Eindejaartips particulieren

Acht tips - rond uw eigen woning, lijfrente, schenken en huwelijkse voorwaarden - om voor het eind van het jaar nog gebruik van te maken.

Eigen woning

Huis verkopen?

Kunt u uw huis aan het eind van het jaar verkopen en hebt u nog geen nieuwe woning? Overweeg dan om de verkoopdatum ná 1 januari 2017 te zetten. Dit loont vooral als er veel overwaarde en/of eigen geld in het huis zit. Het vermogen dat u overhoudt na de verkoop van uw huis, valt in box 3. Door pas na de jaarwisseling naar de notaris te gaan, betaalt u hierover geen belasting.

Spaargeld gebruiken voor hypotheek

De rente staat nog steeds historisch laag. Uw spaargeld levert dan ook nauwelijks iets op. Het kan daarom interessant voor u zijn hiermee uw hypotheek af te lossen.[1] Ook als het bedrag van de lening veel lager is dan de WOZ-waarde van uw huis, is dit het overwegen waard. Zonder hypotheek hoeft u bovendien geen Eigenwoningforfait te betalen. En als u vervolgens graag weer geld beschikbaar hebt om te beleggen, dan kunt u bijvoorbeeld een box 3 lening afsluiten.

Lening bij niet bancaire instelling

Hebt u in 2015 geld geleend voor uw eigen woning bij een niet bancaire instelling? Dan is het heel belangrijk dat u het modelformulier van de belastingdienst vóór 31 december 2016 ingevuld instuurt. Alleen dan is de rente op deze lening aftrekbaar. Als u een dergelijke lening hebt afgesloten na 1 januari 2016, hoeft u dit formulier niet meer in te vullen. Vanaf die datum worden de gegevens verstrekt bij de aangifte inkomstenbelasting.

Belastingvrij schenken

Ook dit jaar kunt u belastingvrij een schenking doen. Voor kinderen bedraagt deze dit jaar € 5.304.  Voor kleinkinderen geldt een maximum van € 2.122. Daarnaast mag u uw kinderen tussen de 18 en 40 jaar eenmalig een hoger bedrag schenken. In 2017 wordt de verhoogde vrijstelling in verband met de eigen woning verhoogd naar € 100.000. Er komt een ingewikkeld overgangsrecht voor het geval er vóór 2017 al een beroep is gedaan op de eenmalig verhoogde vrijstelling. Is uw kind nog geen 40 jaar en hebt u vóór 1 januari 2010 al een beroep gedaan op de eenmalig verhoogde vrijstelling? Dan moet u dit jaar een aanvullende schenking doen voor de eigen woning. Alleen dan kunt u volgend jaar gebruik maken van het overgangsrecht.

Box 3-heffing

Per januari 2017 gaat de box 3 heffing veranderen. Goed nieuws voor kleine spaarders want voor hen wordt de heffing verlaagd.  Als het vermogen in box 3 hoger is dan € 100.000 (voor fiscale partners € 200.000), gaat de heffing juist omhoog. Het kan dan voordelig zijn uw box 3 vermogen te verlagen. Dit kunt u doen door bijvoorbeeld nog dit jaar uw hypotheek af te lossen, of een deel ervan. Of door vermogen over te brengen naar box 2. Hierbij kunt u denken aan het storten van aandelenkapitaal in uw bestaande BV of door het oprichten van een zogenoemd Open Fonds voor Gemene Rekening.

Lijfrente

Bekijk of u dit jaar nog mogelijkheden hebt om een lijfrente af te sluiten. Dit kan bij een verzekeraar of bij een bank. Als u de lijfrentepremie nog wilt aftrekken over uw inkomen van 2016, moet u die wel nog dit jaar betalen (m.u.v. stakingswinstlijfrente).

Huwelijkse voorwaarden

Bent u gehuwd op huwelijkse voorwaarden? Vaak is in deze voorwaarden het ‘periodiek verrekenbeding’ opgenomen: dat wat u overhoudt van uw inkomens na aftrek van de kosten, moet tussen beiden worden verrekend. Het bedrag waarop u beiden recht hebt, moet jaarlijks worden bepaald en vastgelegd.
Als u dit niet verrekent, kan bij een scheiding toch worden geoordeeld dat u in gemeenschap van goederen was getrouwd. Dan moet u alsnog alles delen terwijl dit niet uw bedoeling was. Bent u vergeten te verrekenen? Dan kunt u een vaststellingsovereenkomst opmaken. Daarin regelt u dan de verrekening van de eerdere jaren in één keer.

Schenking onder schuldigerkenning

Misschien wilt u graag belastingvrij schenken aan uw kinderen of kleinkinderen. U hebt geen liquide middelen maar bijvoorbeeld wel onroerend goed in box 3. Dan kan het een oplossing zijn om te schenken met een notariële akte. In deze akte legt u vast dat u uw kind een bedrag schuldig verklaart en dat u hier jaarlijks 6% rente over betaalt. U krijgt daarmee een schuld die uw vermogen in box 3 verlaagt. Uw kind krijgt een vordering in box 3.

Hebt u in het verleden een schenking onder schuldigerkenning gedaan? Zorgt u er dan voor dat u dit jaar de rente aan het kind betaalt. Als de rente niet wordt betaald, dan is er bij uw overlijden een probleem. De schenking wordt dan als het ware teruggedraaid en komt bij het kind als (fictief) erfrechtelijke verkrijging. Het kind betaalt dan meer erfbelasting.

Bent u ondernemer? Lees dan ook de eindejaartips voor dga's.

Meer weten?

Wilt u weten wat voor u interessant is? Onze private bankers helpen u graag om voor het einde van het jaar nog uw vermogen optimaal te structureren. Maak een afspraak.

[1] Verzoeken hiervoor moeten bij Van Lanschot voor 6 december 2016 zijn gedaan.

Van Lanschot maakt gebruik van cookies voor een goede werking van de site, voor tracking en voor het bijhouden van statistieken. Gaat u verder op de site? Dan stemt u erin toe dat wij cookies plaatsen. Lees meer over cookies bij Van Lanschot