Fed-notulen bevestigen afwachtende houding Fed

De notulen van de laatste beleidsvergadering van de Fed laten een toegenomen onzekerheid zien over het komende fiscale beleid. Fed-leden waren het unaniem eens dat het stimulerende beleid van Trump de groei van de Amerikaanse economie kan aanjagen. Bedrijvigheid in de Chinese dienstensector trekt aan en de olieprijs staat onder druk door twijfel over de productiebeperkingen.

Drie rentestapjes in de VS

De Fed rekent met drie beleidsrenteverhogingen van 0,25% in 2017. Daarbij wordt uitgegaan dat medio 2017 een groot pakket aan belastingverlagingen wordt goedgekeurd door het Amerikaanse Congres. Het zwaartepunt van de renteaanpassingen zal dan ook liggen in de tweede jaarhelft van 2017.

Hoe groot en welke belastingmaatregelen Trump doorvoert, brengt onzekerheid bij de Fed. Duidelijk is wel dat de rol van de monetaire beleidsmakers is veranderd van proactief naar reactief bijsturen als gevolg van een wijzigend fiscaal beleid en daarmee mogelijk gepaard gaande groei. Die economische groei voor 2017, geschat op 2,1%, kan volgens de Fed weleens hoger uitpakken door het komende Trump-beleid. Op het inflatievlak maakt de Fed zich geen zorgen. De prijzen lijken ietwat op te lopen door de stijgende energiekosten, maar blijven onder de door de Fed gehanteerde inflatiedoelstelling van 2,0%. Dat zal ook tot 2019 zo blijven, stelt de Fed. Samengevat: de Fed zal vooral afwachten wat Trump doet. Dat geeft even monetaire 'rust'. Dit gegeven plus een gematigde opgaande groei van de economie ondersteunt het positieve sentiment op de Amerikaanse aandelenmarkten.

Bedrijvigheid Chinese dienstensector trekt aan

Het inkoopmanagersindexcijfer voor de Chinese dienstensector trok stevig aan in december. De graadmeter van onafhankelijk onderzoeksbureau Caixin steeg door tot 53,4 indexpunten, in november werd een stand van 53,1 gemeld. Ook richting de toekomst is er positiviteit. De component nieuwe orders liet een grotere groei zien en ook de verwachtingen van ondernemers over de toekomst trokken aan. De dienstensector wint snel aan belang in China. De beleidsmakers zetten in op meer consumptie en minder export en industrie. Die overgang verloopt goed, 70% van de economische groei is afkomstig uit consumptie.

Kijken we terug op het afgelopen kwartaal dan zien we dat totale Chinese economie zich goed heeft gehouden. Toch liggen er veel uitdagingen op de loer in 2017. De afkoelende huizenmarkt en het kanaliseren van de ongebreidelde kredietverlening zijn daarbij belangrijke dossiers. De Chinese beleidsmakers gaven deze week al aan genoegen te nemen met een lagere (lees 6,5%) economische groei. Op deze manier worden de financiële markten al voorbereid op mogelijk economisch zwaarder weer.

Olieprijs onder druk

Gespannen wachten oliehandelaren af wat de op 1 januari ingegane olieproductiebeperkingen zullen brengen. Er wordt openlijk getwijfeld of die afgesproken beperkingen van 1,8 miljoen vaten per dag realiseerbaar zijn. Verder steken steeds meer rapporten de kop op dat de Amerikaanse schalieolie-industrie alle zeilen bijzet om de productie te verhogen. Broker JP Morgan verwacht dat bij een olieprijs van richting de $ 60,- per vat de Amerikaanse olieproductie met een extra 600.000 vaten per dag zal groeien in de tweede jaarhelft. Een prijsstijging van boven de $ 60,- per vat kan zelfs een toename van 1 miljoen vaten teweeg brengen. Wij voorzien dat de olieprijs de komende tijd tussen de $ 50,- tot $ 55,- per vat zal schommelen. Het eventueel mislukken van de olieproductiebeperkingen kan de prijs stevig onder die $ 50-grens drukken.

Van Lanschot maakt gebruik van cookies voor een goede werking van de site, voor tracking en voor het bijhouden van statistieken. Gaat u verder op de site? Dan stemt u erin toe dat wij cookies plaatsen. Lees meer over cookies bij Van Lanschot