1. Disclaimer
  2. Toezicht

Toezicht

Disclaimer
Van Lanschot N.V. staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank N.V. en de Autoriteit Financiële Markten.
Bij vragen over het toezicht kunt u bellen met de Toezichtslijn van De Nederlandsche Bank N.V. (0900) 520 0520 of met de Toezichtlijn van de Autoriteit Financiële Markten (0900) 5400 540. 
 
Uw vraag e-mailen kan ook naar toezichtslijn@dnb.nl of kijk op de website www.afm.nl.