Grote verdeeldheid binnen Fed

De Amerikaanse centrale bank liet de beleidsrente, conform verwachting, onveranderd. Toch was het besluit binnen de Fed verre van unaniem, drie leden stemden tegen en dat is onverwachts veel. De Fed is simpel gezegd bang om de economische groei te verstoren. De denktank OECD voorziet een aanhoudend lage economische groei in de wereld.

Verdeeldheid over rentebeleid

De verdeeldheid binnen de Fed is ongekend groot. Drie leden hadden graag de beleidsrente per direct verhoogd, drie andere leden willen zelfs geen enkele verhoging nog dit jaar doorvoeren. Het door Yellen naar buiten gebrachte statement hintte juist weer nadrukkelijk op een verhoging in december. Voor ieder wat wils. Maar wat is nu de reden van al deze twijfel? De economische groei.

Volgens Yellen is er (meer) vertrouwen gekomen in de economie, maar net niet genoeg om een renteverhoging door te voeren. In dit licht moeten we ook de aangepaste Fed-groeiprojectie zien voor de Amerikaanse economie voor 2016, de juniprojectie van 2,0% gaat terug naar 1,8%. Door de relatief zwakke groei in de eerste kwartalen, respectievelijk 0,8% en 1,1% op jaarbasis, moet de tweede jaarhelft beduidend sterker zijn. En bij die laatste verwachting plaatsen economen steeds grotere vraagtekens. De Amerikaanse macrodata over augustus vielen tegen en ook die van september lijken geen uitslaande brand te zijn.

Daarnaast is er nog het inflatierisico. Tot op heden zijn de prijsstijgingen zeer gematigd en is het Fed-doel van 2% nog niet bereikt (maatstaf: persoonlijke consumptieve uitgaven). Dat stelde de Fed in haar statement gisteren. Wel zien we dat de loonkosten zich sneller opwaarts bewegen door de krappere arbeidsmarkt. En dat leidt vroeg of laat tot prijsstijgingen. En een eenmaal gestarte (hogere)loon-(hogere)prijsspiraal is moeilijk te stoppen. Erg vervelend is een scenario waarin de Amerikaanse economie stagneert en de inflatie oploopt (stagflatie). Prettig is om dan ook nog monetaire munitie achter de hand te hebben om de economie aan te jagen (met het doorvoeren van renteverlagingen). En die ruimte had de Fed moeten pakken, volgens critici.   

Samengevat: de onzekerheid over het Fed-rentebeleid blijft ook de rest van het jaar de gemoederen bezighouden. Wat dat betreft is er weinig veranderd, het lekker-lang-laag-rentefeestje mag nog even door.          

OECD voorziet mondiaal aanhoudend lage groei

De economische denktank kwam met een economische update naar buiten over de wereldeconomie. Voor 2016 zal die uitkomen op 3,0% en in 2017 marginaal opkrabbelen tot 3,2%. Niet spectaculair en alle groeihoop voor 2017 is gevestigd op India en China. Verontrust is de OECD over de afzwakkende wereldhandel, die wijst op een afname van productiviteit in de toekomst. Investeringen blijven achter in grote delen van de wereld. De OECD vindt het monetaire beleid van centrale banken te bepalend en dat het leidt tot onevenwichtigheden op de financiële markten. Het monetaire spel is gespeeld en nu zijn overheden aan zet om de economie aan te jagen.

Van Lanschot maakt gebruik van cookies voor een goede werking van de site, voor tracking en voor het bijhouden van statistieken. Gaat u verder op de site? Dan stemt u erin toe dat wij cookies plaatsen. Lees meer over cookies bij Van Lanschot