Gemengde signalen op Amerikaanse arbeidsmarkt

Het Amerikaanse banenrapport van salarisstrookverwerker ADP over de meimaand was veel beter dan verwacht. Dat wijst op extra banencreatie. Anderzijds zien we ook het aantal voorgenomen banenreducties oplopen in de VS. Op het industriële terrein  boekten zowel de VS als de eurozone zeer degelijke cijfers, waardoor de mondiale economische groei richting de 4% op jaarbasis wordt geduwd.   

Sterk ADP-banenrapport

Volgens ADP zijn er in mei 253.000 banen toegevoegd aan de Amerikaanse private sector. Dat is veel hoger dan de door economen voorziene 185.000 banen. Vooral in de dienstverlening en bouwsector werd er meer personeel gevraagd. Op deze manier stevenen we in de VS snel af op een werkloosheidspercentage van richting de 4%, waarmee de arbeidskrapte vergroot. Vanmiddag staat het bredere officiële banenrapport van de overheid op de rol, waarbij een banencreatie van 185.000 stuks is geprognosticeerd. De Amerikaanse samenleving zorgt voor een maandelijkse instroom van rond de 100.000 arbeidskrachten.

Maar ook meer aangekondigde ontslagrondes

En die komen vooral uit de Amerikaanse auto-industrie en detailhandel. Tegenvallende autoverkopen bij Ford en General Motors resulteren in harde personele maatregelen. In de detailhandel zien we dat verdere verschuiving naar online-verkopen banen kost. Beide sectoren worden geraakt door 'specifieke' problemen en niet door enige economische malaise. En zolang ontslagenen herplaatst kunnen worden binnen de economie is er weinig aan de hand. Maar het maakt ons wel alerter. Mede omdat het consumentenvertrouwen hiervan last heeft.

Amerikaanse industrie boert goed

Het Amerikaanse industriële inkoopmanagersindexcijfer (ISM) handhaafde zich tegen de 55 indexpunten in mei. Onderhuids waren er enige opvallende verschillen. De nieuwe exportorders-index nam licht af. De wat matigende Chinese economische groei wordt als verantwoordelijke gezien. Vanuit de VS zelf was de nieuwe orderinstroom juist weer sterk. Verder gingen de betaalde prijzen stevig naar beneden. Samengevat: de huidige industriële activiteit is voldoende sterk om een economische groei van tegen de 3% op jaarbasis te bereiken voor het lopende kwartaal. Dat is wederom geruststellend.

En de rest van de industriële wereld?

Ook daar groeit de industriële activiteit naar hartenlust door. En dan hebben wij het vooral over Duitsland. Daar steeg de industriële inkoopmanagersindex door tot 59,5 indexpunten in mei. Voor de gehele eurozone kwam er eveneens een keurig cijfer van 57 indexpunten uit de bus. China was eigenlijk de enige tegenvaller. Afgaand op de wereldwijde PMI-cijfers over mei lijkt een groeiversnelling tot bijna 4% in het verschiet te liggen.

Van Lanschot maakt gebruik van cookies voor een goede werking van de site, voor tracking en voor het bijhouden van statistieken. Gaat u verder op de site? Dan stemt u erin toe dat wij cookies plaatsen. Lees meer over cookies bij Van Lanschot