Fed Beige Book toont voortgaande gematigde groei

De Amerikaanse economie expandeerde gematigd in de periode eind augustus - begin oktober. Ook voor de komende tijd blijft dit vooruitzicht onveranderd, aldus het Fed Beige Book. Saoedi-Arabië plaatst obligatieleningen in de markt om begrotingsgaten te dichten en heeft een beduidend hogere olieprijs nodig om die begroting in de toekomst sluitend te krijgen. Hoopvol nieuws uit Brazilië waar monetaire ruimte ontstaat om de economie aan te zwengelen. Vanmiddag komt de ECB met het rentebesluit naar buiten. Dat wordt bijna als een non-event gezien.  

Amerikaanse economie kabbelt rustig voort 

Weinig nieuws onder de economische groeizon. De meeste regio’s in de VS zijn positief gestemd over de voortgang. De arbeidsmarkt blijft robuust presteren en de loonontwikkeling tendeert licht opwaarts. Alles voldoende genoeg om de consumptieve bestedingen te ondersteunen. De prijsniveaus bij de producenten tikken iets hoger, maar van echte inflatiedreiging is nu geen sprake. Het is allemaal meer van hetzelfde en dat betekent dat de Fed niet direct haast hoeft te maken met een beleidsrenteverhoging in december. De opvatting van Yellen om de economie eerst goed warm te laten draaien op een hoog toerental krijgt steeds meer draagvlak. De kans op een renteverhoging in december is inmiddels teruggevallen tot iets boven de 60%. Veel zal blijven afhangen van momentopnames in de economische ontwikkeling voor de komende zes tot zeven weken. En die blijven nog steeds met veel onzekerheid omgeven.

Fed-leden blijven toch twijfel zaaien. Ditmaal was het Dudley die een renteverhoging voorziet, mits de economie op het huidige groeipad blijft. Er is voldoende vooruitgang geboekt op de doelstellingen van werkgelegenheid en inflatie. Dat is weer een andere invalshoek dan Yellen voorstaat, die durft het aan om de inflatie een tijdje boven de 2% te laten uitkomen. De door de Fed geprefereerde inflatiegraadmeter, de prijzen van de persoonlijke uitgaven, stijgen momenteel 1,7% op jaarbasis.

Oliestaat Saoedi-Arabië tankt geld

De overheid van Saoedi-Arabië ging met de pet rond. Het land leent $ 17,5 miljard om gaten op de begroting te dichten. Het uitgavenpatroon is nauwelijks aangepast aan de nieuwe lagere olieprijs dus ontstaan er gaten in de financiële huishouding. Niet alleen in Saoedi-Arabië, maar in alle golfoliestaten in de regio. Naar verwachting zullen deze landen tot en met 2019 een bedrag van $ 560 miljard tekort komen op de staatsbegrotingen. Tja, de Saoedi’s hebben een olieprijs nodig van $ 80,- per vat om de begroting weer in evenwicht te krijgen. Daar zijn we nog ver verwijderd. Buurland en aartsrivaal Iran heeft al een evenwicht bij een prijs van $ 55,- per vat. Koeweit zit zelfs onder de $ 50,- per vat.

Brazilië verlaagt de beleidsrente

Het door de economische crisis geplaagde land verlaagde voor het eerst sinds vier jaar de beleidsrente en wel met 0,25%. Dit om de economie weer een extra impuls te geven. De beleidsrente was de afgelopen jaren snel opgehoogd tot boven de 14%. Dit alles om de inflatie te bestrijden en de munt te ondersteunen. Nu de munt is gestabiliseerd, de inflatie terugvalt en hervormingen worden doorgevoerd, ontstaat er ruimte voor verlagingen. De inflatieverwachting van economen is tot onder de 5% aanbeland en daarmee komt de 4,5% doelstelling voor 2017 in zicht. Voorzichtig optimistisch zijn we en bij voldoende progressie op het inflatievlak kan de beleidsrente verder omlaag. De hoogte van de grondstofprijzen zijn daarbij belangrijk voor de Braziliaanse economie.

Van Lanschot maakt gebruik van cookies voor een goede werking van de site, voor tracking en voor het bijhouden van statistieken. Gaat u verder op de site? Dan stemt u erin toe dat wij cookies plaatsen. Lees meer over cookies bij Van Lanschot