij een sterke consumptiegroei voor het eerste kwartaal van 2017.

De Amerikaanse industrie op volle stoom

De terugval van de industriële productie in januari met 0,3% op maandbasis was geheel toe te schrijven aan het ongewoon warme weer (minder output bij nutsbedrijven). Verder zagen we een sterke opleving bij de mijnbouw en energiesector door de gestegen grondstofprijzen. Wij gaan ervan uit dat de industriële productie gaandeweg dit jaar herstelt mede door het beleid van Trump.
Het industriële activiteitenniveau in de regio New York, gemeten door de Empire State-index, liep sterk op in februari tot 18,7 punten, verwacht was een indexstand van 7,0 punten. Alle cilinders in de motor draaien op volle toeren. Werkgelegenheid neemt toe, de productie en vooral de nieuwe orderinstroom. Dit indiceert ook een positief beeld voor de nabije toekomst. Een minpuntje zijn ook hier de oplopende prijsniveaus.

Huizensector onder druk?

Dat is wat overdreven, maar het torenhoge sentiment verslechtert iets onder aannemers. De indexstand van 65 was iets lager dan de onveranderde stand van 67 punten. Potentiële huizenkopers hebben last van de hogere rentestand. Met name de vooruitzichten zijn gedaald. Een verdere verslechtering van de huizenmarkt zien we terug in het toenemende aantal slechtlopende hypotheken. Het zijn met name de huizenkopers met lagere inkomens die in de problemen geraken. Een verontrustende trend die we nauwlettend zullen volgen de komende tijd.

Van Lanschot maakt gebruik van cookies voor een goede werking van de site, voor tracking en voor het bijhouden van statistieken. Gaat u verder op de site? Dan stemt u erin toe dat wij cookies plaatsen. Lees meer over cookies bij Van Lanschot