Mondiale industrie boerde goed in december

De Amerikaanse industriële activiteit trok stevig aan in december, aldus het ISM-indexcijfer. Verder ontstaat er een tweespalt tussen de Duitse en Franse consumentenprijsinflatie. En ook de Japanse industrie profiteerde van de aantrekkende wereldeconomie in december.

Amerikaans ISM Manufacturing indexcijfer piekt op tweejaarshoogtepunt

Het inkoopmanagersindexcijfer voor de Amerikaanse industrie sprong stevig op in december, van 53,2 naar 54,7 indexpunten. En ook voor de komende maanden lijkt de industriële bedrijvigheid verder aan te trekken. De component nieuwe orders veerde zeer sterk op tot 60,2 indexpunten, in november bleef die index nog steken op 53,0 punten. Ook de industriële werkgelegenheid trekt weer aan en het ISM-rapport veronderstelt een maandelijkse banencreatie van 20.000 stuks. Lange tijd in 2016 was de banencreatiebijdrage van de industrie nihil tot negatief. Een ander opvallend feit waren de betaalde prijzen door producenten. De graadmeter hiervoor steeg zeer stevig door van 54,5 punten naar 65,5 punten. De directe oorzaak is de opgelopen olieprijs. Dit gaat op termijn de inflatie een impuls geven.

De Amerikaanse industriële activiteit heeft vooralsnog weinig last van de duurdere dollar en herstelt mede door de opgelopen energieprijzen. Dat laatste zorgt voor meer bedrijvigheid in Amerikaanse olie-en gasindustrie. De verwachting is dat de Amerikaanse industrie een sterke start maakt in 2017.

Inflatie in Duitsland loopt op in december

Zoals verwacht loopt de Duitse consumentenprijsinflatie sterk op door de aangetrokken energieprijzen. In december lag de inflatie op 1,7% op jaarbasis (in november slechts 0,8%). Alleen al de energiecomponent zorgde voor een toename van 0,6%. En aan die opgaande trend lijkt nog geen einde te komen. In januari 2016 was er juist een scherpe daling van de energieprijzen. En die ontwikkeling loopt nu uit de Duitse statistieken. Het doorbreken van het 2%-niveau deze maand is zeer goed mogelijk. Ook omdat de prijzen van andere componenten als voedsel en dienstverlening in een opgaande lijn zitten. Wij voorzien echter dat de Duitse inflatie slechts een tijdelijk hoger niveau bereikt en richting medio 2017 weer gaat afvlakken.

In Frankrijk niet!

Een vergelijkbare stijging van Franse consumentenprijzen zoals in Duitsland ligt voor de hand, maar niets is minder waar. De Franse consumentenprijzen stegen op jaarbasis 0,8% in december en dat was nauwelijks meer dan in november. De boodschap is duidelijk. De hogere energie- en voedselprijzen werden tenietgedaan door lagere prijzen elders (o.a. in de dienstverlening). Het geeft aan dat de Franse economie nog altijd zwak is en dat de noodzaak om een extreem monetair beleid te voeren aanwezig blijft in de eurozone, ondanks de inflatie-ontwikkelingen in Duitsland.

Ook in Japan trekt de industrie aan

Het Japanse industriële inkoopmanagersindexcijfer (PMI) steeg in december harder dan voorzien, tot 52,4 indexpunten. Economen verwachtten een toename tot 51,9 punten. Het herstel krijgt voeding door de aantrekkende wereldeconomie en de lagere yen. Die munt daalde tot 118 yen per dollar. Met dit niveau kan de Japanse exportindustrie goed uit de voeten waarbij de winstgevendheid sterk wordt aangewakkerd. Belangrijk, want binnenkort zijn er weer de gebruikelijke loonrondes in Japan. Hogere lonen zijn noodzakelijk om de koopkracht van burgers aan te jagen, die blijft al langere tijd achter en dat staat een economisch herstel in de weg.

Van Lanschot maakt gebruik van cookies voor een goede werking van de site, voor tracking en voor het bijhouden van statistieken. Gaat u verder op de site? Dan stemt u erin toe dat wij cookies plaatsen. Lees meer over cookies bij Van Lanschot