Hoofdeconoom Luc Aben blikt vooruit - week 37

Vorige week schreven we geen bijkomende actie van de ECB te verwachten. En dat gebeurde ook niet. Toch vormden we blijkbaar een minderheid met deze verwachting. Beurzen reageerden immers ontgoocheld. Op de obligatiemarkt steeg het rendement op de tienjarige Duitse staatslening zowaar opnieuw boven de nullijn uit. Toen een Fed-bestuurder, die als ‘duif’ bekend staat, op vrijdag ook nog eens stelde dat de Fed niet al te lang meer kan wachten met het optrekken van de rente, was dat voor beleggers een bijkomende aanleiding om slecht geluimd het weekend in te gaan.

Nervositeit blijft voorlopig

We denken dat de hogere nervositeit op markten de komende weken best wel eens aan kan houden. Twee weken terug hadden we het daar ook al over, maar dan meer toegespitst op de VS. Zowel in de VS als in Europa zijn de recente economische cijfers wispelturig. Ook de bedrijfswinsten geven niet echt aanleiding een groot feest te bouwen. En dat terwijl er steeds sterkere kritiek weerklinkt op het geldbeleid van centrale banken. Die moeten overigens steeds creatiever uit de hoek komen als ze bijkomende stimuli willen toedienen. Stimuli waarvan de efficiëntie met steeds grotere vraagtekens omgeven is. Met name in Europa en Japan. In de VS wachten we op een monetaire verkrapping. Ondertussen kruipen cruciale politieke gebeurtenissen dichterbij in onder andere de VS, Italië, Oostenrijk en Hongarije.

Ruimer begrotingsbeleid goed voor aandelen

Opvallend is ook dat de optie van een ruimer begrotingsbeleid sterker en sterker op de voorgrond treedt. We zijn zo ver nog niet. Maar mocht dat er komen, dan is dat op de iets langere termijn ondersteunend voor aandelen.

Maar pas op met langetermijnobligaties

De huidige waardering van obligaties daarentegen maakt hen kwetsbaar. Waarbij veel natuurlijk afhangt van het gedrag van centrale banken: komt er bijkomende actie in Europa en Japan, ja of nee? Hoe dan ook, we kunnen enkel herhalen om extra voorzichtig te zijn met obligaties met lange looptijden. Zij zijn het kwetsbaarst voor een hogere langetermijnrente.

Groeit de Amerikaanse economie wederom 1,0%?

Twijfelachtig. Dat lijkt de juiste term voor de cijferstroom vanuit de VS de laatste weken. Op basis van de ISM-indices (inkoopmanagerindices) groeit de Amerikaanse economie in het derde kwartaal, net als het voorgaande kwartaal, met circa 1,0%. Aangezien het cijfer voor het eerste halfjaar ook al in die buurt uitkwam, zou dat ontgoochelend zijn.

De consument is en blijft van cruciaal belang

We blijven het nogmaals herhalen: het koopgedrag van de consument was, is en blijft cruciaal. Twee weken terug leerden we al dat de persoonlijke uitgaven degelijk blijven. Deze week staan de detailhandelsverkopen en het consumentenvertrouwen zoals de Universiteit van Michigan dat berekent op de rol. De beurzen staan hoog, de rente blijft laag, de woningprijzen trekken aan, en er worden banen gecreëerd. Allemaal ondersteunend opdat de consument optimistisch is en het geld laat rollen. Of hij dat in dezelfde mate blijft doen als de eerste maanden van het jaar valt echter af te wachten. De goed geluimde Amerikaan teerde toen in op zijn spaargedrag. Deze extra stimulans voor de consumptie kan enigszins stilvallen. Dat betekent dus weliswaar vlotte uitgaven, maar aan een lager momentum.

Van het bedrijfsleven komt het niet

In lijn met het ondernemersvertrouwen, verwachten we verder niet al te veel van de nieuwe cijfers over de industriële productie. Ook de capaciteitsbezetting zal wellicht rond de 76% blijven hangen. Ter vergelijking: voor de crisis lag deze op 81%. Op piekmomenten rond de eeuwwisseling tikte de bezetting zelfs de 85% aan. Dit om aan te geven dat we niet onmiddellijk hoeven te rekenen op een groei-impuls vanuit het bedrijfsleven (lees: de investeringen). Daarnaast zal ook de inflatiedruk vanuit de capaciteitsbezetting zwak blijven. Eind van de week komen de inflatiecijfers over de maand augustus. Die geven wellicht geen aanleiding onze visie op het te verwachten Fed-beleid te wijzigen: voor het jaareinde een renteverhoging, maar er is geen haast bij. Hoewel je met centrale banken nooit weet, natuurlijk. 

Is Europa werkelijk over de Brexit-klap heen?

In Europa is de ZEW-index deze week het meest in het oog springende cijfer. Vorige keer herstelde het vertrouwen bij (Duitse) professionele beleggers van z’n Brexit-klap. Maar het absolute niveau bleef weinig inspirerend. We verwachten weinig verandering daarin. Ook vanuit Duitsland kwamen er de laatste tijd net iets te veel wisselende cijfers om het vertrouwen een ‘boost’ te geven. Zo ontgoochelde de industriële productie.

Europese industrie heeft het moeilijk

Woensdag krijgen we dergelijke industriële productiecijfers voor de gehele eurozone. Het industriële momentum in Frankrijk of Italië is onvoldoende om Duitsland te compenseren. Ook het recente verloop van de euro werkt niet echt mee. We hebben dus matige verwachtingen. Het kan enkel meevallen.

Verzacht Bank of England verder?

In het Verenigd Koninkrijk beslist de Bank of England donderdag of ze bijkomende stappen onderneemt om de Brexit-schok verder te verzachten. Nadat ze vorige keer hun beleid al verder verruimden, verwachten we dat de Britse centrale bankiers dit keer op de handen blijven zitten. Omdat met Theresa May de politieke rust weerkeerde, is de Brexit-schok wat teruggebracht tot een schokje. Toch is het te vroeg om victorie te kraaien. Het echte scheidingsproces moet immers nog van start gaan. Wellicht wil de Bank of England voldoende kruit droog houden mocht op enig moment bij producenten en consumenten het vertrouwen alsnog een nieuwe appelflauwte krijgen.

Ligt China nog op koers?

Tot slot houden we deze week ook de Chinese cijfers in de gaten. De groei blijft daar op het uitgestippelde pad, maar dat gaat wel met een forse kredietgroei gepaard.

Verder krijgen we nieuwe cijfers over de industriële productie en detailhandelsverkopen. Vooral aan deze cijfers hechten we veel belang. Ze geven immers een indicatie of het pad van de Chinese economie richting een model dat meer gedragen wordt door interne dynamiek, aangehouden blijft.

Van Lanschot maakt gebruik van cookies voor een goede werking van de site, voor tracking en voor het bijhouden van statistieken. Gaat u verder op de site? Dan stemt u erin toe dat wij cookies plaatsen. Lees meer over cookies bij Van Lanschot