Mijnbouwers waarschuwen voor te hoge koperprijs

De industriële output in de VS groeide in oktober met 0,2% op maandbasis, niet spectaculair dus. De producentenprijzen bleven daarbij fors achter. Het vertrouwen bij Amerikaanse aannemers blijft ook in november onverminderd hoog. De koperprijs is volgens de producenten irrationeel hoog.

Waarschuwende woorden voor de koperprijs

Diverse topmannen van grote koperproducenten waarschuwen voor een ‘irrationele’ prijsontwikkeling voor koper. De wereldwijde kopermarkt zal de komende twee jaar last hebben van overaanbod. Ook de vraageffecten van de Trump-verkiezing worden door de financiële markten schromelijk overschat. De ontwikkeling van de vastgoedmarkt in China is veel belangrijker. Waarom is de koperprijs zo opgeklopt? Speculatie is de absolute drijfveer. Veel Chinese (particuliere) beleggers handelen momenteel in (koper)futures. Begin deze week bedroeg de omzet in koperfutures in Shanghai een verbazingwekkend aantal van 1,8 miljoen stuks op dagbasis, in de recente historie lag de normale omzet tussen de 300.000 tot 400.000 stuks.

Industriële output in de lift

De industriële output in de VS herstelde door de toegenomen activiteit in de mijnbouw en oliesector. De booractiviteiten naar olie en gas groeiden bijvoorbeeld met 9%. De industrie is lange tijd geplaagd door de lage opbrengstprijzen van energie en door de dollarstijging van de afgelopen jaren. En die dure dollar lijkt opnieuw roet in het eten te gooien. Het is vooral de snelheid waarmee dit gebeurt, Amerikaanse fabrikanten hebben erg weinig tijd zich aan te passen. De komende paar maanden gaan we dit effect al terugzien.

Op het prijzenvlak zagen we een heel tamme ontwikkeling. De producentenprijsinflatie was onveranderd in oktober, waar economen uitgingen van 0,3%. Het geschoonde cijfer voor allerlei volatiele componenten liet wel een opgang zien. Op jaarbasis nam het prijsniveau met 1,6% toe en dat wijst weer op een oplopende inflatie. Dit getal ondersteunt de casus om de beleidsrente op te trekken in de VS in december.

Vertrouwen onder Amerikaanse aannemers onverminderd hoog

De vertrouwensindex voor Amerikaanse aannemers (NAHB) handhaafde zich op 63 punten in november en dat is prima. Wel hadden de meeste respondenten al geantwoord voor de verkiezingsuitslag. Door de recent gestegen rente is de betaalbaarheid van woningen echter verminderd. De dertigjaars hypotheekrente tikte recent nog even boven de 4%. Verder maken de oplopende prijsniveaus de opstap naar een eigen woning lastiger. Ook voor de huizenmarkt is er meer onzekerheid in aantocht door Trump. Zolang de lonen stijgen en de werkgelegenheid toeneemt in dit tempo zijn er nog weinig vuiltjes aan de huizenlucht. Beleggers zullen ook de huizenmarkt nauwlettender in de gaten de komende tijd. Het sentiment hier bepaalt ook sterk hoe die Amerikaanse consument in zijn vel blijft steken. De huizencrisis van 2008/2009 ligt nog vers in het geheugen bij de gemiddelde Amerikaan.

Van Lanschot maakt gebruik van cookies voor een goede werking van de site, voor tracking en voor het bijhouden van statistieken. Gaat u verder op de site? Dan stemt u erin toe dat wij cookies plaatsen. Lees meer over cookies bij Van Lanschot