Volle kracht vooruit

Wederom een bevestiging van een versnellende economische groei in de eurozone in november. Ditmaal was de sentimentsgraadmeter van de EU (ESI-index) de goednieuwsbrenger. De inflatie in Duitsland matigde ook in november en de groei in de VS piekte boven de 3,0% in het derde kwartaal. De Amerikaanse burger blaakt van vertrouwen.

Groei eurozone in hoger tempo

Afgaand op de stand van de ESI-index van 106,5 punten ligt de economische groei rond de 2,0% op jaarbasis in november. Wij verwachten dat die versnelde groei zich ook de komende tijd doorzet. Voor geheel 2016 zit er dan 1,5% groei op jaarbasis in het vat en dat is een zeer behoorlijk resultaat. Waar gaat het goed? Bij de export, daar loopt de orderinstroom hard op mede dankzij de sterkere dollar. Een ander positief signaal geven de consumenten af. Het vertrouwen bij de burgers nam fors toe en piekt zelfs op het hoogste punt van dit jaar. De inschatting van economen dat de consumentenbestedingen afvlakken richting einde jaar/begin 2017 is niet correct. Goed te zien dat de twee groeimotoren in de eurozone (exporten en consumenten) weer aanslaan en dat gaat nieuwe dynamiek geven. Een minpunt blijft de scheefgroei in de eurozone. Ook hier blijkt dat Duitsland en Frankrijk vooroplopen, maar de vertrouwensindicatoren in Italië krimpen verder. Vervelend nu er belangrijke verkiezingen in aantocht zijn in Italië. 

Voorlopig Duits inflatiecijfer is aanhoudend laag

Ook in de novembermaand zijn de prijsstijgingen in Duitsland zeer beperkt met 0,7% op jaarbasis. Het waren nota bene de hogere energieprijzen die de inflatie voor een verdere val behoedden. De inflatieverwachting van economen lag op 0,8%. Ook het kerninflatiecijfer - prijzen gecorrigeerd voor energie en voedsel - lieten hetzelfde beeld zien. Wij voorzien dat inflatiecijfers uit de eurozone zeer gematigd blijven de komende tijd. Het effect van de hogere olieprijs geeft minder opwaartse druk op de inflatie dan verwacht. Wij voorzien dat de olieprijs aanhoudend laag blijft en daarmee ook de inflatie. De ECB zal daarom in december melden gewoon door te gaan met het extreem ruime monetair beleid.

Groei VS boven de 3,0%!

De Amerikaanse groei over het derde kwartaal werd opwaarts herzien tot 3,2% op jaarbasis. Eerder was 2,9% afgegeven door de overheid. De verbetering zat vooral in de consumptie, die ging omhoog van 2,1% stijging naar 2,8%. Ook hier vertoont de consument duidelijk veerkracht.

Voor het vierde kwartaal is er ook geen economisch vuiltje aan de lucht. Volgens economen zal de groei wederom uitpakken op een zeer keurige 3,0% op jaarbasis. Het stimulerende beleid van Trump zal vervolgens de economie ondersteunen in de eerste helft van 2017 waardoor het groeitempo van circa 3,0% gehandhaafd kan blijven. Een mooi vergezicht.

En ook aan de Amerikaanse burger zal het niet liggen. Die burger blaakt van het vertrouwen. Volgens opiniepeiler Conference Board zit het vertrouwen zelfs op een negenjaarshoogtepunt in november. Trump is 'geaccepteerd' en de zeer sterke arbeidsmarkt en oplopende aandelenkoersen zorgen voor euforie. De huidige stand van de Conference Board indiceert een consumptiegroei van 3,5%! Dat is erg fors en aangezien Amerikaanse consumptie voor circa 70% bepalend is voor de economische groei, is de eerdergenoemde groeiverwachting voor het vierde kwartaal al gelijk minder ‘uitdagend’.

Van Lanschot maakt gebruik van cookies voor een goede werking van de site, voor tracking en voor het bijhouden van statistieken. Gaat u verder op de site? Dan stemt u erin toe dat wij cookies plaatsen. Lees meer over cookies bij Van Lanschot