Fed ligt op schema voor renteverhoging in december

Zoals algemeen verwacht hield de Fed het monetaire beleid ongewijzigd gisteravond. De kans op een beleidsrenteverhoging in december neemt echter toe en lijkt bijna een fait accompli in de ogen van de financiële markten. Verder neemt de arbeidsmarkt in de VS wat gas terug en in China ontwikkelt de dienstensector zich krachtig.

Geen nieuws onder de Fed-horizon      

Uit de toelichting van de Fed maken we op dat de casus voor een beleidsrenteverhoging in december is aangesterkt. De economie maakt een voortgaande groei door en de inflatie lijkt op te veren. Ook de banencreatie wordt door de Fed als solide beoordeeld. Kortom, zonder economische ongelukken de komende tijd, kunnen wij een 'rentekerstcadeau' in ontvangst nemen. Hopen dat de financiële markten tegen die tijd voldoende overtuigd zijn van de kracht van de Amerikaanse economie en de renteverhoging absorberen. De Amerikaanse presidentsverkiezingen geven nu onzekerheid. Een zege van Trump kan voor volatiliteit zorgen in de financiële markten en een renteverhoging minder gepast maken, of het kan leiden tot het ontslag van Yellen. Trump en de Fed-voorzitter zijn geen beste maatjes. Samengevat: het meest waarschijnlijke scenario is een beleidsrenteverhoging in december. Daar moeten we alvast op gaan voorsorteren.

Banengroei private sector VS remt af

Het banenrapport van salarisadministrateur ADP wijst op een groeivertraging van de Amerikaanse banenmarkt. In de private sector kwamen er 147.000 banen bij, gerekend was op een cijfer van richting de 170.000 stuks. Zwak presteerde de Amerikaanse bouwsector, we zien de afgelopen paar maanden dat de activiteiten in deze tak haperen. Het verdwijnen van 15.000 banen is daar een bewijs van. Pluspunt is dat de banenafname in de industrie tot stilstand is gekomen, mede door de aantrekkende olie-en mijnbouwactiviteit. De Amerikaanse arbeidsmarkt lijkt wat gas terug te nemen.

Groei Chinese dienstensector versnelt             

De steeds belangrijker wordende Chinese dienstenindustrie maakte een groeiversnelling door in oktober. De inkoopmanagersindex van de onafhankelijke onderzoeker Caixin steeg van 52,0 punten in september door tot 52,4 in oktober. De instroom van nieuwe orders maakte de grootste versnelling door sinds juni en ook de aanname van personeel kreeg meer tractie. Economen zien dat de enorme stimuleringsmaatregelen positief effect hebben en dat deze ook in het vierde kwartaal volop aanwezig blijven. De Chinese economische groei zal zeker dit jaar aan de verwachtingen kunnen voldoen. Wel nemen de vraagtekens toe over de houdbaarheid van de groei op de middellange termijn. Deze kredietcreatie kan niet eeuwig doorgaan, het is wachten op de brokstukken.

Van Lanschot maakt gebruik van cookies voor een goede werking van de site, voor tracking en voor het bijhouden van statistieken. Gaat u verder op de site? Dan stemt u erin toe dat wij cookies plaatsen. Lees meer over cookies bij Van Lanschot