Contact met Van Lanschot

Bent u al klant?

Hoofdkantoor
Hooge Steenweg 29
5211 JN 's-Hertogenbosch
Postadres
Antwoordnummer 289
5200 VB 's-Hertogenbosch
Vanuit het buitenland bereikt u ons via +31 73 687 18 97. 
U bereikt ons op werkdagen van 8.30 tot 21.00 uur.
Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Hebt u een vraag over Van Lanschot? Misschien is die al eerder gesteld. Kijk daarvoor in de lijst hieronder. 
Meest gestelde vragen
 • Hoe kan ik een aflossing doen?

  U kunt zelf op elk moment (vervroegd) aflossen. Dit doet u door het bedrag dat u wilt aflossen over te maken naar NL86ABNA0487037952 t.n.v. F. van Lanschot Bankiers NV te ‘s-Hertogenbosch o.v.v. het leningnummer.

  Doet u dit vóór de 23e van de maand op onze ABN Amro-rekening? Dan verwerken we de aflossing nog in dezelfde maand. Aflossingen na de 23e, zijn pas aan het eind van de daaropvolgende maand zichtbaar. De aflossing verwerken we wel op de juiste valutadatum in de renteberekening. De hierdoor eventueel teveel betaalde rente nemen we automatisch mee als vervroegde aflossing.

  Lost u lineair of annuïtair af op uw lening? Dan wordt het maandelijkse aflosbedrag verlaagd. De looptijd van uw lening blijft gelijk.

  Stuurt u liever een aflosverzoek naar Van Lanschot? Dan vragen wij u vriendelijk dit verzoek naar uw banker te sturen.

  Let op
  Houdt u er rekening mee dat er een maximum geldt voor het bedrag dat u per jaar kunt aflossen zonder vergoeding.

 • Wat is rentemiddeling?
  Rentemiddeling is het samenvoegen van de lagere nieuwe hypotheekrente met de vergoeding voor het wijzigen van de hypotheekrente. U betaalt de vergoeding gespreid in de vorm van een rentemiddelingsopslag tijdens de nieuwe rentelooptijd van uw hypotheeklening. Bij de berekening van de rentemiddelingsopslag houden we rekening met rente over de vergoeding. Dit doen wij omdat u de vergoeding niet in één keer betaalt, maar gespreid tijdens de nieuwe rentelooptijd. Hierdoor hebben wij meer misgelopen rente-inkomsten dan als u de vergoeding in één keer zou betalen.

  Als u de rente van uw hypotheeklening wilt middelen dan betaalt u € 250,- aan behandelingskosten.
 • Waarom betaal ik nu een productopslag en voorheen niet?

  Sluit u een hypotheeklening bij Van Lanschot af of continueert u uw bestaande hypotheeklening? Dan is het mogelijk dat u een extra opslag betaalt op de standaardrente. Bijvoorbeeld omdat uw hypotheeklening hoger is dan de waarde van uw woning. We noemen deze opslag ‘individuele risico-opslag’. De hoogte van de individuele risico-opslag is afhankelijk van de hoogte van uw hypotheeklening ten opzichte van de marktwaarde van uw woning.

  De marktwaarde is:

  • de waarde die staat vermeld in het door NWWI of de Taxateursunie goedgekeurde taxatierapport van de woning die u wilt kopen of verbouwen
  • de koop-/aanneemsom van uw nieuwbouwwoning, eventueel vermeerderd met de grondprijs, de bouwkosten, meerwerk, bouwrente of de aansluiting van nutsvoorzieningen

  Op de pagina Tarieven Hypotheken vindt u de individuele risico-opslag die u betaalt op basis van de marktwaarde van uw woning.

  Wanneer brengen wij de individuele risico-opslag in rekening?

  Wij brengen de individuele risico-opslag in rekening in de volgende gevallen:

  • bij bestaande woningen
  • bij nieuwbouwwoningen
  • als u een nieuwe hypotheeklening bij ons afsluit
  • bij een nieuwe rentelooptijd van een bestaande hypotheeklening
  Voorbeeld

  U koopt een woning van € 500.000,-. De koopprijs is de marktwaarde van de woning. U wilt een hypotheeklening van € 400.000,-. U financiert 80% van de marktwaarde van uw woning. U kiest een rentevaste periode van vijf jaar. De standaardrente is 3,85%. Uw individuele risico-opslag is 0,20%. De rente die u betaalt is dan 4,05% (de standaardrente 3,85% verhoogd met de individuele risico-opslag van 0,20%).

  Wanneer worden de risico-opslagen van mijn hypotheeklening aangepast?

  Hebt u risico-opslagen op de rente van uw hypotheeklening? Aan het begin van een nieuwe rentelooptijd berekenen we de risico-opslagen voor uw hypotheeklening opnieuw. Hierdoor kan het zijn dat de risico-opslag van uw hypotheeklening wordt aangepast.

  Wat moet u doen als u de individuele risico-opslag wilt laten vervallen?

  Als u de individuele risico-opslag wilt laten vervallen, dan moet u dit schriftelijk bij ons kenbaar maken. Wij kunnen de individuele risico-opslag tijdens de rentevastperiode van uw hypotheeklening aanpassen. De marktwaarde van uw woning moet in een gevalideerd taxatierapport staan. Het gevalideerde taxatierapport mag niet ouder zijn dan zes (6) maanden. Uit het gevalideerde taxatierapport kan blijken dat de verhouding tussen de hoogte van uw lening en de marktwaarde van de woning zodanig is veranderd, dat wij de individuele risico-opslag kunnen aanpassen. Wij kunnen de individuele risico-opslag ook aanpassen als u waarde hebt opgebouwd in een verpande leven-of spaarpolis die is gekoppeld aan uw Leven-of Spaarhypotheek, of als u extra hebt terugbetaald op uw lening. Ook hierbij geldt dat de verhouding tussen de hoogte van uw lening en de marktwaarde van de woning zodanig veranderd moet zijn, dat wij de individuele risico-opslag kunnen aanpassen. Voor een wijziging van de individuele risico-opslag brengen wij behandelingskosten in rekening. U vindt de hoogte van de behandelingskosten op de pagina Tarieven Hypotheken.

  Productopslag bij een aflossingsvrije hypotheeklening

  Hebt u een aflossingsvrije hypotheeklening dan betaalt u naast een eventuele individuele risico-opslag ook een productopslag bovenop de standaardrente.

  Wilt u meer weten?

  Neemt u dan contact op met uw private banker. We helpen u graag verder.

Bekijk alle vragen