Beurzen: Genoeg cijfers om bezig te blijven

Financiële markten zijn in afwachting van de uitkomsten van de beleidsvergadering die de ECB vanmiddag houdt. De verwachting is dat er niet al te veel nieuws wordt gemeld. Dat betekent niet dat het stil is op de beursvloeren. Integendeel. Cijfers van Philips Lighting, Roche en American Express vragen om aandacht.

  • Gemengde cijfers van Philips Lighting
  • Roche herhaalt verwachtingen
  • American Express verhoogt verwachtingen

Gemengde cijfers van Philips Lighting

In aanloop naar de ECB-vergadering van vanmiddag doet Beursplein 5 het rustig aan. Niet ten aanzien van Philips Lighting, het bedrijf zag de omzet dalen in het derde kwartaal. En Sligro kwam voorbeurs met een winstwaarschuwing op de proppen.

Dimlicht bij Philips Lighting

De omzetdaling van 3,3% die Philips Lighting (-3,0%) vanochtend voorbeurs meldde, wordt het bedrijf flink aangerekend. Afgelopen kwartaal werd € 1,7 miljard omgezet en dat is ruim 5% minder ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Op vergelijkbare basis bedroeg de omzetdaling 3,3%. Het management wijt dit aan tegenvallende marktomstandigheden in Turkije en het Midden-Oosten. Op dit gebied is het lek bij Philips nog niet boven en het bedrijf verwacht pas omzetherstel in 2017.

Het lichtpuntje is de margeontwikkeling. De geschoonde winst voor rente, belasting en amortisatie kwam eind derde kwartaal uit op € 175 miljoen en dat is hoger dan verwacht. En daarmee ligt het bedrijf naar eigen zeggen op koers om de operationele winstgevendheid te realiseren. Verder kan gezegd worden dat bij diverse divisies duidelijk sprake is van margeverbeteringen.

Sligro waarschuwt

Sligro (-2,6%) komt met een winstwaarschuwing naar buiten. Het Veghelse bedrijf zal de recordwinst die het vorig jaar behaalde dit jaar niet overtreffen. Als reden hiervoor noemt het management de flinke ombouw- en integratiekosten. Toch kwam het groothandels- en supermarktbedrijf met een nette derdekwartaalupdate. Vooral de divisie Foodservice deed het met een groei van 5,2% beduidend beter dan de markt, die groeide afgelopen kwartaal slechts met 2,0%. Food Retail krimpt en voldeed daarmee niet aan de verwachtingen.

Roche herhaalt verwachtingen

Het wordt een belangrijke dag voor de Europese aandelenbeurzen. Neemt de ECB vandaag het besluit het thans lopende verruimingsprogramma verder uit te breiden? Afgaand op de ontwikkeling van de eurozone-economie is een extra stimulans wel gewenst.

Nestlé zit even in het verdomhoekje

Het Zwitserse voedingsbedrijf Nestlé (-0,8%) laat weten dat de omzetontwikkeling in de eerste negen maanden van dit jaar achterblijft bij de verwachtingen. Door het teruglopen van de vraag vanuit opkomende economieën en hevige prijsconcurrentie in Europa en de VS steeg de organische omzet in de eerste negen maanden van dit jaar in het laagste tempo van de afgelopen tien jaar. Die organische omzetgroei bedroeg slechts 3,3% en niet de door analisten verwachte 3,6%. En dat dwingt het management tot een neerwaartse bijstelling van de jaarverwachtingen. Het management voorziet nu een organische omzetgroei van slechts 3,5% en niet meer de eerder in het vooruitzicht gestelde 4,2%, tevens het cijfer van 2015.  

Uitdagingen liggen sectorbreed

Niet alleen Nestlé, maar ook concurrenten als Danone (-0,1%) en Unilever, hebben te maken met druk op de prijzen in Europa vanwege de stevige concurrentie en zwakke vraag. In opkomende economieën ervaart deze sector een ander fenomeen. Hogere inputkosten dwingt de sector de prijzen te verhogen, maar dat gaat duidelijk ten koste van de vraag. En dat maakt duidelijk dat prijsstelling voor dit soort ondernemingen een nog altijd zeer uitdagend iets is.

