ECB ziet geen inflatiegevaar

De recente ontstane ophef over oplopende inflatie werd door Draghi vakkundig gepareerd. Een tijdelijke oprisping en dat beïnvloedt het huidige ruime montaire beleid niet. De groei van de Chinese economie over het vierde kwartaal viel mee en de Amerikaanse economie groeit en bloeit volop.

ECB bevestigt huidig monetair beleid

Draghi stond uitvoerig stil bij het tijdelijk oplopen van de inflatie in de eurozone. Aanstichter hiervan zijn de energieprijzen. Hij wees erop dat oplopende inflatie duurzaam moet zijn, zichzelf moet versterken (hogere lonen lokken hogere prijzen uit), in vele landen moet opduiken en zich moet voordoen bij normale monetaire omstandigheden. Van al deze factoren is nog geen sprake. Onze verwachting is dat de inflatie - na een piek van rond de 2,0%  dit voorjaar - weer terugvalt tot onder de 1,5% richting de zomer. 

De ECB voelt zich comfortabel met het huidige beleid. De ECB obligatie-inkoop tot eind dit jaar blijft zeker overeind staan, aldus Draghi. Het woord ‘tapering’, het in stapjes afbouwen van het ruime monetaire beleid is nog niet aan de orde geweest bij de monetaire beleidsmakers. Op het economische vlak is de ECB terughoudend. Eerst eens even afwachten wat Trump teweegbrengt, maar de onzekerheid in de groeiprojecties voor 2017 is toegenomen.

De ECB geeft aan dat extreem monetair beleid passend is en blijft. Van genormaliseerde monetaire omstandigheden is voorlopig nog  geen sprake, stellen de beleidsmakers. De financiële markten beginnen er al voorzichtig op voor te sorteren dat het obligatie-inkoopprogramma ook in 2018 zal blijven voortduren. Dat vooruitzicht is positief.

Groei Chinese economie verrast aangenaam

De economische groei van China kwam het vierde kwartaal uit op 6,8% jaar-op-jaar. En dat was welgeteld 0,1% beter dan verwacht. De bijdrage van de vastgoedsector aan deze versnelde groei nam stevig toe en het is de vraag in hoeverre dat houdbaar is de komende tijd. De decembercijfers uit de Chinese economie over consumptie, industrie en investeringen laten een al langer vast patroon zien. De consumptie groeide meer dan voorzien met 10,9% op jaarbasis. De industriële output voldeed net (+6,0% op jaarbasis) en de negatieve dissonant zijn de investeringen in duurzame bezittingen. Deze laatste component blijft afnemen en dat is zorgwekkend. Dit plus de toenemende uitstroom van kapitaal zet meerdere vraagtekens bij het vertrouwen onder ondernemers en het heersende ondernemingsklimaat. China moet deze problemen adresseren en opnieuw aantrekkelijker worden als vestigingsland. Lagere belastingen, minder overheidsbemoeienis en afbouw van niet-renderende staatsbedrijven is volgens economen de remedie.

Amerikaanse economie trekt goede lijn door

Het aantal in aanbouw genomen woningen in de VS sprong in december met 11,3% opwaarts op jaarbasis. Dat cijfer was iets beter dan verwacht. Toch zijn we iets terughoudender over de Amerikaanse woningmarkt. We zien het aantal hypotheekaanvragen bij banken teruglopen. Een teken dat de hogere rente en ook aantrekkende prijzen de betaalbaarheid van woningen direct negatief beïnvloeden.

De Philly Fed-index, de graadmeter van de industriële activiteit in de regio Philadelphia, steeg door tot het hoogste niveau sinds eind 2014. En ook de sterren voor de nabije toekomst staan goed. De componenten nieuwe orders, werkgelegenheid en verwachtingen voor de komende zes maanden trokken stevig aan. De Amerikaanse industrie is 2017 goed begonnen, dat zien we terug in allerlei macropublicaties. Ook deze economische motor draait inmiddels op een stevig toerental.

Van Lanschot maakt gebruik van cookies voor een goede werking van de site, voor tracking en voor het bijhouden van statistieken. Gaat u verder op de site? Dan stemt u erin toe dat wij cookies plaatsen. Lees meer over cookies bij Van Lanschot