Contact met Van Lanschot

Bent u al klant?

Hoofdkantoor
Hooge Steenweg 29
5211 JN 's-Hertogenbosch
Postadres
Antwoordnummer 289
5200 VB 's-Hertogenbosch
Vanuit het buitenland bereikt u ons via +31 73 687 18 97. 
U bereikt ons op werkdagen van 8.30 tot 21.00 uur.

Actueel
Categorie
 • Meest gestelde vragen
  • Hoe geef ik telefonisch een effectenorder door aan de Centrale Orderdesk?
   Om telefonisch een effectenorder door te geven belt u onze Centrale Orderdesk op telefoonnummer +31 73 548 37 38. De orderdesk is bereikbaar op beursdagen van 9.00 tot 17.30 uur. Op de pagina Feestdagen ziet u wanneer Euronext geopend is.
  • Ik heb geen Webber of digipas. Hoe kan ik de Login App registreren? (met demovideo)

   Als u geen Webber of digipas hebt, kunt u de Login App als volgt registreren:

   1. Ga naar vanlanschot.nl en klik op ‘Inloggen’.
   2. Klik in het inlogscherm op de optie ‘Met Login App’.
   3. Vul in het veld ‘Gebruikersnaam’ de gebruikersnaam in die u per e -mail van ons hebt ontvangen en klik op ‘Verder’.
   4. Volg de stappen in uw scherm om de Login App te registreren.
      

    Hebt u hulp nodig? Neem dan contact met ons op.

    Contact

   1. Mijn Webber toont ‘pin error’ / ‘warning last pin’ / ‘card blocked contact bank’ / ‘battery warning’ / ‘card error’
    PIN ERROR

    U hebt een pincode ingetoetst die niet bij de Wereldpas hoort. Druk op OK en toets de juiste pincode in.

    WARNING LAST PIN

    U hebt tweemaal achter elkaar een verkeerde pincode ingetoetst. Toetst u wederom een verkeerde pincode in? Dan wordt de Wereldpas geblokkeerd voor Mijn Van Lanschot.

    CARD BLOCKED CONTACT BANK

    De Webber wordt geactiveerd met de pincode van uw Wereldpas. Als u hierbij driemaal achter elkaar een verkeerde pincode intoetst, wordt uw Wereldpas direct geblokkeerd. U kunt dan niet meer inloggen in Mijn Van Lanschot. Wel kunt u met uw Wereldpas nog geld opnemen bij de geldautomaat. Om weer gebruik te kunnen maken van Mijn Van Lanschot moet u de Wereldpas deblokkeren. Dit doet u door bij een geldautomaat een transactie te doen met de juiste pincode.

    BATTERY WARNING

    Wanneer de Webber deze melding geeft, is de batterij op. U kunt contact opnemen met Van Lanschot Client Services, telefoon 0800-1737 (vanuit het buitenland +31 73 687 18 97).  NB Sinds 4 april 2016 geven wij geen Webbers meer uit. In plaats van een nieuwe Webber kunt u gebruikmaken van de Login App of ontvangt u als dat wilt een digipas.

    CARD ERROR

    De Webber toont "CARD ERROR" in de volgende gevallen:

    • De Wereldpas is niet correct in de Webber geplaatst. Plaats de Wereldpas met de chip naar u toe in de Webber.
    • De chip van de Wereldpas is beschadigd. Neem contact op met Van Lanschot Client Services, telefoon 0800-1737 (vanuit het buitenland +31 73 687 18 97).

    Contact

   2. Ik heb al een Webber of digipas. Hoe kan ik de Login App registreren? (met demovideo)

    Met uw Webber of digipas registreert u de Login App als volgt:

    1. Ga naar vanlanschot.nl en klik op ‘Inloggen’.
    2. Log in met uw Webber of digipas en klik onder in het scherm op ‘Appregistratie’.
    3. Klik bij Login App op ‘Registreren’ en vervolgens op de button ‘Login App’.
    4. Volg de stappen in uw scherm om de Login App te registreren.

     

    Ook in de video en handleiding ziet u precies hoe u de app registreert. Hebt u hulp nodig? Neem dan contact met ons op.