Roche blijft op het goede spoor

Het management van Roche (-0,2%) herhaalde de eerder uitgesproken omzetverwachting voor 2016. Dat is niet zo vreemd nadat de onderneming in het derde kwartaal de omzet met 4,5% zag toenemen. De derdekwartaalomzet bedroeg CHF 12,5 miljard en dat was licht onder de analistenverwachtingen.

De onderneming zag vooral de omzet bij een drietal therapieën voor de behandeling van borstkanker toenemen. Deze boden daarmee compensatie voor stagnerende omzetten bij diverse oudere medicijnen.

American Express verhoogt verwachtingen

Beter dan verwachte kwartaalcijfers zorgden opnieuw voor een hoger slot op Wall Street. Abbott Laboratories voldeed aan de verwachting, maar had en heeft last van Chinese tegenwind. Morgan Stanley overtrof net als de concullega’s de verwachtingen. Dat gold ook voor American Express. De beat was zodanig dat het voor het management aanleiding was om de verwachting voor dit jaar te verhogen.

Abbott blijft last van Chinese tegenwind houden

Het was de beurt aan Abbott Laboratories (-2,8%) om de derdekwartaalcijfers te publiceren. Met een winst per aandeel van $ 0,59 en een omzet van $ 5,3 miljard voldeed de farmaceut aan de verwachtingen. De onderneming ondervond tegenwind bij de ontwikkeling en verkoop van babyvoeding in China, maar dat werd elders in de wereld en door andere activiteiten gecompenseerd. In onze ogen blijft de onderneming vooruitgang boeken als we kijken naar de ontwikkeling van de operationele marge. Vergeleken met hetzelfde kwartaal vorig jaar is deze nu 310 basispunten hoger. Dat vindt vooral zijn oorzaak in lagere R&D-kosten, maar ook bij marketing en in het administratieve proces is het mes in de kosten gezet.

Vooruitkijkend denken we dat de Chinese tegenwind aan blijft houden. In eerste instantie vanwege de aangescherpte regulering in China – daarmee wil China de veiligheid van babyvoeding garanderen – en vanwege het feit dat consumenten steeds meer online kopen en daarmee de traditionele verkooppunten links laten liggen. Beide zaken leidden tot voorraadvorming, met als gevolgd dat Abbott flinke kortingen moest en nog altijd moet verlenen.

Morgan Stanley overtreft verwachtingen

Zoals verwacht overtrof ook Morgan Stanley (+1,9%) in het derde kwartaal de verwachtingen. Met een winst per aandeel van $ 0,81 werd de gemiddelde analistenverwachting met $ 0,18 overtroffen. Ook de omzet van $ 8,9 miljard was boven verwachting. Wij vragen ons af of, met de cijferupdates van de andere Amerikaanse grootbanken, beleggers op voorhand al rekening hielden met beter dan verwachte resultaten. De afgelopen vijf dagen – dagen waarin de concullega’s ook beter dan verwachte cijfers bekendmaakten – steeg het aandeel Morgan Stanley zo’n 7,0%.

American Express gaat volle kracht vooruit

Die andere financial, American Express (+2,9%), kwam nabeurs met prima cijfers naar buiten. De winst per aandeel bedroeg $ 1,24. Dat is $ 0,28 meer dan verwacht. De omzet van $ 7,77 miljard was weliswaar op jaarbasis 5,1% lager, maar lag nog altijd $ 50 miljoen hoger dan analisten gemiddeld voor mogelijk hielden. Gezien de goede ontwikkelingen bij de onderneming verhoogt het management de jaarverwachtingen. Er wordt nu een geschoonde winst per aandeel voorzien die ligt tussen de $ 5,90 en $ 6,-. En dat ligt beduidend hoger dan de gemiddelde analistenverwachting van $ 5,60.

Van Lanschot maakt gebruik van cookies voor een goede werking van de site, voor tracking en voor het bijhouden van statistieken. Gaat u verder op de site? Dan stemt u erin toe dat wij cookies plaatsen. Lees meer over cookies bij Van Lanschot