OECD ziet meer economische groei in 2017

Denktank OECD ziet de economische groei in de wereld in 2017 aantrekken door het Trump-beleid. En dat ondersteunt de beleggingscasus voor aandelen. De geldgroei in de eurozone correspondeerde in oktober met het huidige economische groeitempo. Dat is prima, maar zal zeker niet de inflatiedoelstelling van de ECB kunnen inlossen.

OECD ziet economische groei versnellen tot 3,3%

De OECD is licht positiever over de economische groeiperspectieven voor 2017. De fiscale stimulering in de VS  door Trump zal de economie in 2017 met 2,3% laten toenemen. In 2018 zelfs met 3,0%. Dat alles leidt tot een hogere inflatie in de VS. Naar verwachting zal de Fed eind 2018 de beleidsrente hebben verhoogd tot 2,0%.

Voor de andere economische machtsblokken waren er weinig aanpassingen. Voor China wordt een zachte landing voorzien tot 6,4% in 2017. De economische groei in de eurozone blijft keurig op koers in 2017 met een groei van 1,6%. De OECD sprak zich wel uit voor meer fiscale stimulering. De belastingtarieven moeten omlaag en consumptie moet worden aangewakkerd. Er moet door overheden meer geld worden uitgegeven, dat is de simpele boodschap. Daarbij worden investeringen in infrastructuur als speerpunt genoemd door de OECD.

Samengevat: wereldwijd is de economische groei voldoende groot en gaat het de goede richting op. Dat ondersteunt de beleggingscasus voor aandelen in 2017.      

Kredietverlening in eurozone trekt verder aan

De geldgroei (M3) nam in oktober iets gas terug met 4,4% op jaarbasis, in september werd nog een toename van 5,1% gemeten. Dat is onvoldoende om de 2%-inflatiedoelstelling van de ECB te kunnen behalen. Vanuit dit oogpunt is een voortgaand ruim monetair beleid noodzakelijk. Positief is de aantrekkende kredietverlening aan de private sector, 2,2% op jaarbasis. Dat is het hoogste groeigetal sinds medio 2009. Het zijn vooral de bedrijven die meer geld aantrekken. Binnen die kredietverlening zien we het verschil tussen de kernlanden en de periferie verder oplopen. In Duitsland en Frankijk groeide de kredietverlening aan bedrijven met 4%, in Italië en Spanje zette de krimp verder door.

Samengevat: de geldgroeicijfers bevestigen de gestage - maar trage - economische groei. Maar de lage inflatie en de grote diversiteit binnen de eurozone nopen de ECB om monetair te blijven stimuleren. Wij verwachten deze boodschap ook op de komende beleidsvergadering van 8 december 2016.                        

Van Lanschot maakt gebruik van cookies voor een goede werking van de site, voor tracking en voor het bijhouden van statistieken. Gaat u verder op de site? Dan stemt u erin toe dat wij cookies plaatsen. Lees meer over cookies bij Van Lanschot