    Contact

  Online bankieren
  Categorie
  • Meest gestelde vragen
   • Hoe pas ik mijn persoons- en contactgegevens aan in Mijn Van Lanschot?

    In de video ziet u stap voor stap hoe u uw persoons- en contactgegevens aanpast in Mijn Van Lanschot. U kunt dit ook nalezen in onderstaande handleiding (pdf).

    Wanneer is mijn wijziging verwerkt?

    Een wijziging via Mijn Van Lanschot verwerken wij binnen maximaal vier werkdagen.

    En/of-rekening

    Alleen de gegevens van de rekeninghouder die is ingelogd, worden aangepast. Heeft de wijziging betrekking op een en/of-rekening? Dan moet de andere rekeninghouder ook de wijziging doorvoeren in Mijn Van Lanschot.

    Let op

    Voor wijzigingen in uw gegevens is er helaas géén koppeling van onze bancaire systemen met Van Lanschot Chabot en American Express. Deze partijen moet u zelf benaderen met een verzoek om aanpassing. Wel kunnen we uw wijzigingen doorgeven aan International Card Services (creditcard) en Van Lanschot Personal Service.

  Betalen
  Categorie
  • Meest gestelde vragen
   • Wanneer krijg ik een pas waarmee ik contactloos kan betalen?

    Met de nieuwe Van Lanschot Wereldpas kunt u betalen en geld opnemen zoals u gewend bent en contactloos betalen. U herkent de nieuwe Wereldpas aan het logo voor contactloos betalen op de achterkant van de pas:

    contactloos betalen

    Is uw Van Lanschot Wereldpas nog niet geschikt voor contactloos betalen en wilt u de nieuwe contactloze Wereldpas graag ontvangen? Dan kunt u deze aanvragen via Van Lanschot Client Services.

   • Waar kan ik mijn IBAN vinden?

    Klanten van Van Lanschot vinden hun IBAN*:

    • in Van Lanschot Online Bankieren (in de module Betalen, menuoptie Mutaties)
    • op de papieren rekeningafschriften
    • op de Van Lanschot Wereldpas (onder het Van Lanschot-logo)

    Het IBAN van iemand anders vindt u bijvoorbeeld op een factuur of kunt u opvragen bij de persoon aan wie u wilt betalen.

    U kunt ook de IBAN-Omnummertool gebruiken. Daarvoor hebt u het oude, Nederlandse bankrekeningnummer en de naam van de bijbehorende bank nodig. De omnummertool geeft vervolgens het juiste, nieuwe, bankrekeningnummer. De omnummertool is een initiatief van Betaalvereniging Nederland en De Nederlandsche Bank.

    * IBAN staat voor International Bank Account Number. Sinds 1 augustus 2014 maakt iedereen in Europa alleen nog gebruik van IBAN als rekeningnummer voor het overschrijven van euro’s.

  Gegevens wijzigen
  Categorie

  Hypotheken
  Categorie
  • Meest gestelde vragen
   • Waarom betaal ik nu een productopslag en voorheen niet?
    Sluit u een aflossingsvrije hypotheek bij Van Lanschot af? Dan betaalt u een extra opslag op het standaard rentepercentage. U betaalt deze opslag omdat een (volledig) aflossingsvrij gefinancierde lening risicovoller en duurder voor ons is dan een lineair/annuïtair gefinancierde lening.

    Wilt u meer weten?

    Neemt u dan contact op met uw private banker. We helpen u graag verder.

   • Wanneer betaal ik een risico-opslag?

    Sluit u een hypotheeklening bij Van Lanschot af of continueert u uw bestaande hypotheeklening? Dan is het mogelijk dat u een extra opslag betaalt op de standaardrente. Bijvoorbeeld omdat uw hypotheeklening hoger is dan de waarde van uw woning. We noemen deze opslag ‘individuele risico-opslag’. De hoogte van de individuele risico-opslag is afhankelijk van de hoogte van uw hypotheeklening ten opzichte van de marktwaarde van uw woning.

