Alle ogen gericht op de Fed

Wat gaat zij bij de komende beleidsvergadering doen? Afgaand op de peilingen is dat duidelijk. De rente verhogen, maar zeker is dat niet. In China nemen de zorgen over de schuldenberg toe, zeker omdat de huizenprijzen maar blijven stijgen. In Europa lijkt inflatie op de loer te liggen nu de producentenprijzen in Duitsland harder stijgen dan voorzien. Aan prijsstijgingen durft men in Japan niet te denken, daar liggen de zorgen elders. Hoe krijgt Abe de economie aan de praat?

Verdeeldheid binnen de Fed?

Afgelopen vrijdag voerden diverse Fed-leden het woord in de VS. Zo meldde Kansas City Fed-president Esther George dat de Amerikaanse economie meer profijt heeft van een snelle dan van een late renteverhoging. Ook James Bullard (St.Louis Fed-president) neigt eerder naar een snelle dan een latere verhoging. Met zijn uitspraken zaaide Bullard verdeeldheid. Want hij gaf ook aan dat de inflatie ruim boven de 2,0%-doelstelling moet liggen alvorens de rentestap te wagen. Met zijn uitspraken liep Bullard in de voetsporen van zijn baas Janet Yellen. Yellen betoogde voor het Congres dat het goed gaat met de Amerikaanse economie, maar liet geen hints achter of en wanneer er een renteverhoging op stapel staat.

Kans op rentestap is groot

Het is dus afwachten of de Fed die stap bij de komende beleidsvergadering (14 december) zet. Door Bloomberg geraadpleegde economen schatten die kans in op 98%. Zij kijken naar de jongste macro-economische cijfers. Die geven aan dat de Amerikaanse economie een klein rentestapje voorwaarts makkelijk aankan.

De Chinese vastgoedbubbel is weer groter geworden

Afgelopen vrijdag liet het Chinese Nationale Bureau voor de Statistiek weten dat de huizenprijzen wederom gestegen zijn. In oktober gingen de prijzen in 65 van de 70 steden omhoog. En dat is opnieuw een verbetering ten opzichte van september. In die maand werden in ‘slechts’ 64 steden waargenomen. De vraag die wij ons stellen is hoe deze prijsstijgingen gefinancierd worden? We hebben vaker hier onze zorg uitgesproken over de toename van de Chinese schulden. Vooralsnog stellen we ons op het standpunt dat veel van die schulden zich bij de overheid of aan de overheid gelieerde bedrijven bevinden. Als de particuliere schuld ook zienderogen toeneemt, wordt onze zorg toch wel groter. Wij houden de vinger nog wat nadrukkelijker aan de pols in deze.

Producentenprijzen Duitsland flink gestegen

Duitse producenten zijn in oktober meer gaan betalen voor hun producten en diensten. Dat maken wij op uit de ontwikkeling van de producentenprijzen afgelopen oktober. Op maandbasis stegen deze met maar liefst 0,7%. En dat is behoorlijk, economen rekenden op een stijging van slechts 0,2%.

Japanse politiek neemt stimuleringsstokje over

Het wil nog altijd niet vlotten met de Japanse export. Afgelopen oktober daalde deze met 10,3% jaar op jaar, terwijl economen uitgingen van een afname van ‘slechts’ 8,5%. Ook het aantal geïmporteerde goederen nam zienderogen af en wel met 16,5% op jaarbasis, net zoals verwacht. Deze cijfers laten ons zien dat het premier Abe en de zijnen nog altijd niet lukt de Japanse economie vlot te trekken. Dat verklaart naar onze mening ook waarom premier Abe in zijn beleid voor 2017 meer ruimte inbouwt voor belastinghervormingen. En lijkt de politiek het stimuleringsstokje van de Bank of Japan over te nemen. Misschien maar goed ook, want wij zetten al langer vraagtekens bij de effectiviteit van de stimulerende maatregelen van deze centrale bank.

Politiek is aan zet

Het is sowieso de taak van de wereldwijde politiek om nu een wezenlijke bijdrage te leveren aan het stimuleren van de economieën. Dat stelde onze hoofdeconoom Luc Aben in enkele van zijn recente maandberichten. Ook de nieuwe president van de VS, Donald Trump, meldde zich in aanloop van de verkiezingen door grote infrastructurele investeringen in het vooruitzicht te stellen. De tijd dat de politiek zijn verantwoording neemt, is kennelijk aangebroken.

Van Lanschot maakt gebruik van cookies voor een goede werking van de site, voor tracking en voor het bijhouden van statistieken. Gaat u verder op de site? Dan stemt u erin toe dat wij cookies plaatsen. Lees meer over cookies bij Van Lanschot