Chinese industrie geeft wisselende signalen af

De Chinese industriële inkoopmanagersindices over de maand augustus gaven een gemengd beeld weer. De officiële cijfers geven een andere richting aan het ‘onafhankelijke’ rapport van marktonderzoeker Caixin. De Amerikaanse salarisadministrateur ADP meldde een toename van 177.000 loonstroken voor de Amerikaanse private sector voor augustus. Uit de eurozone kwam weer een matige set aan economische cijfers.

Geen chocola van te maken

Het Chinese industriële inkoopmanagersindexcijfer - gepubliceerd door de overheid - steeg in augustus onverwachts tot 50,4 punten. Gerekend was op een onveranderde stand van 49,9 punten. Bij de grote bedrijven is het klimaat wat aangetrokken. Naast de overheidscijfers over de industriële bedrijvigheid krijgen we tegelijkertijd de uitkomsten voorgeschoteld van het onafhankelijke researchbureau Caixin. Dit rapport focust op midden- en kleinbedrijven en liet juist weer een terugval van bedrijvigheid zien de afgelopen maand. Het ondernemingsklimaat werd hierbij als 'stagnerend' betiteld. Voor de dienstensector viel er weinig eer te behalen in augustus. Het officiële inkoopmanagersindexcijfer liet een duidelijk afkoeling zien van de bedrijvigheid, alhoewel er nog steeds groei is.

Samengevat; de Chinese economie sleept moeizaam voort en met een afkoelende huizenmarkt en dalende investeringen in het verschiet blijft het moeilijk de groeidoelstelling van 6,5% voor 2016 te behalen. Extra monetaire of fiscale stimulering is daarvoor noodzakelijk. 

Amerikaanse banenmarkt op volle stoom

Het Amerikaanse ADP-banenrapport meldde over de maand augustus een fraaie toename van 177.000 banen in de private sector. Daarmee werd aan de verwachtingen voldaan. Het ADP-rapport is mogelijk een voorbode voor een goed 'officieel banenrapport' van morgenmiddag. De inzet daarbij is een banencreatie van 180.000 stuks. Als de banencreatie correspondeert met de verwachting, of iets daarboven ligt, dan ontstaat er weinig ophef op de financiële markten. Mocht de banencreatie onverhoopt boven de 250.000 stuks uitkomen - zoals het geval in juni en juli - dan gaan de seinen op rood en is een beleidsrenteverhoging in september weer in beeld.

Prijsdruk eurozone blijft zwak

De consumentenprijsinflatie in de eurozone steeg nauwelijks in augustus. Het prijspeil lag 0,2% hoger dan een jaar geleden. Economen gingen uit van een 0,3%-toename. Ook het inflatiecijfer gecorrigeerd voor voeding en energie was met 0,8% op jaarbasis aan de bescheiden kant en komt nog niet in de buurt van de door de ECB beoogde 2,0%.

Het werkloosheidspercentage voor de eurozone bleef in juli steken op 10,1%. Een teken dat de groei van banen erg traag verloopt. Macrocijfers uit de eurozone van afgelopen week vielen licht tegen. En dat kan voldoende munitie geven aan de ECB om volgende week donderdag extra monetaire stimuli aan te kondigen. Het achterwege blijven hiervan zullen de financiële markten als teleurstellend ervaren.

Van Lanschot maakt gebruik van cookies voor een goede werking van de site, voor tracking en voor het bijhouden van statistieken. Gaat u verder op de site? Dan stemt u erin toe dat wij cookies plaatsen. Lees meer over cookies bij Van Lanschot