    De marktwaarde is:

    • de waarde die staat vermeld in het door NWWI of de Taxateursunie goedgekeurde taxatierapport van de woning die u wilt kopen of verbouwen
    • de koop-/aanneemsom van uw nieuwbouwwoning, eventueel vermeerderd met de grondprijs, de bouwkosten, meerwerk, bouwrente of de aansluiting van nutsvoorzieningen

    Op de pagina Tarieven Hypotheken vindt u de individuele risico-opslag die u betaalt op basis van de marktwaarde van uw woning.

    Wanneer brengen wij de individuele risico-opslag in rekening?

    Wij brengen de individuele risico-opslag in rekening in de volgende gevallen:

    • bij bestaande woningen
    • bij nieuwbouwwoningen
    • als u een nieuwe hypotheeklening bij ons afsluit
    • bij een nieuwe rentelooptijd van een bestaande hypotheeklening
    Voorbeeld

    U koopt een woning van € 500.000,-. De koopprijs is de marktwaarde van de woning. U wilt een hypotheeklening van € 400.000,-. U financiert 80% van de marktwaarde van uw woning. U kiest een rentevaste periode van vijf jaar. De standaardrente is 3,85%. Uw individuele risico-opslag is 0,20%. De rente die u betaalt is dan 4,05% (de standaardrente 3,85% verhoogd met de individuele risico-opslag van 0,20%).

    Wanneer worden de risico-opslagen van mijn hypotheeklening aangepast?

    Hebt u risico-opslagen op de rente van uw hypotheeklening? Aan het begin van een nieuwe rentelooptijd berekenen we de risico-opslagen voor uw hypotheeklening opnieuw. Hierdoor kan het zijn dat de risico-opslag van uw hypotheeklening wordt aangepast.

    Wat moet u doen als u de individuele risico-opslag wilt laten vervallen?

    Als u de individuele risico-opslag wilt laten vervallen, dan moet u dit schriftelijk bij ons kenbaar maken. Wij kunnen de individuele risico-opslag tijdens de rentevastperiode van uw hypotheeklening aanpassen. De marktwaarde van uw woning moet in een gevalideerd taxatierapport staan. Het gevalideerde taxatierapport mag niet ouder zijn dan zes (6) maanden. Uit het gevalideerde taxatierapport kan blijken dat de verhouding tussen de hoogte van uw lening en de marktwaarde van de woning zodanig is veranderd, dat wij de individuele risico-opslag kunnen aanpassen. Wij kunnen de individuele risico-opslag ook aanpassen als u waarde hebt opgebouwd in een verpande leven-of spaarpolis die is gekoppeld aan uw Leven-of Spaarhypotheek, of als u extra hebt terugbetaald op uw lening. Ook hierbij geldt dat de verhouding tussen de hoogte van uw lening en de marktwaarde van de woning zodanig veranderd moet zijn, dat wij de individuele risico-opslag kunnen aanpassen. Voor een wijziging van de individuele risico-opslag brengen wij behandelingskosten in rekening. U vindt de hoogte van de behandelingskosten op de pagina Tarieven Hypotheken.

    Productopslag bij een aflossingsvrije hypotheeklening

    Hebt u een aflossingsvrije hypotheeklening dan betaalt u naast een eventuele individuele risico-opslag ook een productopslag bovenop de standaardrente.

    Wilt u meer weten?

    Neemt u dan contact op met uw private banker. We helpen u graag verder.

   • Wat is rentemiddeling?

    Met rentemiddeling kunt u mogelijk uw hypotheekrente en daardoor uw maandlasten verlagen.

    Stel: de rente die u nu betaalt is hoger dan de huidige rente en u wilt nu al voor een nieuwe lagere rente kiezen, terwijl uw huidige rentevastperiode nog loopt. Dat kan, maar daarmee breekt u het rentecontract open en betaalt u ons een vergoeding. Bij rentemiddeling betaalt u deze vergoeding niet in één keer, maar verspreid over de maanden tijdens de nieuwe rentevastperiode die u kiest. Dit doen we door het nieuwe rentepercentage dat u kiest te verhogen met een rentemiddelingsopslag.

