Beleggingsinformatie

Disclaimer
De verwerkte gegegevens in de beleggingspublicaties opgesteld door Van Lanschot N.V. (‘Van Lanschot’) bevatten ook gegevens die door dochterondernemingen van Van Lanschot, te weten Kempen & Co N.V. (‘KCo’) of Kempen Capital Management N.V. (‘KCM’), zijn opgesteld.

De gegevens die zijn gebruikt in de door Van Lanschot, KCo of KCM opgestelde beleggingspublicaties zijn ontleend aan bronnen die door de opsteller betrouwbaar worden geacht.

Van Lanschot, KCo en KCM streven naar zo accuraat mogelijke informatie, maar aanvaarden echter geen enkele aansprakelijkheid voor mogelijke onjuistheden of onvolledigheden. De strekking van de artikelen en de daarin opgenomen aanbevelingen gelden per de dag van publicatie; eventuele wijzigingen daarin kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gedaan zodra wij daartoe aanleiding zien.

De inhoud van beleggingsublicaties zij niet bedoeld en dienen ook niet te worden beschouwd als een aanbod of als een uitnodiging om enige van de hierin genoemde financiële instrumenten te kopen of te verkopen. Een belegging in de financiële instrumenten genoemd in de beleggingspublicaties is mogelijk niet geschikt voor elke belegger, u dient de passendheid van een beleggingstransactie telkens te beoordelen in het licht van uw eigen omstandigheden en doelstellingen. Raadpleeg hiervoor uw beleggingsadviseur.
 
KCO is een dochter van Van Lanschot en treedt op als liquidity provider voor Ballast Nedam, Befimmo, HAL Trust N.V., Intereffekt Brazilië Warrants, Intereffekt China Warrants, Intereffekt India Warrants, Intereffekt Japan Warrants,  Nieuwe Steen Investments, Probiodrug, VastNed Retail en Warehouses de Pauw (WDP). 
 
Verder treedt KCO op als liquidity provider voor de volgende financiële instrumenten: 4,75% Van Lanschot Note 12-19, Kempen Deep Barrier Note 11-16, Kempen Index Linked Note 10-17, Kempen Index Linked Note 11-16, Kempen Inflatie Note, Van Lanschot Azië Participatie Note, Van Lanschot Coupon Premium Note 11-16, Van Lanschot Index Garantie Note Eurozone 11-18, Van Lanschot Floored Floater 11-21, Van Lanschot Index Garantie Note Azië 12-19, Van Lanschot Index Garantie Note Vastgoed 12-18, Van Lanschot Index Garantie Note VS 12-19, Van Lanschot Valuta Obligatie, Van Lanschot Eurozone - Trigger Note 14-19, Van Lanschot Eurozone - Trigger Plus Note 14-19, Van Lanschot Index Garantie Note Eurozone Feb 13-19, Kempen 3,5% Rente Vast & Variabel Note, Kempen 4%, Rente Vast & Variabel Note, Van Lanschot Dutch Trigger Note 14-17, VL Variabele Lange Rente Obligatie 14-24, Van Lanschot Variabele Lange Rente Obligatie 14-24, Van Lanschot Index Garantie Note Eurozone 14-20, Van Lanschot Index Garantie Note USA 14-19, Van Lanschot Index Garantie Note Europe Small Cap, Van Lanschot Index Garantie Note AEX 14-20, Van Lanschot Index Garantie Note Vastgoed 14-20, Van Lanschot Index Garantie Note Azië-Pacific 14-20.
 
Meer dan 99,9% van de gewone aandelen A worden gehouden door de Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A Van Lanschot Kempen. 
 
Van Lanschot, KCo en/of KCM kunnen van tijd tot tijd beleggingen hebben, bijvoorbeeld in de door KCM beheerde beleggingsinstellingen. Het is mogelijk dat zowel Van Lanschot als de aan haar gelieerde ondernemingen (short- of long) posities hebben in de financiële instrumenten die worden genoemd in deze publicatie. Ook doet de mogelijkheid zich voor dat Van Lanschot financiële diensten, zoals vermogensbeheer, verleent aan de bedrijven die in deze publicatie worden genoemd of aan hun medewerkers en/of hun pensioenfondsen of ten behoeve van hun winstdelingsregelingen, zoals aandelenoptieplannen of deze financiert. Van Lanschot heeft een beleid ter voorkoming van belangenconflicten. Dit beleid kunt u terugvinden op de website van Van Lanschot Kempen in de Gedragscode Van Lanschot Kempen.  
 
