Vliegt de Amerikaanse arbeidsmarkt niet uit de bocht?

De initiële aanvragen voor een werkloosheidsuitkering liepen afgelopen week iets forser op dan voorzien in de VS. Desalniettemin voorzien wij voor deze middag een (te) sterk arbeidsmarktrapport.

De Amerikaanse industrie is aan de beterende hand, en de ISM Manufacturing index piekte in november op een vijfmaandshoogtepunt. In de eurozone trekt de werkgelegenheid versneld aan, van stapvoets naar een sukkeldrafje.

Amerikaanse arbeidsmarkt in focus

Vanmiddag staat het belangrijke arbeidsmarktrapport in de VS op de rol. De voortekenen zijn prima, waarbij de totale banencreatie in november rond de 175.000 gaat uitkomen, aldus economen.

Naar verwachting hebben bedrijven in de VS slechts 27.000 mensen de wacht aangezegd en dat is 13% minder dan in dezelfde periode in 2015. De arbeidsmarkt wordt krapper en krapper en dat weerhoudt werkgevers ervan om mensen te ontslaan. De eerste aanvragen voor een werkloosheidsuitkering lagen in november gemiddeld rond de 250.000 stuks per week. Sterk, en dat cijfer correspondeert doorgaans met een banencreatie van boven de 150.000. Een ander punt van aandacht is de loonstijging. Bij een hoger dan verwacht cijfer slaat de looninflatievrees verder toe met weer een hogere rentestand als gevolg. Een te snelle rentestijging boven de 2,5% gaat onaangenamer aanvoelen. Dat feit, plus een verder aantrekkende dollar, levert tegenwind op voor Amerikaanse aandelenmarkt.

Industrie trekt aan, maar exportorders zwakker

Ondanks de aantrekkende dollar trokken de industriële activiteiten in de VS aan in november. De ISM-index voor de industrie steeg door tot 53,2 punten. En dat getal correspondeert historisch gezien met een economische groei van rond de 2,5%. De component ‘nieuwe orders’ ging in november ook stevig in de lift. Dat is een hoopvol teken voor de industriële output voor de komende paar maanden. Die aantrekkende orderactiviteit is vooral gedreven door het binnenland. De  exportordercomponent nam in november af. Gezien de fors hogere koers van de dollar ten opzichte van de belangrijke handelsvaluta, gaat dat euvel de Amerikaanse industrie opnieuw parten spelen de komende tijd. Duidelijk een negatief effect van het nieuwe Trump-beleid voor de Amerikaanse industrie. Een zegen voor Europa.

Ook de Eurozone-arbeidsmarkt maakt vorderingen

In oktober liep het aantal geregistreerde werklozen in de eurozone terug met 178.000 personen. Er treedt een versnelling op in de afbouw, in geheel 2016 lag de afname op 70.000 personen per maand. Daarmee is het werkloosheidspercentage gezakt tot 9,8%. In Duitsland verkrapt de arbeidsmarkt alsmaar met een werkloosheidspercentage van 4,1%! Maar ook in Spanje en Italië worden positieve vorderingen gemaakt, alhoewel de percentages met respectievelijk 19,2% en 11,6% nog hoog blijven. Nog even specifieker over de Italiaanse economie. Die groeide met 0,3% op kwartaalbasis de afgelopen drie maanden, vooral gesteund door voorraadopbouw. Positief feit zijn de aantrekkende investeringen. Fingers crossed voor komende zondag...

Van Lanschot maakt gebruik van cookies voor een goede werking van de site, voor tracking en voor het bijhouden van statistieken. Gaat u verder op de site? Dan stemt u erin toe dat wij cookies plaatsen. Lees meer over cookies bij Van Lanschot