Japan drijft op de export

De Amerikaanse consument blijft optimistisch. De Japanse economie gaf wederom blijk van een matige economische groei in het afgelopen kwartaal en de olieprijs kreeg een opwaarts zetje tot $ 54,- per vat door geslaagde productiebeperkingen door de OPEC.

Japanse export blijft belangrijk

In Japan kwam de economische groei afgelopen kwartaal uit op 1,0% op jaarbasis. Gerekend was op 1,1%. Het zijn vooral de exporten die voor de groei zorgen. De binnenlandse consumptie was onveranderd. Het maakt het land wel kwetsbaar. De grote handelspartners zijn China en de VS en beide landen hebben de nodige issues op het economische vlak. Om de consumptie op te porren zijn hogere lonen noodzakelijk. De afgelopen tijd zijn loonstijgingen zeer beperkt geweest en door de licht heersende inflatie is de koopkracht van burgers verder uitgehold. De komende paar maanden staan de loonrondes weer op de agenda, maar de hoop op significante salarisverhogingen is klein.

Consumentenvertrouwen VS licht lager

Het consumentenvertrouwen, gemeten door de Universiteit van Michigan, viel in februari terug tot 95,7 indexpunten (van 98,5 punten). Het was vooral de verwachtingscomponent die het cijfer neerwaarts trok. Kijken we naar de politieke verdeling voor de toekomstige economische verwachtingen dan zien we een enorm verschil; de republikeinse burgers verkeren in totale euforie terwijl bij de democraten de stand van deze index bijna een recordlaagte aantikt.

De twaalfmaands-inflatieverwachting bij burgers zat wel in de lift en wordt nu ingeschat op 2,8%. Langzamerhand dringt inflatie de economie verder binnen.

Samengevat; een tikje terug in sentiment, maar dat is niet zorgwekkend. Het cijfer is voldoende goed en we gaan ervan uit dat de consumptie harder zal aantrekken dan vorig kwartaal.

Olieproductiebeperking OPEC opgevolgd

Volgens het Internationaal Energie Agentschap (IEA) heeft de OPEC 90% van de beloofde olieproductiebeperkingen doorgevoerd in januari. Daarmee zijn de afspraken succesvol te noemen. Een andere positieve ontwikkeling voor de olieproducenten is de toenemende wereldwijde vraag. Het IEA ziet die vraag groeien met 1,4 miljoen vaten per dag. Dat zou een versnelde afbouw moeten geven van de reusachtige olievoorraden die nu nog de prijs drukken.

Maar zo eenvoudig is het allemaal niet. De landen die zich niet met productiebeperkingen inlaten, met de VS voorop, voeren juist de productie op bij de huidige lucratieve olieprijs. En naar schatting met 400.000 extra vaten per dag dit jaar. OPEC verliest dus marktaandeel en dat is pijnlijk. De vraag is hoe lang de gelederen gesloten blijven bij de OPEC en de kraan uiteindelijk toch verder opengaat.

Van Lanschot maakt gebruik van cookies voor een goede werking van de site, voor tracking en voor het bijhouden van statistieken. Gaat u verder op de site? Dan stemt u erin toe dat wij cookies plaatsen. Lees meer over cookies bij Van Lanschot