Hoofdeconoom Luc Aben blikt vooruit - week 5

Vanuit de Fed-meeting verwachten we woensdag geen wijzigingen in het monetaire beleid. Net als iedereen, wachten de Amerikaanse centrale bankiers af wat Trump op economisch vlak concreet uit de mouw zal schudden. Hoe sneller de concrete stimuleringsplannen bekend worden en hoe groter de mogelijke economische impact zal zijn, hoe sneller de Fed de komende maanden een nieuwe renteverhoging kan doorvoeren. Wel zijn we benieuwd welke toelichting Yellen gaat verstrekken op het huidige monetaire beleid. 

Fed volgt Trump, maar…

In het scenario dat Trump vooral de nadruk legt op infrastructuurwerken, zullen de groei en inflatie in 2017 nog niet al te veel beïnvloed worden. De Fed zal het opwaartse rentepad dan wellicht rustig verder kunnen bewandelen. Komen er daarentegen snel maatregelen rondom lagere belastingen, dan kan de Fed geneigd zijn sneller en forser naar het rentewapen te grijpen. Een dergelijke maatregel heeft immers een onmiddellijk effect op zowel de economische groei als de inflatie. Althans, als ook de lagere en middeninkomens er voldoende op vooruitgaan qua koopkracht. Deze inkomensgroepen zijn immers meer dan grootverdieners geneigd om het hogere beschikbare inkomen te besteden.

Economen zijn vooral benieuwd welke toelichting Yellen woensdag geeft op de voortgang van het monetaire beleid. Het hinten op een mogelijke renteverhoging in maart is zeker reëel en dat houden financiële markten in het achterhoofd. Als die veronderstelde verhoging echter is ingegeven door een verwachte aantrekkende inflatie en/of om directe oververhitting van de arbeidsmarkt en economie aan banden te leggen, is het een ander verhaal. Dat betekent direct een confrontatie met het fiscaal stimulerende beleid van Trump. En die patstelling kunnen financiële markten als negatief uitleggen.

Een verklaring voor een beleidsrenteverhoging in maart als gevolg van een gematigd doorgroeiende economie is minder alarmerend. Het kan zelfs een bevestiging zijn dat de economie zich op de juiste wijze ontwikkelt en daarbij past nu eenmaal een licht oplopende beleidsrente.

Los van het stimuleringspakket zijn er ook vraagtekens rond de impact op groei en inflatie vanuit andere maatregelen. Hoe sterk zullen importheffingen de inflatie opstuwen? Gaat de prijs van de gezondheidszorg (Obamacare) naar beneden? En zo verder.

Ondertussen kroop de Amerikaanse lange rente vorige week opnieuw opwaarts. Richting het recente hoogtepunt van 2,6% na de verkiezingsdag. Dit niveau vormt nog geen bedreiging voor beurzen. Die blijven zich laven aan het vooruitzicht op lagere belastingen en hogere economische groei. Slechts vanaf een lange rente boven de 3%-drempel zouden beurzen hinder van de hogere rente kunnen ondervinden.

Naast de Fed-meeting is het deze week natuurlijk uitkijken naar het arbeidsmarktrapport. We verwachten dat de banencreatie rond hetzelfde niveau als vorige keer zal uitkomen. Dat zou degelijk, maar niet spectaculair zijn. Daarnaast zal, binnen het arbeidsmarktrapport, vooral de evolutie van de uurlonen interessant worden. In december bleken die stevige tekenen van opleving te vertonen. Wordt dat deze maand bevestigd, dan verhogen de kansen op een spoedige renteverhoging door de Fed. Het zal ook nieuwe opwaartse druk uitoefenen op de (Amerikaanse) lange rente.

Groei en bloei in de eurozone

Morgen zien we een eerste inschatting van de groei in de eurozone in het vierde kwartaal 2016 tegemoet. De verwachtingen zijn enigszins hoog gespannen. Veel economische data kwamen de laatste weken net iets boven verwachting uit. Zodat de groei op kwartaalbasis een trapje hoger zou kunnen ten opzichte van het derde kwartaal. Toen kwam het kwartaalcijfer uit op 0,3%.

Verder verwachten we dat de Europese werkloosheid weer wat is afgebrokkeld en de inflatie lichtjes is aangetrokken door de hogere olieprijs. Ook deze nieuwe cijfers worden morgen gepubliceerd.

Komen al onze verwachtingen uit, dan betekent dat een ondersteuning voor Europese aandelen de komende dagen.

Chinese groei blijft stabiel

In China staan deze week een reeks PMI’s op de agenda. Zowel vanuit de industrie als vanuit de dienstensector.

De Chinese economie blijft netjes op het groeipad. Wellicht is dat de reden waarom Aziatische beurzen het jaar goed zijn ingezet. Ondanks de protectionistische dreiging vanuit de Trump-administratie. Het is bekend dat China een stevige prijs betaalt voor het stabiliseren van die groei. Namelijk hogere schulden. Toch zullen beleidsmakers, in het vooruitzicht van een belangrijk partijcongres in het najaar, er alles aan doen om de groei op peil te houden. Vooral als Trump roet in het eten gooit met importtarieven, zal China alle zeilen bijzetten. De nog hogere schulden die daaruit voortvloeien, bieden dan soelaas op korte termijn. Maar de vraagtekens voor de langere termijn zouden er enkel maar groter door worden. Zover zijn we echter nog niet.

Van Lanschot maakt gebruik van cookies voor een goede werking van de site, voor tracking en voor het bijhouden van statistieken. Gaat u verder op de site? Dan stemt u erin toe dat wij cookies plaatsen. Lees meer over cookies bij Van Lanschot