De beloning van de opstellers van deze publicatie is niet gekoppeld aan door Van Lanschot verrichte zakenbanktransacties voor de bedrijven die in deze publicatie worden genoemd. 
 
Het is niet toegestaan de gegevens in deze publicatie geheel of gedeeltelijk te reproduceren, in welke vorm dan ook, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Van Lanschot.

Van Lanschot Kempen N.V. is de moedermaatschappij van:

  • Van Lanschot N.V., statutair gevestigd aan de Hooge Steenweg 29, 5211 JN te ’s-Hertogenbosch, KvK ’s-Hertogenbosch nr. 16038212, is als bank geregistreerd in het Wft-register en staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten.
  • Kempen & Co N.V., statutair gevestigd aan de Beethovenstraat 300, 1077 WZ te Amsterdam, KvK nr. 34186722, is als beleggingsonderneming geregistreerd in het register beleggingsondernemingen en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.
  • Kempen Capital Management N.V. , statutair gevestigd  aan de Beethovenstraat 300, 1077 WZ te Amsterdam, KvK nr. 33181992, heeft een vergunning als beheerder van diverse ICBE’s en ABI’s en is bevoegd om beleggingsdiensten te verlenen en staat als zodanig onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Debt investors
The terms and conditions of this disclaimer and other disclaimers, also accessible via www.vanlanschot.nl or www.vanlanschot.com, apply to the use of the information available on this website as operated by Van Lanschot N.V. ("Van Lanschot"). Van Lanschot has its main office at Hooge Steenweg 27-31, 5211 JS ‘s-Hertogenbosch, The Netherlands and is registered in the Trade Register of the ’s-Hertogenbosch Chamber of Commerce (Kamer van Koophandel) under number 16038212.

This website and its contents are informative in nature and do not constitute an offer of securities to the public as meant in any laws or rules implementing the Prospectus Directive (2003/71/EC), nor do they constitute a solicitation to make such an offer. The information offered on this website does not constitute investment advice, nor does it constitute an investment recommendation in respect of any financial instrument.

The information on this website does not constitute an offer of securities. a solicitation to make such an offer or an invitation to sell any securities, and may not be used for such purposes, in the United States or any other country or jurisdiction in which such an offer or solicitation is unlawful, or in respect of any person  (including U.S. persons) in relation to whom the making of such an offer or solicitation is unlawful. U.S. persons are generally defined as a natural person, residing in the United States for 6 months or more per year or any entity organized or incorporated under the laws of the United States. U.S. citizens living abroad may also be deemed U.S. persons under certain rules. For the specific meaning of U.S. persons Van Lanschot refers to the relevant U.S. laws and regulations.

Everyone using this website and the documents available thereon, should acquaint themselves with and adhere to the applicable local legislation and satisfy themselves that the laws of their own country allow them to access the information or must refrain from accessing, visiting and/or using the website accordingly.


The information on this website is not intended to be available to any person in the United States or any "U.S. person". 
 
Van Lanschot is not a registered broker-dealer under the U.S. Securities Exchange Act of 1934, as amended, and under applicable state laws in the United States. Van Lanschot is also not a registered investment adviser under the U.S. Investment Advisers Act of 1940, as amended, and under applicable state laws in the United States. 
 
Any securities referred to in the information furnished on this website have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, unless specifically mentioned, and may in principle be offered or sold in the United States only pursuant to an exemption from such registration. 
 
Van Lanschot cannot be held responsible for any damages or losses that occur from transactions and/or services in defiance of the relevant rules of the purchaser’s home jurisdiction.  
 
The information offered may be changed or terminated, or access thereto limited, without further notice. Van Lanschot and its affiliated companies accept no liability whatsoever for any damages (including lost profits) ensuing from use of the website, the availability thereof or the accuracy, completeness and currentness of the information available on the website. 
 
With respect to the information on this website on Securitisation programmes, visitors should note that the information on these programmes does not relate to offerings of Van Lanschot (nor of any of its group companies), but that the assets backing the securities are originated by (group companies of) Van Lanschot. Van Lanschot cannot be held liable or responsible for any statements or omissions in any such programme, other than as set out in the paragraph “Important notice” in the relevant prospectus, and none of the programmes shall give recourse on Van Lanschot (nor any of its group companies). 
This website and its disclaimers are governed by the laws of The Netherlands. All disputes arising from this disclaimer shall be submitted exclusively to the competent court in Amsterdam.
 
By accessing this website you accept the terms and conditions as set out above and accept that you are bound by any restrictions that may be contained in the prospectuses and declare that you do not reside in the United States and that you are not a "U.S. person" and that you will not transmit or otherwise send any information contained in this website to any person in the United States or any U.S person.