    Belangrijk om te weten

    • Het verzoek tot rentemiddeling geeft u uiterlijk een maand van te voren schriftelijk aan ons door.
    • Voor rentemiddeling betaalt u ons eenmalig behandelingskosten. U vindt de actuele behandelingskosten op de pagina Tarieven hypotheken.
    • U kunt maximaal één keer per jaar gebruikmaken van de mogelijkheid tot rentemiddeling.
    • Rentemiddeling is alleen mogelijk als u uw rente omzet naar een vaste rentevorm.
  Veelgestelde vragen

  Veelgestelde vragen

  Hebt u een vraag over Van Lanschot? Misschien is die al eerder gesteld. Kijk daarvoor in de lijst hieronder. 
  Meest gestelde vragen
  • Hoe geef ik telefonisch een effectenorder door aan de Centrale Orderdesk?
   Om telefonisch een effectenorder door te geven belt u onze Centrale Orderdesk op telefoonnummer +31 73 548 37 38. De orderdesk is bereikbaar op beursdagen van 9.00 tot 17.30 uur. Op de pagina Feestdagen ziet u wanneer Euronext geopend is.
  • Ik heb geen Webber of digipas. Hoe kan ik de Login App registreren? (met demovideo)

   Als u geen Webber of digipas hebt, kunt u de Login App als volgt registreren:

   1. Ga naar vanlanschot.nl en klik op ‘Inloggen’.
   2. Klik in het inlogscherm op de optie ‘Met Login App’.
   3. Vul in het veld ‘Gebruikersnaam’ de gebruikersnaam in die u per e -mail van ons hebt ontvangen en klik op ‘Verder’.
   4. Volg de stappen in uw scherm om de Login App te registreren.
      

    Hebt u hulp nodig? Neem dan contact met ons op.

    Contact

   1. Mijn Webber toont ‘pin error’ / ‘warning last pin’ / ‘card blocked contact bank’ / ‘battery warning’ / ‘card error’
    PIN ERROR

    U hebt een pincode ingetoetst die niet bij de Wereldpas hoort. Druk op OK en toets de juiste pincode in.

    WARNING LAST PIN

    U hebt tweemaal achter elkaar een verkeerde pincode ingetoetst. Toetst u wederom een verkeerde pincode in? Dan wordt de Wereldpas geblokkeerd voor Mijn Van Lanschot.

    CARD BLOCKED CONTACT BANK

    De Webber wordt geactiveerd met de pincode van uw Wereldpas. Als u hierbij driemaal achter elkaar een verkeerde pincode intoetst, wordt uw Wereldpas direct geblokkeerd. U kunt dan niet meer inloggen in Mijn Van Lanschot. Wel kunt u met uw Wereldpas nog geld opnemen bij de geldautomaat. Om weer gebruik te kunnen maken van Mijn Van Lanschot moet u de Wereldpas deblokkeren. Dit doet u door bij een geldautomaat een transactie te doen met de juiste pincode.

    BATTERY WARNING

    Wanneer de Webber deze melding geeft, is de batterij op. U kunt contact opnemen met Van Lanschot Client Services, telefoon 0800-1737 (vanuit het buitenland +31 73 687 18 97).  NB Sinds 4 april 2016 geven wij geen Webbers meer uit. In plaats van een nieuwe Webber kunt u gebruikmaken van de Login App of ontvangt u als dat wilt een digipas.

    CARD ERROR

    De Webber toont "CARD ERROR" in de volgende gevallen:

    • De Wereldpas is niet correct in de Webber geplaatst. Plaats de Wereldpas met de chip naar u toe in de Webber.
    • De chip van de Wereldpas is beschadigd. Neem contact op met Van Lanschot Client Services, telefoon 0800-1737 (vanuit het buitenland +31 73 687 18 97).

    Contact

   2. Ik heb al een Webber of digipas. Hoe kan ik de Login App registreren? (met demovideo)

    Met uw Webber of digipas registreert u de Login App als volgt:

    1. Ga naar vanlanschot.nl en klik op ‘Inloggen’.
    2. Log in met uw Webber of digipas en klik onder in het scherm op ‘Appregistratie’.
    3. Klik bij Login App op ‘Registreren’ en vervolgens op de button ‘Login App’.
    4. Volg de stappen in uw scherm om de Login App te registreren.

     

    Ook in de video en handleiding ziet u precies hoe u de app registreert. Hebt u hulp nodig? Neem dan contact met ons op.

    Contact

   Bekijk alle vragen