Europees erfrecht: wat verandert er?

Europees erfrecht: wat verandert er?

Op 17 augustus 2015 is de Europese Erfrechtverordening in werking getreden. Deze verordening vereenvoudigt de afwikkeling van een grensoverschrijdende nalatenschap binnen de Europese Unie (dit geldt niet voor Ierland, Denemarken en het Verenigd Koninkrijk).

Wat betekent dit voor u?

Hebt u bijvoorbeeld een vakantiewoning in Frankrijk? Dan krijgen uw erfgenamen te maken met een grensoverschrijdende nalatenschap. Hieronder lichten wij kort drie belangrijke veranderingen toe.

1. Rechtskeuze moet geaccepteerd worden

Tot 17 augustus accepteerde Frankrijk een rechtskeuze voor Nederlands recht in verband met de vakantiewoning niet. Door de invoering van de Europese Erfrechtverordening geldt nu dat de rechtskeuze in de betreffende landen moet worden geaccepteerd. Dit betekent dat een kind zich niet meer kan verzetten als de volledige vakantiewoning op grond van het Nederlandse erfrecht naar de langstlevende ouder gaat. Uw rechtskeuze legt u vast bij de notaris in uw testament.

2. Beperkte rechtskeuze, pas op met herroepen testament!

Bij overlijden wordt de hoofdregel dat het erfrecht van uw woonplaats op het moment van overlijden geldt. U hebt de mogelijkheid om in een testament een rechtskeuze uit te brengen en af te wijken van deze hoofdregel. U kunt dan kiezen voor het erfrecht van het land waarvan u de nationaliteit bezit op het moment van uw rechtskeuze of overlijden. Tot 17 augustus was de rechtskeuze die uitgebracht kon worden ruimer. Wilt u een nieuw testament laten opmaken en is er nog een bestaand testament met een ’oude’ geldige rechtskeuze? Dan moet u goed opletten. Als deze rechtskeuze nog gewenst is, is het zaak het testament te herroepen met uitzondering van die ’oude’ rechtskeuze. Deze rechtskeuze blijft dan geldig.

3. Buitenlandse notaris niet langer nodig

Onderdeel van de Europese Erfrechtverordening is de nieuwe Europese erfrechtverklaring De bedoeling van deze Europese erfrechtverklaring is dat erfgenamen in principe geen buitenlandse notaris nodig hebben bij de afwikkeling van de nalatenschap. De afwikkeling van de nalatenschap kan plaatsvinden op grond van deze nieuwe Europese erfrechtverklaring. Dit is een standaardformulier dat in Nederland door de notaris zal worden opgesteld, net zoals de huidige verklaring van erfrecht. De rechtsgevolgen van een geldig afgegeven Europese erfrechtverklaring zijn in alle lidstaten gelijk. U kunt dus als erfgenaam met de in Nederland afgegeven Europese erfrechtverklaring het Franse vakantiehuisje bij het Franse kadaster op uw naam laten registreren. De tussenkomst van een Franse notaris is dan in principe niet meer nodig.

Ondanks deze verbeteringen blijft de afwikkeling van een grensoverschrijdende nalatenschap een gecompliceerde zaak en is het belangrijk om hierbij een goede adviseur in te schakelen.

Meer weten?

Wilt u weten wat dit voor uw persoonlijke situatie betekent? Neem dan contact op met een van onze private bankers.

Hanneke Kroonenberg werkt als structureerder bij het Kenniscentrum van Van Lanschot (e-mail: Kenniscentrum). Zij houdt u regelmatig op de hoogte van actuele ontwikkelingen op het gebied van Vermogensregie.

Van Lanschot maakt gebruik van cookies voor een goede werking van de site, voor tracking en voor het bijhouden van statistieken. Gaat u verder op de site? Dan stemt u erin toe dat wij cookies plaatsen. Lees meer over cookies bij Van Lanschot