Economische invloed Trump overschat?

2017 staat voor de deur. Hoewel de verkiezing van Trump veel stof heeft doen oplaaien, verwachten topeconomen een gematigd positief effect op de Amerikaanse economie. Toch zijn een tweetal Fed-leden van mening dat er in 2017 nog enkele rentestappen moeten volgen om de Amerikaanse economie te beteugelen. Verder liet de woningmarkt zich in november niet van zijn beste kant zien, maar dat is geen reden tot zorg.

Economische impact Trump beperkt

Dat is de conclusie van een uitgebreid onderzoek onder topeconomen, gehouden door de Financial Times. De economische groei in de VS zal met 0,2% versnellen tot 2,2% in 2017, mede door Trumps stimuleringsmaatregelen. In 2018 is de groeibijdrage iets groter met 0,4%. Maar ook in dat jaar blijft de groei beperkt tot 2,3%.

De verwachte en beperkte groei plaatst de Fed in een afwachtende houding. Pas in de zomer komt er weer een renteverhoging, later in 2017 is er ruimte voor een tweede (laatste) stap. Kortom, het zal allemaal niet zo’n vaart lopen met de economische politiek van Trump. En dat kan mogelijk teleurstellen voor bepaalde takken van de economie. Vooral ondernemingen die vooruit zijn gelopen op een sterker cyclisch herstel. Of als de kapitaalmarktrente in een rustiger vaarwater komt, kunnen winstnemingen in de bancaire sector de kop opsteken.

Fed moet meerdere rentestappen zetten in 2017

Fed Bank of St. Louis president James Bullard is van mening dat de Amerikaanse centrale bank serieus werk moet maken van het inkrimpen van de toch wel erg forse balans van de bank. Bullard is van mening dat met de verkiezing van Trump de risico’s voor de Amerikaanse economie eerder aan de bovenkant liggen dan aan de onderkant. En daarmee staat hij niet alleen. Ook Fed-president Jeffrey Lacker (Richmond) is deze mening toegedaan en meldt dat de Fed in 2017 ten minste drie rentestappen moet zetten om de Amerikaanse economie te beteugelen.

Amerikaanse woningmarkt laat een veer in november

Een aderlating. Dat was het afgelopen vrijdag voor volgers van de Amerikaanse woningmarkt. Het aantal in aanbouw genomen woningen daalde in november met maar liefst 18,7% op maandbasis. Daar hadden economen geraadpleegd door Bloomberg totaal geen rekening mee gehouden. Zij hielden rekening met een toename van 12,8%. Niet geheel onlogisch aangezien in de voorgaande maand oktober er sprake was van een stijging van maar liefst 25,5%.

Daling niet zorgwekkend

Wellicht dat in die stijging de oorzaak van de daaropvolgende daling gezocht moet worden. Kijken we verder terug dan zien we dat ondanks deze daling dat het aantal in aanbouw genomen woningen dit kwartaal hoger ligt dan in het voorgaande kwartaal. Geen reden tot zorg dus.

Ook bouwvergunningen doen stapje terug

Niet alleen het aantal in aanbouw genomen woningen deed een stapje terug, ook het aantal afgegeven bouwvergunningen – een graadmeter voor toekomstige bouwactiviteit – daalde in november. En wel met 4,7% maand op maand. Ook hier rekenden door Bloomberg geraadpleegde economen op een toename (+3,3%). Oorzaak hiervan is het lagere aantal bouwverzoeken.

Maandcijfers hebben volatiel karakter

Al met al geen (maand)cijfers om over naar huis te schrijven, maar in de wetenschap dat deze maandcijfers over het algemeen een zeer volatiel karakter hebben, maken wij ons geen zorgen. Zeker niet omdat we zien dat de Amerikaanse woningmarkt op lange termijn nog altijd vooruitgang boekt.

Van Lanschot maakt gebruik van cookies voor een goede werking van de site, voor tracking en voor het bijhouden van statistieken. Gaat u verder op de site? Dan stemt u erin toe dat wij cookies plaatsen. Lees meer over cookies bij Van Lanschot