Economische groei VS weer terug naar 'normaal'

De economische groei in de VS kwam uit op 1,9% op jaarbasis in het laatste kwartaal van 2016. Een grote schommeling in de export van sojabonen zorgde voor de lagere groei. Het Amerikaanse consumentenvertrouwen piekte in januari en de Japanse consument blijft de hand op de knip houden.

Amerikaanse economie groeit voldoende

In het derde kwartaal bedroeg de expansie van de Amerikaanse economie nog 3,5% op jaarbasis, in het laatste kwartaal was dat nog iets meer dan de helft. Waren de cijfers zo matig dat laatste kwartaal? Nee, de consumptie nam met 2,5% toe op jaarbasis en dat is meer dan voldoende. Het reële beschikbare persoonlijke inkomen ging zelfs 3,7% hoger, dus koopkracht genoeg en met een alsmaar aantrekkende arbeidsmarkt blijven de omstandigheden uitstekend. Mogelijk komen daar later dit jaar nog belastingverlagingen bij.

Ook op het investeringsvlak zien we vooruitgang in de VS. Een 2,4% groei in het vierde kwartaal, mede dankzij het herstel van kapitaaluitgaven in energie-en mijnbouwsector. Daarnaast liepen de uitgaven aan woningbouw fors op en gaf ook de overheid fors meer uit. Die cijfers waren allemaal beter dan verwacht.
Het ging mis op het handelsvlak, de exporten namen stevig af door de wegvallende uitvoer van sojabonen. Maar ook voerde de VS massaal meer in. Het negatieve handelstekort zorgde er zelfs voor dat de economische groei met 1,7% werd geremd afgelopen kwartaal.

Samengevat: voor geheel 2017 blijven we optimistisch qua groei. Met de mogelijke fiscale stimulering in aantocht kan de economische groei versnellen tot boven de 2,5% op jaarbasis. In 2016 zal de groei zo rond de 1,6% bedragen.

Amerikaanse consumentenvertrouwen torenhoog

Het Amerikaanse consumentenvertrouwen, gemeten door de Universiteit van Michigan, steeg in januari tot het hoogste niveau sinds januari 2004. En de indexstand van 98,5 punten was hoger dan voorzien. Het waren vooral de economische toekomstverwachtingen voor de komende zes maanden die de ondervraagden hoger inschatten. Burgers voorzien dat de consumentenprijzen wel sneller stijgen de komende twaalf maanden. Gerekend wordt met een inflatiepercentage van 2,6%.

Japanse consument houdt hand op de knip

De Japanse detailhandelsverkopen stegen in december minder hard dan verwacht. Ten opzichte van een jaar eerder werd er 0,6% meer verkocht, gerekend was op een toename van 1,3%. De koopkracht van de Japanse burger blijft onder druk staan. Door de zwakkere munt krijgen de energieprijzen een duw omhoog en aan de inkomstenkant ontwikkelen de lonen zich zeer gematigd.

Morgen komt de centrale bank van Japan (BoJ) met een toelichting over het monetaire beleid naar buiten. De verwachting is dat de obligatie-opkopen gewoon doorgaan, mede omdat de inflatie nog niet bij de gewenste 2% is en de economie onvoldoende groeit. Op deze twee vlakken zal de BoJ ook een update geven voor de komende tijd.

Van Lanschot maakt gebruik van cookies voor een goede werking van de site, voor tracking en voor het bijhouden van statistieken. Gaat u verder op de site? Dan stemt u erin toe dat wij cookies plaatsen. Lees meer over cookies bij Van Lanschot