Optimisme Amerikaans midden- en kleinbedrijf viert hoogtij

Het sentiment bij Amerikaanse MKB-bedrijven maakte de grootste sprong door in december sinds 1980. Het JOLTS-banenrapport in de VS over de novembermaand liet een sterke indruk achter. De strategen van Goldman Sachs zetten Europese aandelen in het zonnetje, een commentaar dat we de laatste tijd vaker horen van de overkant van de oceaan.

Trump stuwt MKB-vertrouwen

Wederom een belangrijke motor van de Amerikaanse economie die op een hoger toerental lijkt te gaan draaien, het MKB. De vertrouwensindex voor het MKB (NFIB-index) sprong met 7,4 punten omhoog tot 105,8 punten in december. En dat is de hoogste stand sinds 2004. De directe reden is de verkiezingsuitslag en de gedane beloften. Uit de enquête blijkt dat veel ondernemers meer willen investeren en meer personeel willen aannemen. Ook 50% van de respondenten voorziet de eigen marktomstandigheden aantrekken in de komende zes maanden. Optimisme viert hoogtij in dit segment en dat zal de Amerikaanse economie in 2017 een vliegende start bezorgen.

Hoog aantal beschikbare vacatures VS houdt aan

Eind november stonden er 5,5 miljoen vacatures open in de VS en dat was nagenoeg onveranderd ten opzichte van oktober. Het aantal mensen dat een baan kreeg, lag op 5,2 miljoen en het aantal mensen dat afscheid nam van een werkgever kwam uit op 5 miljoen. Een ander kengetal is het aantal werklozen dat reageert op een nieuwe betrekking. Voor iedere baan meldt zich slechts 1,3 werkloos persoon. Dat is erg laag en geeft aan de arbeidsmarkt snel verkrapt. Het JOLTS-rapport omvat een goede set aan cijfers die wijzen op een voortgaande groei en dynamiek in de arbeidsmarkt. De Fed neemt dit rapport mee in haar rentebeleidsbeslissingen. De alsmaar verkrappende arbeidsmarkt begint langzamerhand meer opwaartse druk te geven op de lonen. Bij een sterke escalatie van de loongroei, structureel boven de 3% op jaarbasis, zal de Fed in actie komen met beleidsrenteverhoging(en). Die kans lijkt toe te nemen.

Groei wereldeconomie pleit voor Europese aandelen

Die uitspraak deden de strategen van Goldman Sachs. Ze stellen dat Europese aandelen meer koerspotentieel hebben dan de Amerikaanse tegenhangers en daarvoor zijn – ook naar onze mening – diverse redenen aan te voeren. Allereerst het waarderingsverschil, de Amerikaanse aandelen zijn veel duurder gewaardeerd dan de Europese aandelen en dat weerspiegelt niet de toekomstige winstgroei.

Europese ondernemingen profiteren door hun wereldwijde spreiding veel meer van het groeiherstel. Ook de goedkopere en naar verwachting verder verzwakkende euro biedt concurrentievoordeel voor Europese bedrijven. Meer eurozone gericht stelt Goldman Sachs dat de politieke populistische risico's worden overschat en dat het aanhoudende ruime monetaire beleid van de ECB de Europese aandelenmarkten blijft ondersteunen in 2017. De kers op de taart kan zijn dat de interne groeidynamiek in de eurozone zich meer herpakt. De aanjager kan de extra fiscale stimulering zijn vanuit overheden van de kernlanden. Enerzijds komt er begrotingstechnisch meer ruimte en anderzijds willen politici in het licht van de vele verkiezingen meer ‘presentjes’ geven. Kortom, er zijn diverse katalysatoren die gaandeweg dit jaar de Europese aandelen meer rugwind kunnen geven. Ook onze relatieve voorkeur gaat daarom uit naar Europese aandelen.

Van Lanschot maakt gebruik van cookies voor een goede werking van de site, voor tracking en voor het bijhouden van statistieken. Gaat u verder op de site? Dan stemt u erin toe dat wij cookies plaatsen. Lees meer over cookies bij Van Lanschot