Wie verder kijkt, ziet meer

Het Amerikaanse macrofront roerde zich behoorlijk. Over het algemeen in positieve zin. Alhoewel de daling van de verkoop van de nieuwbouwwoningen in de VS opmerkelijk was. Het loont de moeite om verder te kijken dan de neus lang is.

Amerikaanse dienstensector floreert, maar wees alert

De Amerikaanse dienstensector is vol vertrouwen. Dat blijkt uit de januaristand van de voorlopige inkoopmanagersindex voor de dienstensector. Deze index hield halt op een stand van 55,1 indexpunten. in de voorgaande maand liet de index een stand van 53,4 indexpunten zien.

Aannamebeleid blijft voorzichtig

De stijging van de index is vooral toe te schrijven aan toenemende activiteiten en aan een flinke toename van het aantal nieuwe orders. Een dergelijke toename is in geheel 2016 niet gezien. Maar ook het toegenomen ondernemersvertrouwen speelde een rol in de stijging van de index. Echter de werkgelegenheidscomponent bleef achter. Dat is een beeld dat we al sinds oktober vorig jaar zien.

Alertheid geboden

We kijken dus verder dan de neus lang is. Met een indexstand die ruim boven de 50,0 indexpunten ligt, is er sprake van een flinke groei van de genoemde sector. Het is belangrijk om naar de onderliggende componenten van deze index te kijken. En vooral die personeelscomponent lijkt ons iets te willen zeggen. Wij blijven alert.

Verkoop Amerikaanse nieuwbouw duikelt

Een tegenvaller. Afgelopen december duikelde het aantal verkochte nieuwbouwwoningen in de VS met maar liefst 10,4% maand op maand. In absolute getallen komt dat neer op 536.000 woningen op jaarbasis. Door Bloomberg geraadpleegde economen hielden gemiddeld rekening met een aantal van 593.000 woningen. Ook jaar op jaar was er sprake van een forse teruggang (-11,7%) van de verkopen.

Dergelijke dalingen hebben uiteraard een oorzaak. In eerste instantie wijzen wij naar de stijging van de hypotheekrente - deze liet de afgelopen maanden een sterke stijging zien, maar ook geruchten tijdens de verkiezingsperiode over belastingherzieningen zoals het beperken van de rente-aftrek heeft potentiële kopers weerhouden om zich op de woningmarkt te begeven.

Vertrouwen Amerikaanse consument hoog

Het vertrouwen onder consumenten blijft hoog blijkens de stand die de Bloomberg Consumer Comfort Index afgelopen week liet zien. Deze index hield stand op het hoge niveau van 45,2 indexpunten. Er is dus een duidelijk vertrouwen in de nieuwbakken president. Het lijkt ons verstandig een open blik te houden en niet te hard van stapel te lopen. Eerst maar eens zien hoe de eerste 100 dagen van de Trump-regering eruit gaan zien. Dan weten we veel meer.

Van Lanschot maakt gebruik van cookies voor een goede werking van de site, voor tracking en voor het bijhouden van statistieken. Gaat u verder op de site? Dan stemt u erin toe dat wij cookies plaatsen. Lees meer over cookies bij Van Lanschot